Suvestinė redakcija nuo 2022-06-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12363

 

 

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2022 METAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. T-121

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašą (toliau – Mokesčio dydžių sąrašas).

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

2. Taikyti asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, 170 Eur per metus fiksuotą pajamų mokesčio dydį neribojant veiklos teritorijos visoms veiklos rūšims, nurodytoms šio sprendimo 1 punktu patvirtintame Mokesčio dydžių sąraše.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2022 metams.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tomas Martinaitis


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-121

 

FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠAS

Kodas

 

Veiklų rūšių pavadinimai

 

Papildomų veiklos sąlygų žymos

 

Ryšys su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (2 redakcija, toliau – EVRK)

 

Veiklos grupė

 

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Eur per metus) taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant veiklos teritorijos

Lietuvos Respublikoje,

išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

8

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

*

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

684

116

003

Prekyba tik ne maisto produktais

 

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

684

232

004

Prekyba

 

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

684

232

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

ST

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

684

684

10

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

ST

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

684

10

008

Batų valymas

 

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

684

10

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

*, ST

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

684

10

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

684

87

014

Drabužių siuvimas, taisymas

*, ST

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

145

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

*, ST

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

684

10

016

Avalynės taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

684

10

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

*, ST

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

684

174

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

*, ST

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

684

87

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

684

10

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

*, ST

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

684

684

417

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

*, ST

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

684

684

10

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

684

10

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

ST

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

684

10

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

ST

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

684

87

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

10

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

684

10

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

684

10

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

684

203

030

Knygų įrišimas, apdaila

ST

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

684

10

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

ST

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

684

232

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

232

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

ST

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

684

116

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

 

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 96.01)

Paslaugos

684

684

87

035

Įrankių galandimas

ST

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

684

10

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

684

10

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

 

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

684

10

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

684

60

039

Meno kūrinių restauravimas

ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

684

10

040

Stiklo išpjovimas

ST

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

684

10

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

ST

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

684

10

042

Dviračių remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

684

10

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

684

87

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

684

87

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

684

684

87

047

Avalynės gamyba

*, ST

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

684

10

048

Baldų gamyba

*, ST

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

684

417

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma už vieną objektą (išskyrus apgyvendinimo paslaugas (kaimo turizmo paslaugas arba nakvynės ir pusryčių paslaugas)

**, ST

(įeina į EVRK klasę 68.20)

Paslaugos

684

684

90

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

ST

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

684

10

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

ST

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

684

87

054

Grūdų malimas

ST

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

684

10

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

ST

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

684

10

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

 

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

174

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

684

10

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

10

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

684

10

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

684

87

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

ST

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

684

10

069

Dovanų pakavimas

ST

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

684

10

071

Muzikos instrumentų taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

073

Vonių restauravimas

 

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

684

10

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

684

10

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

684

10

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

 

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

684

145

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

*, ST

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

684

10

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

10

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

081

Diskotekos vedėjo veikla

 

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

87

082

Turistų gidų veikla

 

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

684

10

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

ST

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

684

684

10

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

*, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

684

684

10

086

Miško daigynų veikla

*, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

684

10

088

Medalių, medalionų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

684

10

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

*, ST

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

684

10

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

10

091

Astrologijos veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

092

Laiptinių valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

10

093

Valčių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

684

10

094

Dviračių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

684

10

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

10

096

Langų valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

10

098

Gelbėtojų veikla

 

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

684

10

099

Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

 

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

684

87

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

684

10

101

Pastatų valymo po statybų darbai

 

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

684

417

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

 

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

684

684

417

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

ST

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

684

1

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

 

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

684

10

 

1. Papildomų veiklos sąlygų žymų reikšmės:

1.1. „*“ – verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis, neįsigijus prekybos verslo liudijimo;

1.2. „**“– gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui;

1.3. „ST“ – verslo liudijimuose privalo būti nurodytas veiklos vietos adresas, kuriuo visą ar dalį veiklos laiko būtų vykdoma gamyba, teikiamos paslaugos, prekiaujama ar nuomojamos patalpos, o jei veiklos vieta iš anksto nežinoma – adresas, kuriuo galima būtų susisiekti su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-127, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13696

 

part_50491a6ba3244926bae38b0356f78250_end


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-121

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS

2022 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

50

102

Bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnyboje

50

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

104

Tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

106

Mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

30

108

Dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

30

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

202

Asmenys iki 29 metų amžiaus, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Akmenės rajono savivaldybėje

75

 

2. Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-127, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13696

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-121 "Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_0680d11fc2ba410aa8ef820c67a96e23_end