LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 510 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-137

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 510 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 510 straipsnį.

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės – dėl šio kodekso 186, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda