Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15523

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-01:

Nr. XIV-860, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27755

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 961, 3621 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-464

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 961 straipsniu

Papildyti Kodeksą 961 straipsniu:

961 straipsnis. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat įmonės Lietuvos Respublikoje, priimančios užsieniečius laikinai dirbti, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat įmonės Lietuvos Respublikoje, priimančios užsieniečius laikinai dirbti, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 3621 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3621 straipsniu:

3621 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą statybvietėje esantiems darbuotojams, kitiems statybvietėje esantiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų, rangovams ar statytojams (užsakovams) fiziniams asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir rangovų ar statytojų (užsakovų) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą statybvietėje esantiems darbuotojams, kitiems statybvietėje esantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų, rangovams ar statytojams (užsakovams) fiziniams asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir rangovų ar statytojų (užsakovų) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 961, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 961, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 3621, 431, 449, 4491, 450, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-860, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27755

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-464 pakeitimo įstatymas