Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje 

 

2014 m. birželio 30 d. Nr. DV-391

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2, 4 dalimis, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu:

1. Skiriu nuo 2014 m. liepos 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi UAB „Pasvalio butų ūkis“, įmonės kodas 169176222, penkeriems metams.

2. Sudarau Administruojamų daugiabučių namų sąrašą (pridedama).

3. Pavedu UAB „Pasvalio butų ūkis“ informuoti daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkus ir nuomininkus apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimą iškabinant skelbimus ir išdalinant pranešimus į pašto dėžutes.

4. Pripažįstu netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. DV-161 „Dėl daugiabučių namų, kuriems paskirtas administratorius UAB „Pasvalio butų ūkis“, sąrašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rimantas Užuotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. DV-391

 

ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Gyvenamojo namo adresas

Bendras plotas, m2

Naudingas plotas, m2

Gyvenamų / negyvenamų patalpų skaičius

1

Alyvų g. 5, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

782,93

651,07

10/0

2

Biržų g. 14B, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

887,79

867,70

5/2

3

Biržų g. 18, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

253,16

253,16

7/0

4

Biržų g. 26, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

221,27

217,90

7/0

5

Biržų g. 27, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

147,21

140,92

4/0

6

Biržų g. 28, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

156,11

156,11

5/0

7

Biržų g. 32, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

265,57

252,01

5/0

8

Biržų g. 37, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

239,53

230,07

8/0

9

Biržų g. 40A, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

207,00

148,80

4/0

10

Biržų g. 63, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

120,62

116,19

4/0

11

Biržų g. 114, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

146,91

139,19

4/0

12

Ežero g. 37, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

3288,01

2167,92

69/1

13

Gėlių g. 3, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1228,92

959,18

20/0

14

Joniškėlio g. 7, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

489,38

413,41

12/0

15

Joniškėlio g. 8, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

507,90

384,55

8/0

16

Joniškėlio g. 14, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

627,95

550,05

12/0

17

Nepriklausomybės g. 3B, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

96,30

90,45

3/0

18

Nepriklausomybės g. 3C, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

112,23

102,23

4/0

19

Nepriklausomybės g. 31, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

179,75

158,58

5/0

20

Nepriklausomybės g. 61, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

603,00

541,80

12/0

21

Nepriklausomybės g. 63, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

208,81

208,80

8/0

22

Nepriklausomybės g. 65, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

222,30

202,55

6/0

23

P. Avižonio g. 11, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

628,93

557,43

12/0

24

P. Avižonio g. 12, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

965,89

635,59

8/0

25

Panevėžio g. 4, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

416,39

365,48

8/0

26

Panevėžio g. 12, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

444,80

361,87

8/0

27

Panevėžio g. 16, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

407,48

364,87

8/0

28

P. Vileišio g. 12, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

239,40

220,91

4/0

29

Stoties g. 3, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

548,65

353,90

7/0

30

Stoties g. 5, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

469,42

292,13

7/0

31

Stoties g. 7, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

391,89

317,46

6/0

32

Stoties g. 9, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

191,04

184,22

6/0

33

Stoties g. 10, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

146,83

132,24

5/0

34

Svalios g. 11A, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

121,81

113,63

5/0

35

Taikos g. 6, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1569,95

1309,05

25/0

36

Taikos g. 10, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1357,58

1085,20

20/0

37

Taikos g. 18, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1507,28

1198,92

24/0

38

Taikos g. 31, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1397,68

1148,69

22/0

39

Vilniaus g. 6, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

389,58

321,30

5/2

40

Vilniaus g. 32, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

803,92

576,81

10/3

41

Vilniaus g. 36, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1505,06

969,95

35/0

42

Vilniaus g. 61, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

495,27

394,02

8/0

43

Vilties g. 12, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

746,68

552,80

10/0

44

Vilties g. 12A, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1404,89

1172,44

22/0

45

Vilties g. 14A, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1384,70

1163,43

22/0

46

Vyšnių g. 12, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1926,71

1715,03

24/3

47

Vyšnių g. 20, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1539,22

1237,45

24/1

48

Vyšnių g. 22, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

2250,84

1874,49

45/0

49

Vytauto Didžiojo a. 2A, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

101,15

98,20

4/0

50

Vytauto Didžiojo a. 8, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

1266,89

872,46

4/2

51

Žemaitės g. 1, Pasvalio m. sen., Pasvalio r. sav.

269,18

239,37

8/0

52

Piliakalnio g. 1, Valakėlių k., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. sav.

356,12

353,66

8/0

53

G. Petkevičaitės – Bitės g. 8, Joniškėlio m. sen., Pasvalio r. sav.

196,36

188,33

7/0

54

G. Petkevičaitės – Bitės g. 9, Joniškėlio m. sen., Pasvalio r. sav.

175,15

164,80

5/0

55

G. Petkevičaitės – Bitės g. 30, Joniškėlio m. sen., Pasvalio r. sav.

178,40

167,36

4/0

56

G. Petkevičaitės – Bitės g. 34, Joniškėlio m. sen., Pasvalio r. sav.

217,76

205,98

8/0

57

Meškalaukio g. 12, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

166,68

149,25

5/0

58

Naujoji g. 1, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

161,54

161,20

4/0

59

Pirties g. 6, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

163,96

159,07

4/0

60

Sodų g. 3, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

123,90

112,18

5/0

61

Vilniaus g. 33, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

416,70

415,43

8/0

62

Vytauto g. 8, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

284,66

278,78

8/0

63

Vytauto g. 13, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

554,15

547,31

14/0

64

Vytauto g. 16, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

401,45

403,99

7/2

65

Vytauto g. 29, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

495,17

481,88

16/0

66

Vytauto g. 66, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

156,37

144,11

6/0

67

Vytauto g. 68, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

193,44

184,70

7/0

68

Vytauto g. 70, Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

227,38

219,52

7/0

69

Plytinės g. 10, Joniškėlio k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r. sav.

788,71

692,70

17/0

70

Liepų g. 11, Nakiškėlių k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r. sav.

193,88

189,38

4/0

71

Dagilynės k. 11, Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

246,16

217,80

4/0

72

Parko g. 12, Gulbinėnų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

777,50

502,88

8/0

73

A. Vienažindžio g. 4, Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

398,02

354,75

8/0

74

Taikos g. 3, Pajiešmenių k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

1403,83

1176,06

16/0

75

Užusienio II k. 12, Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

189,04

184,84

4/0

76

Kiemėnų g. 34, Kiemėnų k., Namišių sen., Pasvalio r. sav.

195,22

195,22

4/0

77

Lavėnų k. 5, Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav.

579,85

380,55

8/0

78

Pabėrvalkių k. 4, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.

190,57

188,24

4/0

79

Pabuojų k. 4, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.

398,35

384,13

8/0

80

Laisvės g. 1, Saločių mstl., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

154,92

129,80

6/0

81

Baltpamūšio g. 20, Dagių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

172,48

172,48

4/0

82

Baltpamūšio g. 22, Dagių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

172,48

172,48

4/0

83

Kalno g. 7, Kubiliūnų k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

303,91

195,59

4/0

84

Kalno g. 9, Kubiliūnų k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

156,64

155,07

4/0

85

Kalno g. 11, Kubiliūnų k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

416,01

303,84

6/0

86

Maučiuvio g. 17, Nairių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

389,15

386,85

8/0

87

Maučiuvio g. 15, Nairių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

171,59

163,27

4/0