Suvestinė redakcija nuo 2021-12-03 iki 2023-03-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-11-04, i. k. 2021-23002

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI  ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. T-436

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nerūkymo zonų Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešose vietose sąrašą (pridedama).

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

2.1. patvirtinti šio sprendimo 1 punktu patvirtintose nerūkymo zonose Rūkymo vietų nustatymo ir įrengimo tvarkos aprašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-473, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25040

 

2.2. organizuoti rūkyti draudžiančių įspėjamųjų ženklų įrengimą šio sprendimo 1 punktu patvirtintose nerūkymo zonose.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-53 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-436

 

NERŪKYMO ZONŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS

VIEŠOSE VIETOSE SĄRAŠAS

 

1.    Prisikėlimo aikštė.

 

2.    Saulės Laikrodžio aikštė.

 

3.    Viešojo transporto keleivių stotelės.

 

4.    Dainų tako atkarpa nuo Aido gatvės iki Lyros gatvės.

 

5.    Vilniaus gatvė nuo turgaus iki „Šiaulių“ viešbučio (pėsčiųjų dalis).

 

6.    Kaštonų alėja.

 

7.    Taksi stovėjimo aikštelės.

 

8.    Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įteisintų  maudyklų paplūdimiai.

 

9.    Kapinės.

 

10Viešosiose prekybos vietos.

 

11Centrinis parkas.

 

12Hidroparkas.

 

13Gubernijos parkas.

 

14Zubovų parkas (senasis Didždvario parkas).

 

15Atskirųjų želdynų teritorija, esanti prie Prūdelio tvenkinio.

 

16Lieporių parkas.

 

17Talkšos parkas.

 

18Salduvės parkas.

 

19Dainų parkas.

 

20Atskirųjų želdynų teritorija, esanti prie Rėkyvos ežero.

 

21Beržynėlis.

 

22VU Šiaulių akademijos Botanikos sodas.

 

23S. Daukanto skveras, esantis tarp S. Daukanto gatvės ir J. Basanavičiaus gatvės.

 

24Skveras, esantis prie Vilniaus gatvės ir Draugystės prospekto sankirtos (prie „Šiaulių“ viešbučio).

 

25Pasaulio teisuolių skveras, esantis prie Vilniaus gatvės ir Ežero gatvės sankirtos.

 

26Skveras, esantis prie Dubijos gatvės ir Draugystės prospekto sankirtos.

 

27Skveras, esantis prie Palangos gatvės ir Karklų gatvės sankirtos.

 

28Skveras, esantis prie Stoties gatvės ir P. Višinskio gatvės sankirtos (prie Jono Murkos paminklo).

 

29Skveras, esantis prie Statybininkų gatvės ir Tilžės gatvės sankirtos.

 

30Skveras, esantis Sukilėlių gatvėje (ant Sukilėlių kalnelio).

 

31Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės.

 

32Talkšos ežero pakrantės teritorija.

 

33Naujasis parkas (prie Moters ir vaiko klinikos).

 

34Gytarių parkas (tarp K. Korsako, Gytarių ir Kviečių gatvių).

 

35Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Geležinės lapės iki Talkšos ežero maudyklos.

 

36Takas nuo „Lyros“ prekybos centro iki Architektų gatvės.

 

37P. Višinskio gatvė.

 

38Skveras prie Šiaulių katedros.

 

39Varpo gatvės atkarpa nuo Vytauto gatvės iki Aušros alėjos.

 

40Vasario 16-osios gatvė.

 

41Aušros alėja.

 

 

Pastaba. Išimtis taikoma šiame sąraše nurodytų vietų zonoms, kurios skirtos rūkantiesiems ir pažymėtos ženklais ar užrašais.

________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-473, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25040

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo

 

 

part_2fe01821d62c4605af8feef80b61e26c_end