herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d.  Nr. T-216

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-187, 3, 10, 11, 12 ir 14 punktais, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

1.1. Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

1.2. Daina Armonavičienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3. Eglė Damalakaitė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

1.4. Kamilė Gelzytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro padalinio pirmininkė;

1.5. Gabija Rudytė, Skaistgirio jaunimo klubo „SJK“ narė ir Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ narė;

1.6. Evelina Spiriūtė, Gasčiūnų jaunimo klubo „Ateinam“ narė;

1.7. Kęstutis Tautvaišas, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.8. Neda Vadakojytė, neformalios jaunimo grupės „Interact“ klubo prezidentė.

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T-185 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius