Suvestinė redakcija nuo 2021-10-09

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19293

 

Nauja redakcija nuo 2021-10-09:

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 998

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 15 straipsnio 3„dalimi ir įgyvendindama Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“ patvirtinimo“
, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Planas

Priedo pakeitimai:

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 797, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21168

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ pakeitimo