herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

2017 m. balandžio 28 d. Nr. A-416

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų  projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-851, 21 ir 22 punktais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymus (2017 m. balandžio 21 d. protokolas Nr. JP-1):

            1. S k i r i u Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti 1000 Eur:

            1.1. visuomeninės organizacijos ,,Spalvotas veidas“ projektui ,,Kuriame, siuvame, tausojame“ 380 Eur;

            1.2. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro projektui ,,Joniškio jaunimas – ne problema, o sprendimas“ 620 Eur.

            2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas