Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15235

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-01:

Nr. 406, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08677

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO IR VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO PASKYRIMO

 

2021 m. liepos 2 d. Nr. 517

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. liepos 2 d. posėdžio pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio iš Baltarusijos Respublikos.

2. Paskirti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadove vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę.

3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu paskelbtos ekstremaliosios situacijos metu nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

3.2. Nida–Morskoje;

3.3. Adutiškis–Moldevičiai;

3.4. Krakūnai–Geranainys;

3.5. Eišiškės–Dotiškės;

3.6. Rakai–Petiulevcai;

3.7. Norviliškės–Pickūnai;

3.8. Latežeris–Pariečė;

3.9. Švendubrė–Privalka;

3.10. Nida–Rybačij;

3.11. Jurbarkas–Sovetskas;

3.12. Rusnė–Sovetskas;

3.13. Papelekis–Lentupis (leidžiama vykti tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius ir turinčioms Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą).

4. Nustatyti, kad, paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 406, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08677

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo