Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. SAUSIO 3 D. NUTARIMO NR. 27 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO VALDYMO SRITYJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 292

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“, ir 38 punktą išdėstyti taip:

„38.

Infrastruktūros valdymo agentūra“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                             Raimundas Karoblis