Suvestinė redakcija nuo 2024-03-14

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2024-03-06, i. k. 2024-04147

 

Nauja redakcija nuo 2024-03-14:

Nr. SV-S-1328, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-14, i. k. 2024-04677

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL EUGENIJAUS GENTVILO IR VYTAUTO MITALO DALYVAVIMO LIBERALŲ IR DEMOKRATŲ ALJANSO UŽ EUROPĄ NEEILINIAME KONGRESE

 

2024 m. kovo 6 d. Nr. SV-S-1315

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytauto Mitalo ir Seimo nario Eugenijaus Gentvilo kelionei 2024 m. kovo 19–21 d. dalyvauti Liberalų ir demokratų aljanso už Europą neeiliniame kongrese Briuselyje (Belgijos Karalystė).

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                                     Jurgis Razma

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1328, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-14, i. k. 2024-04677

Dėl Seimo valdybos 2024 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1315 „Dėl Vytauto Mitalo dalyvavimo Liberalų ir demokratų aljanso už Europą neeiliniame kongrese“ pakeitimo