LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. V-2615

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Užsieniečiai atvykę iš Danijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Nyderlandų ar Švedijos, t. y. šalių, kuriose audinių auginimo ūkiuose nustatytas mutavęs SARS-CoV-2 virusas, privalo turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti laboratorinio tyrimo atlikimui COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Asmeniui taikoma izoliacija tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atsakymas.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 16 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga