herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
MERAS

 

POTVARKIS

DĖL IX ŠAUKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

4 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. birželio 21 d. Nr. M-40

Joniškis

 

            1. Š a u k i u IX šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 4 posėdį 2019 m. birželio 27 d. 13 val. Joniškyje, Livonijos g. 4.

            2. T e i k i u Joniškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

            2.1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo.

            Pranešėja – Kontrolės komiteto pirmininkė Nijolė Valuckienė.

            2.2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė.

            2.3. Dėl atstovavimo Joniškio rajono savivaldybei žydų kultūros paveldo asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

            Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

            2.4. Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos skautija.

            Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

            2.5. Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Ukrainos Respublikos Novoselicos miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai.

            Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

            2.6. Dėl pritarimo teikti paraišką.

     Pranešėja – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Daiva Bičkienė.

     2.7. Dėl Joniškio rajono savivaldybės valdomų statinių ir želdynų padarytos žalos atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja – Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Bankovskė.

     2.8. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Satkūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekte „Joniškio rajono Daunoriškės, Satkūnų, Stungių ir Skaistgirio kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“.

            Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis.

            2.9. Dėl valdžios atstovų siūlymo į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą.

            Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis.

            2.10. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“.

            Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis.

            2.11. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.12. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metais nustatymo.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.13. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės kelias“.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.15. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.16. Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2019 metais Žagarės vyšnių festivalio metu.

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

            2.17. Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ataskaitai.

            Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

            2.18. Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

            Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

            2.19. Dėl patalpų nuomos.

            Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

            2.20. Dėl premijų paskyrimo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtinei Gabrielei Bertašiūtei ir jos mokytojai Gražinai Pamparienei.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.21. Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“ ir jo vadovui Arvydui Butkui.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.22. Dėl premijų paskyrimo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos auklėtinei Godai Stasiulytei ir jos mokytojai Daivai Stankuzevičienei.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.23. Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansambliui „Jievaras“ ir jo vadovams.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.24. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.25. Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Vaclovui Daunorui.

            Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

            2.26. Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktorės Ligitos Eitkevičienės atleidimo iš pareigų.

            Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

            2.27. Dėl Ritos Šilinienės paskyrimo laikinai eiti Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

            Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

            2.28. Dėl Ligitos Eitkevičienės skyrimo į Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pareigas.

            Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

            2.29. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.30. Dėl įgaliojimo suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.31. Dėl Žagarės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.32. Dėl Joniškio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.33. Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.34. Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.35. Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.36. Dėl Žagarės specialiosios mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.37. Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.38. Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.39. Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.40. Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.41. Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.42. Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.43. Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.44. Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.45. Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.46. Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.47. Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.48. Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.49. Dėl Joniškio rajono švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.50. Dėl Joniškio sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

            Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė.

            2.51. Kiti klausimai (administracijos direktorės pranešimas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius