LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. KOVO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-1999 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr. XIII-2209

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 132–138 punktais:

 

 

„132.

XIIIP-3374

Seniūnų rinkimų įstatymas

 

Seimo nariai

Seimo nariai

133.

XIIIP-3375

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

134.

XIIIP-3376

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

135.

XIIIP-3377

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
Nr. IX-2428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

136.

XIIIP-3422(2)

Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo
Nr. VIII-1102 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

J. Razma

J. Razma

137.

XIIIP-3467

Seimo statutas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 71 ir 72 straipsnių pakeitimo“

J. Razma

J. Razma

138.

XIIIP-3555

Želdynų įstatymo
Nr. X-1241 2, 3, 10, 12, 13, 16, 20, 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis