LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ, IZOLIUOTŲ SAVIVALDYBIŲ NUMATYTOSE PATALPOSE, IZOLIAVIMO TĘSIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. V-537 

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. V-536 „Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i u:

1. Leisti sąlytį turėjusiems asmenims, izoliuotiems savivaldybių numatytose patalpose, tęsti izoliavimą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo:

1.1. deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;

1.2. turi tinkamas sąlygas izoliavimui namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;

1.3. yra pasirašęs sutikimą izoliavimui namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir susipažinęs su izoliavimo reikalavimais bei informuotas apie atsakomybę, gresiančią už izoliavimo reikalavimų pažeidimus;

1.4. izoliavimo laikotarpiu nesukėlė izoliavimo ir viešosios tvarkos pažeidimų;

1.5. nepareiškė noro tęsti izoliavimą savivaldybių numatytose patalpose.

2. Įpareigoti savivaldybių administracijas:

2.1. užtikrinti, kad prieš išleidžiant izoliuotus asmenis iš savivaldybių numatytų patalpų tęsti izoliavimą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, mobili tepinėlių paėmimo brigada paimtų tepinėlį iš šių asmenų nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti;

2.2. nedelsiant informuoti kiekvieną tirtą asmenį apie laboratorinių tyrimų rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga