Suvestinė redakcija nuo 2024-03-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15235

 

Nauja redakcija nuo 2024-03-01:

Nr. 134, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-22, i. k. 2024-03397

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO PASKYRIMO ir LiETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS SUSTIPRINIMO

 

2021 m. liepos 2 d. Nr. 517

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 7 straipsnio 4 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. liepos 2 d. posėdžio pasiūlymą, Nacionalinio saugumo komisijos 2024 m. vasario 6 d. posėdžio pasiūlymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio iš Baltarusijos Respublikos.

2. Paskirti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadove vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę.

3. Nustatyti, kad:

3.1. nutraukiamas vykimas per šiuos Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punktus:

3.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

3.1.2. Nida–Morskoje;

3.1.3. Šumskas–Aluošia (Loša);

3.1.4. Tverečius–Vidžiai;

3.1.5. Adutiškis–Moldevičiai;

3.1.6. Krakūnai–Geranainys;

3.1.7. Eišiškės–Dotiškės;

3.1.8. Rakai–Petiulevcai;

3.1.9. Norviliškės–Pickūnai;

3.1.10. Latežeris–Pariečė;

3.1.11. Švendubrė–Privalka;

3.1.12. Lavoriškės–Kotlovka;

3.1.13. Raigardas–Privalka;

3.1.14. Nida–Rybačij;

3.1.15. Jurbarkas–Sovetskas;

3.1.16. Rusnė–Sovetskas;

3.1.17. Papelekis–Lentupis (leidžiama vykti tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius ir turinčioms Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą);

3.2. nutraukiamas pėsčiųjų ir dviratininkų vykimas per šiuos Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punktus:

3.2.1. Medininkai–Kamenyj Log;

3.2.2. Šalčininkai–Benekainys;

3.3. draudžiamas keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte, išskyrus išimtinius atvejus, dėl kurių sprendimą priima Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

3.4. ribojamas keleivių vežimą reguliariais reisais tarptautiniais susisiekimo maršrutais autobusais vykdantiems Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos vežėjams (toliau – vežėjai) išduodamų leidimų vežti keleivius reguliariais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais skaičius, kuris negali viršyti 29 vienu metu galiojančių vežėjams išduotų leidimų vežti keleivius reguliariais reisais  tarptautinio susisiekimo maršrutais skaičiaus;

3.5. draudžiamas vežėjų vykdomas keleivių vežimas nereguliariais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais, turinčiais daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, įskaitant ir vairuotojo sėdimąją vietą, neturint leidimo nereguliariam keleivių vežimui autobusais;

3.6. šio nutarimo 3.4 ir 3.5 papunkčių nuostatos netaikomos, kai vykdomas tranzitinis keleivių vežimas autobusais per Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punktą Medininkai–Kamenyj Log pagal 1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais 2 priede nustatytą Krovinių ir keleivių vežiojimų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų tvarkos ir sąlygų protokolą;

3.7. paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 406, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08677

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 641, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-16, i. k. 2023-16252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 134, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-22, i. k. 2024-03397

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo