Suvestinė redakcija nuo 2022-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2022-02-28, i. k. 2022-03845

 

TAR pastaba. Sprendimo pakeitimus žiūrėti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendime Nr. T-709, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendime Nr. T-735, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m.  birželio 23 d.  sprendime Nr. T-760, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendime Nr. T-782, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d.  sprendime Nr. T-810, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendime Nr. T-828, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendime Nr. T-839 ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T-853.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-853, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26874

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 20222024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. T-648

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 20222024 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.       Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytautas Simelis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-709, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05811

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-735, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-30, i. k. 2022-11446

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

3.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-760, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13714

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

4.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-782, 2022-08-25, paskelbta TAR 2022-08-29, i. k. 2022-17662

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

5.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-810, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-30, i. k. 2022-19930

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

6.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-828, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21954

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

7.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-839, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23883

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo

 

8.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-853, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26874

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo