Suvestinė redakcija nuo 2019-09-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03331

 

 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ (RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO, ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO,  RADVILIŠKIO RAJONO DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO R.  BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS, BENDRUOMENĖS NAMŲ, PRAMOGŲ IR ŠOKIŲ SALIŲ) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-773

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-256 „Dėl Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-958 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-404 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-958, pakeitimo“, Radviliškio rajono  savivaldybės  taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti šių Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kainas:

1.1. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (pridedama);

1.2. Radviliškio miesto kultūros centro (pridedama);

1.3. Šeduvos kultūros ir amatų centro (pridedama);

1.4. Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio (pridedama);

1.5. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro (pridedama);

1.6. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro (pridedama);

1.7. Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. T-491 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro,  Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

3. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą „Dėl Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Kiekis

 

Kaina (Eur)

1.

Skaitytojo pažymėjimas  (plastikinis)

1.1

Suaugusiems skaitytojams

1 vnt.

1,20

1.2.

Skaitytojams vaikams ir mokiniams

1 vnt.

0,60

1.3.

Žaislotekos lankytojams

1 vnt.

0,60

2.

Skaitytojo pažymėjimas dublikatas

2.1.

Suaugusiems skaitytojams

1 vnt.

1,20

2.2.

Skaitytojams vaikams ir mokiniams

1 vnt.

0,60

2.3.

Žaislotekos lankytojams

1 vnt.

0,60

3.

Nespalvotas kopijavimas / spausdinimas

3.1.

A4 lapo formatas

1 kopija

0,10

3.2.

A3 lapo formatas

1 kopija

0,15

3.3.

Nuotraukų  kopijavimas

Jei vaizdas užima daugiau kaip pusę puslapio

0,15

4.                                        Spalvotas kopijavimas, spausdinimas

4.1

A4 lapo formatas

1 kopija

0,35

(Jei pilnai dengiama 0,50)

4.2.

A3 lapo formatas       

1 kopija

0,70

(Jei pilnai dengiama 0,90)

4.3.

Nuotraukų kopijavimas

1 kopija

0,60

5.

Skenavimas

5.1.

A4 lapo formatas

1 kopija

0,20

 

A3 lapo formatas

1 kopija

0,35

6.

Knygrišio paslaugos

6.1.

Įrišimas kompensatoriumi

1vnt.

2,00

7.

Laminavimas

 

 

 

A4 formatas

1 vnt.

0,50

 

A5 formatas

1 vnt.

0,30

8.

Delspinigiai

Už vieną dokumentą

už kiekvieną pavėluotą dieną

0,05

9.

Tarpbibliotekinio  abonemento paslauga

(TBA)

Paslauga nemokama

Vartotojas moka už pašto paslaugas

10.

Fakso paslauga

 

 

10.1

Lietuvoje

1 lapas

0,30

10.2

Į užsienį

1 lapas

1,20

11.

Maketavimas

 

 

11.1.

Skrajutė

1 vnt.

10,00

11.2.

Lankstinukas

1 vnt.

25,00

11.3.

Vizitinė kortelė

1 vnt.

7,00

12.

Konferencijų salės nuoma

12.1.

Be konferencijų įrangos

1 val.

10,00

12.2

Su konferencijų įranga

1 val.

15,00

13.

Edukacinė veikla

13.1.

Piešimas ant šviečiančių molbertų

1 val.

0,50 (vienam vaikui)

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Eil.nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina (Eur/%)

Pastabos

 

1.

Bilietų pardavimas Radviliškio miesto kultūros centro kasoje į kitų organizacijų organizuojamus renginius ne Radviliškio miesto kultūros centro patalpose

1.1.

Bilietų pardavimas

1 bilietas

0,20–0,60

 

Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su renginį organizuojančia organizacija.

 

2.

Bilietų kainos į Radviliškio miesto kultūros centre rodomus kino filmus

2.1.

Bilietų pardavimas

1 bilietas

0,60–3,00

 

Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su filmo autoriais ar platintojais.

 

3.

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Radviliškio miesto kultūros centras

3.1.

 

Suaugusiesiems

1 asmeniui

1,00–5,00

 

Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

 

3.2.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

3,00–15,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

 

3.3.

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

0,60–3,00

 

Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

 

3.4.

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

2,00–9,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

 

4.

Patalpų nuomos kainos

4.1.

Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms renginius vaikams ir jaunimui, nekomercinius renginius, vykdančioms profesionaliojo meno sklaidą)

%

15–17% nuo surinktos sumos

15% – esant salės užpildymui iki 40%;

16% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%;

17% – esant salės užpildymui daugiau nei 80%.

 

4.2.

Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius)

%

18–20% nuo surinktos sumos

18% – esant salės užpildymui iki 40 %;

19% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%;

20% – esant salės užpildymui virš 80%.

 

4.3.

Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) ne šildymo sezono metu

1 valanda

45,00

 

 

 

 

4.4.

Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) ne šildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu

1 valanda

55,00

 

 

4.5.

Didžiosios salės nuoma ne šildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu

1 valanda

60,00

 

 

4.6.

Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) šildymo sezono metu

1 valanda

60,00

 

 

4.7.

Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) šildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu

1 valanda

75,00

 

 

4.8.

Didžiosios salės nuoma šildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu

1 valanda

90,00

 

 

4.9.

Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams

1 valanda

10,00

 

 

4.10.

Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams su garso aparatūros komplektu

1 valanda

15,00

 

 

4.11.

Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

1 valanda

20,00

 

 

4.12.

Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms su garso aparatūros komplektu

1 valanda

25,00

 

 

4.13.

Kavinės patalpų nuoma

1 valanda

7,00

 

 

4.14.

Svečių kambario nuoma

1 valanda

6,00

 

 

4.15.

I a. fojė nuoma

1 valanda

10,00

 

 

4.16.

I a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu

1 valanda

20,00

 

 

4.17.

II a. fojė nuoma

1 valanda

10,00

 

 

4.18.

II a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu

1 valanda

20,00

 

 

4.19.

Choreografijos salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais

1 valanda

5,00

Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre

 

4.20.

Choreografijos salės nuoma kitiems asmenims

1 valanda

10,00

 

 

4.21.

Choro salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais

1 valanda

3,00

Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre

 

4.22.

Choro salės nuoma kitiems asmenims

1 valanda

6,00

 

 

4.23.

Grimo kambarių nuoma

1 valanda

6,00

 

 

4.24.

Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų ne šildymo sezono metu

1 valanda

30,00

 

 

4.25.

Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga ne šildymo sezono metu

1 valanda

50,00

 

 

4.26.

Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų šildymo sezono metu

1 valanda

45,00

 

 

4.27.

Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga šildymo sezono metu

1 valanda

60,00

 

 

5.

Taikomos nuolaidos patalpų nuomai

5.1.

Dvi ar daugiau patalpų

1 renginys

20%

 

 

5.2.

Dvi ar daugiau dienų

1 renginys

10%

 

 

6.

Įvairaus turto nuoma

6.1.

Mobilioji lauko scena su montavimu ir išmontavimu

1 renginys

350,00 – 600,00

Kaina kinta nuo renginio trukmės, pobūdžio (komercinis, nekomercinis), pristatymo atstumo

 

6.2.

Mikroautobuso nuoma

1 km

1 val.

0,40

7,00

Kuro ir amortizacijos sąnaudos

Stovėjimo laikas

 

7.

Kitos paslaugos

7.1.

Renginio organizavimas

1 renginys

50,00–500,00

Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties

 

7.2.

Meno kolektyvų pasirodymas

1 renginys

50,00–500,00

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų (jei reikalinga)

 

7.3.

Renginio reklamavimas (A3 formatas)

 

1 lapas

0,40

 

 

7.4.

Spalvotas spausdinimas arba kopijavimas (A3 formatas)

1 lapas

1,00

 

 

7.5.

Edukacinis užsiėmimas

1 asmeniui

1,00–10,00

1 užsiėmimas

 

8.

Garso įrašų studija

 

8.1.

Solo + fonograma

1 valanda

15,00

Vokalo įrašai

 

8.2.

Solo + keli akomponuojantys instrumentai

1 valanda

15,00

Vokalo įrašai

 

8.3.

Vokalinis ansamblis
(a ccapella dainavimas)

1 valanda

15,00

Vokalo įrašai

 

8.4.

Solo, duetas

1 valanda

15,00

Instrumentinės muzikos įrašai

 

8.5.

Trio, kvartetas, kvintetas (iki 16 kanalų)

1 valanda

15,00

Instrumentinės muzikos įrašai

 

8.6.

Dainos minusinės fonogramos kūrimas

1 kūrinys

60,00

 

 

8.7.

Aranžuočių kūrimas

1 kūrinys

150,00

 

 

8.8.

Studijos laiko užsakymas nestandartiniams projektams (koncertų įrašymas ir suvedimas)

1 valanda

20,00

Iki 8 valandų per parą

 

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-1058, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02905

Nr. T-80, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-14016

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Eil. nr.

Paslaugų pavadinimas

Kiekis

Kaina (Eur/%)

Pastabos

 

1.

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja ŠKAC centras

1.1.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

1,00–5,00

 

Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

 

1.2.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

3,00–15,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

 

1.3.

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

1,00–2,00

 

Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

 

1.4.

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

2,00–9,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

 

2.

Patalpų nuomos kainos

2.1.

Koncertinės salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius)

%

1015 %

10% – esant salės užpildymui iki 40%;

15% – esant salės užpildymui nuo 40%

 

2.2.

Koncertinės  salės nuoma su stacionariu garso aparatūros komplektu, stacionariu apšvietimu ir rūbine

1 val.

50,00

 

 

3.

Kitos paslaugos

3.1.

Renginio organizavimas

1 renginys

50,00–500,00

Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties

 

3.2.

Meno kolektyvo pasirodymas kitose scenose

1 kolektyvas

50,00–500,00

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų (jei reikalinga).

 

3.3.

Transporto nuoma

1 km.

1 val.

0,51

3,70

Kuro ir amortizacijos sąnaudos

Vairuotojo valandos atlygis + kuras

 

4.

Edukacinio užsiėmimo kaina

4.1.

Vaikams ir jaunuoliams iki 18 m.

Kaina  1 mėnesiui

1,00–10,00

4 užsiėmimai

 

4.2.

Suaugusiesiems

Kaina 1 mėnesiui

2,00–15.00

4 užsiėmimai

 

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina
(Eur)

1.

Muziejaus ekspozicijų lankymas:

1.1.

Kleboniškių kaimo buities ekspozicija:

1.1.1.

bilieto kaina suaugusiesiems

1 asm.

4,00

1.1.2.

bilieto kaina mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asm.

2,00

1.1.3.

bilieto kaina vaikams iki 7 metų

1 asm.

nemokamai

1.2.

Burbiškio dvaro istorijos ekspozicija:

 

 

1.2.1.

bilieto kaina suaugusiesiems

1 asm.

4,00

1.2.2.

bilieto kaina mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asm.

2,00

1.2.3.

bilieto kaina vaikams iki 7 metų

1 asm.

nemokamai

2.

Ekskursijų vedimas, gido paslaugos:

 

2.1.

ekskursija Kleboniškių kaime

 

 

1 val.

14,00 Eur – lietuvių kalba;

20,00 Eur – užsienio kalba (rusų k., anglų k.)

2.2.

ekskursija Burbiškio dvare

 

 

1 val.

14,00 Eur – lietuvių kalba;

20,00 Eur – užsienio kalba (rusų k., anglų k.)

2.3.

ekskursija Kleboniškių kaime ir Burbiškio dvare

2,30 val.

30,00

2.4.

ekskursija Kleboniškių kaime, Burbiškio dvare ir Raginėnų archeologijos paminklų komplekse

 

5 val.

50,00

3.

Ekspozicijų ir eksponatų fotografavimas ir filmavimas:

 

3.1.

fotosesija

grupė

15,00

3.2.

muziejaus ekspozicijų fotografavimas ir filmavimas patalpose komerciniais tikslais

1 eksponatas

30,00

4.

Kino filmų, reklaminių filmų, vaizdo klipų filmavimas muziejuje

1 val.

100,00

5.

Negatyvų ir originalių fotografijų panaudojimas

1 eksponatas

10,00

6.

Burbiškio dvaro svečių namų kambarių nuoma:

 

6.1.

dvivietis kambarys

1 para

30,00

6.2.

trivietis kambarys

1 para

35,00

7.

Burbiškio dvaro ledainės nuoma

1 val.

10,00

8.

Burbiškio dvaro virtuvės nuoma

1 val.

10,00

9.

Burbiškio dvaro svetainės nuoma

1 val.

10,00

10.

Kleboniškių kaimo svečių kambario nuoma

1 val.

30,00

11.

Edukacinės programos Burbiškio dvaro rūmuose (didžiojoje verandoje)

1 val.

30,00 

12.

Burbiškio dvaro parko renginių aikštės nuoma

1 val.

80,00

13.

Konferencijų organizavimas (su įranga) Burbiškio dvaro konferencijų salėje

1 val.

20,00

14.

Kleboniškių kaimo renginių aikštės nuoma

1 val.

80,00

15.

Edukacinė programa Kleboniškių kaimo buities muziejuje

 

grupė 10–20 asm.

40,00–80,00 + įėjimo bilietas

 

16.

Edukacinės paskaitos

 

1 asm.

grupė (ne mažiau kaip 10 asm.)

asm. 1,50–2,00

17.

Edukacinė programa

 

1 asm.

grupė ( ne mažiau kaip 10 asm.)

2,00–3,00

18.

Kultūriniai renginiai:

 

 

18.1.

bilieto kaina suaugusiesiems

1 asm.

2,00–10,00

18.2.

bilieto kaina mokiniams, studentams

1 asm.

3,00–7,00

18.3.

bilieto kaina vaikams iki 7 metų

1 asm.

nemokamai

18.4.

bilieto kaina neįgaliesiems

1 asm.

3,00

18.5

Tulpių žydėjimo šventės bilieto kaina suaugusiesiems

(fizinę (judėjimo) negalią turintys asmenys (I grupė) ir juos lydintis vienas asmuo įleidžiami nemokamai)

 

 

1 asm.

5,00–10,00

18.6.

Tulpių žydėjimo šventės bilieto kaina mokiniams

(vaikai iki 7 metų įleidžiami nemokamai)

 

1 asm.

3,00–5,00

______________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina (Eur/%)

Pastabos

1.

Bilieto kaina, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai

1.1.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

3,00–15,00

 

Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiam renginiui, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

1.2.

 

Vaikams, mokiniams,

studentams

1 asmeniui

2,00–9,00

 

2.

Edukacinės programos

2.1

Vieno amato edukacija:

 

 

Užsiėmimo trukmė 1–2 val.

2.1.1.

Vaikams iki 7 metų

1 asmeniui

1,00–5,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.1.2.

Mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asmeniui

2,00–10,00

2.1.3.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

4,00–15,00

2.2.

Trijų amatų edukacija:

 

 

Užsiėmimo trukmė 1,5–2,5 val.

 

2.2.1.

Vaikams iki 7 metų

1 asmeniui

1,50–8,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.2.2.

Mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asmeniui

3,00–12,00

2.2.3

Suaugusiesiems

1 asmeniui

5,00–20,00

2.3.

Amatų ir folkloro edukacija:

 

 

Užsiėmimo trukmė 2–3 val.

 

2.3.1.

Vaikams iki 7 metų

1 asmeniui

3,00–7,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.3.2.

Mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asmeniui

6,00–10,00

2.3.3.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

8,00–15,00

2.4.

Individuali amato edukacija

1 asmeniui

15,00–40,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

3.

Patalpų nuoma

3.1.

Didžiosios salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius)

%

10%

Nuo parduotų bilietų kainų sumos

3.2.

Didžiosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

1 valanda

10,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu mokestis už suteiktas paslaugas netaikomas biudžetinėms, visuomeninėms, ne pelno siekiančioms organizacijoms.

3.3.

Didžiosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

12 valandų

100,00

3.4.

Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

1 valanda

5,00

3.5.

Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

12 valandų

50,00

4.

Įvairaus turto nuoma

4.1.

Degimo krosnies nuoma

para

35,00

 

4.2.

Garso aparatūros komplekto nuoma

para

50,00

 

4.3.

Konferencijų įrangos nuoma (nešiojamasis kompiuteris, ekranas, multimedija ir konferencinė lenta)

para

25,00

 

4.4.

1 kėdės nuoma

para

2,00

Renginiams, vykstantiems ne kultūros centre

4.5.

1 stalo nuoma

para

5,00

Renginiams, vykstantiems ne kultūros centre

5.

Kopijavimas/ spausdinimas/ laminavimas

5.1

A4 lapo formatas (nespalvotas)

1 kopija

0,10

Kopijavimas, spausdinimas

5.2

A4 lapo formatas (spalvotas)

1 kopija

0,50

Kopijavimas, spausdinimas

5.3

A4 lapo formatas

1 vnt.

0,70

Laminavimas

6.

Prekyba

6.1.

Prekyba amatininkų, tautodailininkų gaminiais

%

25 %

Taikomas antkainis nuo pirminės kainos

6.2.

Prekybos vieta Kultūros centre vidaus renginių metu, kieme – Kultūros centro teritorijoje:

prekiaujantiems tautodailės darbais

1 renginys

5,00

Vietos dydis – 2 x 2 m²

Mokestis netaikomas prekiaujantiems tautinio paveldo produktais (turintiems Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintiems Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą)

6.3.

Prekybos vieta Kultūros centre vidaus renginių metu, kieme – Kultūros centro teritorijoje:

prekiaujantiems ne maisto prekėmis

1 renginys

15,00

Vietos dydis – 2 x 2 m²

Mokestis netaikomas prekiaujantiems tautinio paveldo produktais (turintiems Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintiems Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą)

6.4.

Prekybos vieta Kultūros centre vidaus renginių metu, kieme – Kultūros centro teritorijoje:

prekiaujantiems maisto prekėmis

1 renginys

30,00

Vietos dydis – 2 x 2 m²

Mokestis netaikomas prekiaujantiems tautinio paveldo produktais (turintiems Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintiems Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą)

6.5.

Lauko kavinė

1 renginys

100,00

Lauko kavinės dydis 3 x 3 m²

 

_________________________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina (Eur/%)

Pastabos

1.

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Baisogalos kultūros centras

1.1

Suaugusiesiems

1 asmeniui

 

1,00–5,00

Kai renginyje dalyvauja BKC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

1.2

Suaugusiesiems

1 asmeniui

 

3,00–15,00

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ir kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

1.3

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

 

 

0,50–3,00

 

 

 

Kai renginyje dalyvauja BKC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties

1.4

Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams

1 asmeniui

 

2,00–9,00

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ir kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

2.

Bilietų pardavimas Baisogalos kultūros centro kasoje į kitų organizacijų ar atlikėjų renginius

2.1

 

 

5–20%

Nuo parduotų bilietų sumos

3.

Patalpų nuoma

3.1

Žiūrovų salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms renginius vaikams ir jaunimui, vykdančioms profesionalaus meno sklaidą)

%

10–20%

Nuo parduotų bilietų sumos

3.2

Žiūrovų salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms

(organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius)

%

10–20%

Nuo parduotų bilietų sumos

3.3

Žiūrovų salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) nešildymo sezono metu

1 val.

30,00

 

3.4

Žiūrovų salės nuoma su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu nešildymo sezono metu

1 val.

40,00

 

3.5

Žiūrovų salės nuoma su stacionariu apšvietimu ir įgarsinimu bei multimedijos komplektu nešildymo sezono metu

1 val.

50,00

 

3.6

Žiūrovų salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) šildymo sezono metu

1 val.

45,00

 

3.7

Žiūrovų salės nuoma su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu šildymo sezono metu

1 val.

50,00

 

3.8

Žiūrovų salės nuoma su stacionariu apšvietimu ir įgarsinimu bei multimedijos komplektu šildymo sezono metu

1 val.

60,00

 

3.9

Pramogų salės nuoma nekomerciniams, švietėjiškiems ir mažos apimties renginiams

1 val.

5,00–20,00

 

3.10

Pramogų salės nuoma nekomerciniams, švietėjiškiems ir mažos apimties renginiams su garso ir vaizdo aparatūros komplektu

1 val.

10,00–40,00

 

3.11

Pramogų salės nuoma pramoginiams renginiams ir ir šventėms

1 val.

10,00–40,00

 

3.12

Pramogų salės nuoma pramoginiams renginiams ir  šventėms su garso ir vaizdo aparatūros komplektu

 

1 val.

20,00–80,00

 

3.13

Mažosios salės nuoma nekomerciniams, švietėjiškiems ir mažos apimties renginiams

1 val.

5,00–20,00

 

3.14

Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms

1 val.

10,00–40,00

 

3.15

Scenos nuoma vadovams, dirbantiems su meno kolektyvais

1 val.

5,00–15,00

Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Baisogalos kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Baisogalos kultūros centre

3.16

Pramogų salės ar mažosios salės nuoma vadovams, dirbantiems su meno kolektyvais

1 val.

8,00–20,00

Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Baisogalos kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Baisogalos kultūros centre

4.

Taikomos nuolaidos patalpų nuomai

4.1

Dvi ar daugiau patalpų

1 renginys

20%

 

4.2

Dvi ar daugiau dienų

1 renginys

10%

 

4.3

Nekomerciniai žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių asociacijos, Baisogalos švietimo įstaigų, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Baisogalos bendruomenės renginiai

 

nemokamai

 

5.

Įvairaus turto nuoma

5.1

Pakylos atlikėjams ir instrumentalistams

1 renginys

15,00–50,00

Ne Baisogalos kultūros centro patalpose

5.2

Choro laiptai

1 renginys

30,00

Ne Baisogalos kultūros centro patalpose

5.3

Garso aparatūra

 

1 renginys

20,00–100,00

Pagal sutartį

(kiek vienetų ar aparatūros komplekto  nuoma).

Ne Baisogalos kultūros centro patalpose.

5.4

Garso aparatūra kartu su garsisto paslauga

1 renginys

100,00–300,00

Ne Baisogalos kultūros centro patalpose

5.5

Multimedijos komplektas

 

1 renginys

20,00

Ne Baisogalos kultūros centro patalpose

6.

Kitos paslaugos

6.1

Renginio organizavimas

1 renginys

50,00–500,00

Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties

6.2

Meno kolektyvo pasirodymas kitose scenose

1 renginys

50,00–500,00

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų

6.3

A4, A3 lapo formatas

(nespalvotas)

1 kopija

0,30

Kopijavimas, spausdinimas

6.4

A4, A3 lapo formatas

(spalvotas)

1 kopija

0,50

Kopijavimas, spausdinimas

6.5

Edukacinis užsiėmimas  (vaikams ir jaunuoliams iki 18 m.)

1 asmeniui

0,50–5,00

 

6.6

Edukacinis užsiėmimas

(suaugusiesiems)

1 asmeniui

1,00–10,00

 

 

________________________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

 

RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS, BENDRUOMENĖS NAMŲ, PRAMOGŲ IR ŠOKIŲ SALIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Kaina (Eur)

Pastabos

1.

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salės

1.1.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

1,00–5,00

 

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties

1.2.

Vaikams, mokiniams, studentams

1 asmeniui

1,00–2,00

 

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties

1.3.

Neįgaliesiems ir kitiems socialiai remtiniems asmenims

1 asmeniui

1,00–2,00

 

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties

2.

Salių nuomos kainos

2.1.

Žiūrovų salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius)

%

7–10%  nuo surinktos sumos

 

7% – esant salės užpildymui iki 50%;

10% – esant salės užpildymui nuo 50%

 

2.2.

Salės nuoma kitiems renginiams ne šildymo sezonu

1 valanda

3,00–7,00

 

2.3.

Salės nuoma kitiems renginiams šildymo sezonu

1 valanda

4,00–10,00

 

 

_________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-1058, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02905

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-773 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-80, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-14016

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-773 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo