Suvestinė redakcija nuo 2016-07-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 102-2936, i. k. 0992250ISAK00000510

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-06:

Nr. V-836, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18796

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS normų PATVIRTINIMO

 

1999 m. lapkričio 25 d. Nr. 510

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis, siekdamas gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį:

1. T v i r t i n u Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V- 836

redakcija)

 

 

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos skirtos individualios mitybos ir organizuotų kolektyvų (ugdymo, krašto apsaugos, socialinės globos, įkalinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pan.) subalansuoto maitinimo planavimui, vertinimui, statistikai bei stebėsenai. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos netaikomos maisto produktų maistingumui ženklinti.

2.    Išimtinis žindymas užtikrina maistinių medžiagų ir energijos poreikį kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus.

3.    Rekomenduojamos paros energijos normos skaičiuojamos pagrindinę energijos apykaitą (toliau ‒ PEA), apskaičiuotą pagal Harris-Benedict formulę, padauginus iš fizinio aktyvumo koeficiento. Moterų PEA = 655 + (9,6 x W) + (1,8 x H) – (4,7 x A); vyrų PEA = 65,4 + (13,7 x W) + (5,0 x H) – (6,8 x A), kai W ‒ kūno masė, kg; H ‒ ūgis, cm; A ‒ amžius, metais).

4. Vaikų paros energijos normos nustatytos, atsižvelgiant į paros energijos poreikį, kai fizinio aktyvumo koeficientas:

4.1. 1–3 m. amžiaus vaikams ‒ 1,39;

4.2. 4–6 m. amžiaus vaikams ‒ 1,57;

4.3. 7–10 m. amžiaus vaikams ‒ 1,6;

4.4. 11–14 m. amžiaus mergaitėms ‒ 1,67, berniukams ‒ 1,70;

4.5. 15–18 m. amžiaus mergaitėms ‒ 1,73, berniukams ‒ 1,75;

4.6. intensyviai sportuojančių vaikų energijos poreikiai yra didesni ir turi būti apskaičiuojami individualiai pagal jų fizinio aktyvumo koeficientą.

5.    Suaugusiųjų paros energijos normos nustatytos, atsižvelgiant į paros energijos poreikį, kai kūno masės indeksas yra 23 ir fizinio aktyvumo koeficientą, nustatomą pagal fizinio aktyvumo intensyvumą darbo ir laisvalaikio metu:

5.1. fizinio aktyvumo koeficientas 1,4 – atitinka labai mažo intensyvumo fizinį aktyvumą (sėdimas darbas ir pasyvus laisvalaikis);

5.2. fizinio aktyvumo koeficientas 1,6 – atitinka mažo intensyvumo fizinį aktyvumą (sėdimas ar lengvas darbas ir nedidelio fizinio aktyvumo laisvalaikis);

5.3. fizinio aktyvumo koeficientas 1,8 ‒ atitinka vidutinio intensyvumo fizinį aktyvumą (vidutinio sunkumo darbas ir vidutinio aktyvumo ar aktyvus laisvalaikis);

5.4. fizinio aktyvumo koeficientas 2,0 ‒ atitinka didelio intensyvumo fizinį aktyvumą (sunkus darbas ir vidutinio aktyvumo ar aktyvus laisvalaikis).

 

II SKYRIUS

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

 

6.    Rekomenduojamos paros energijos normos vaikams ir suaugusiesiems nurodytos atitinkamai 1 ir 2 lentelėse:

1 lentelė. Rekomenduojamos paros energijos normos vaikams

Eil. Nr.

Amžius

(mėnesiais, metais)

Energija, kcal

1.

06 mėn.

Energija = kūno svoris (kg) x 91 kcal  

2.

712 mėn.

Energija = kūno svoris (kg) x 81 kcal  

3.

13 m.

1200

4.

46 m.

1500

5.

710 m.

1700

6.

1114 m. mergaitės

2000

7.

1114 m. berniukai

2200

8.

1518 m. mergaitės

2400

9.

1518 m. berniukai

2800

 

2 lentelė. Rekomenduojamos paros energijos normos suaugusiesiems

Eil. Nr.

Amžius (metais)

Energija, kcal

Fizinio aktyvumo koeficientas 1,4

Fizinio aktyvumo koeficientas 1,6

Fizinio aktyvumo koeficientas 1,8

Fizinio aktyvumo koeficientas 2,0

1.

Vyrai

 

 

1.1.

19–34 m.

2450

2800

3150

3500

1.2.

35–64 m.

2300

2630

2960

3290

1.3.

≥ 65 m.

2030

2320

2610

2900

2.

Moterys

 

 

2.1.

19–34 m.

1950

2230

2500

2780

2.2.

35–64 m.

1840

2100

2360

2620

2.3.

≥ 65 m.

1690

1930

2170

2410       

PASTABA. Nėščiosios papildomai turi gauti 300 kcal, o žindančiosios ‒ 500 kcal per parą, priklausomai nuo jų amžiaus grupės.

 

7.    Vienas gramas baltymų išskiria 4 kcal. Baltymai 7‒12 mėn. amžiaus vaikams turi sudaryti 7–15 proc. paros maisto davinio energinės vertės (toliau – E proc.), 12‒24 mėn. amžiaus – 10–15 E proc., 2‒64 metų amžiaus ‒ 10–20 E proc., 65 metų ir vyresniems asmenims – 15–20 E proc.

8.    Vienas gramas angliavandenių išskiria 4 kcal. Angliavandeniai vaikams ir suaugusiesiems turi sudaryti 45–60 E proc., iš jų cukrų (mono- ir disacharidų) suvartojimas neturi viršyti 10 E proc.

9.    Skaidulinių medžiagų nuo 1 metų amžiaus rekomenduojama gauti 8,0–12,5 g 1000 kcal energijos. Su amžiumi vaikų suvartojamų skaidulinių medžiagų kiekis turi didėti ir paauglystėje pasiekti suaugusiesiems rekomenduojamą paros normą. Suaugusiesiems per parą skaidulinių medžiagų rekomenduojama gauti 25–35 g arba apie 12,5 g 1000 kcal energijos.

10.  Vienas gramas riebalų išskiria 9 kcal. Riebalai  7‒12  mėn.  amžiaus  vaikams  turi  sudaryti  30–35  E  proc.,  12‒24 mėn. amžiaus – 30–35 E proc., 2 metų amžiaus ir vyresniems ‒ 25–35 E proc., atsižvelgiant į kiekvienos rūšies riebalų rūgščių suvartojimo rekomendacijas:

10.1. sočiosios riebalų rūgštys visoms amžiaus grupėms turėtų sudaryti iki 10 E proc.;

10.2. pramoninės gamybos riebalų rūgščių transizomerų vaikams rekomenduojama nevartoti, suaugusiesiems šios rūgštys turėtų sudaryti ne daugiau kaip 1 E proc.

11.  Valgomosios druskos iki 2 metų amžiaus turi būti suvartojama ne daugiau kaip 2 g 1000 kcal energijos, 2–10 metų amžiaus – ne daugiau kaip 3–4 g per parą, 10 metų amžiaus ir vyresniems ‒ ne daugiau kaip 5–6 g per parą.

12.  Rekomenduojamos paros vitaminų ir mineralinių medžiagų normos vaikams ir suaugusiesiems nurodytos atitinkamai 3 ir 4 lentelėse:

3 lentelė. Rekomenduojamos paros vitaminų normos vaikams ir suaugusiesiems

 

 

Vitaminai

Eil. Nr.

Amžius

Vitaminas A, μg RE1

Vitaminas D, μg

Vitaminas E, mg a-TE2

Vitaminas B1, mg

Vitaminas B2, mg

Niacinas, mg NE3

Vitaminas B6, mg

Folio rūgšties4, μg

Vitaminas B12, μg

Vitaminas C, mg

Pantoteno r., mg

Biotinas, μg

Vitaminas K, μg

1.

0–6 mėn.

350

10

3,0

0,3

0,4

5

0,3

32

0,5

25

2.

7–12 mėn.

300

10

4,0

0,4

0,6

7

0,5

40

1,0

25

3,0

6

10

3.

1–3 m.

300

15

5,0

0,5

0,7

9

0,6

40

1,5

30

3,5

15

15

4.

4–6 m.

350

15

6,0

0,7

0,9

11

0,8

55

1,8

35

4,0

20

20

5.

7–10 m.

400

15

7,0

0,9

1,1

13

1,0

80

2,0

45

4,0

25

30

6.

11–14 m. mergaitės

600

15

8,0

1,0

1,2

14

1,1

150

2,5

65

5,0

35

40

7.

11–14 m. berniukai

700

15

9,0

1,1

1,3

16

1,3

150

2,5

65

5,0

35

40

8.

15–18 m. mergaitės

700

15

10

1,2

1,4

16

1,3

200

2,5

80

5,5

40

50

9.

15–18 m. berniukai

900

15

11

1,4

1,7

19

1,6

200

2,5

80

5,5

40

55

10.

Vyrai

 

10.1.

19–34 m.

900

10

12

1,4

1,6

19

1,6

200

3,0

80

6,0

50

75

10.2.

35–64 m.

900

10

12

1,3

1,5

18

1,6

200

3,0

80

6,0

50

75

10.3.

≥ 65 m.

900

10

12

1,2

1,4

16

1,6

200

3,0

80

6,0

50

75

11.

Moterys

 

11.1.

19–34 m.

700

10

10

1,1

1,3

15

1,3

200

3,0

80

6,0

50

75

11.2.

35–64 m.

700

10

10

1,1

1,2

14

1,2

200

3,0

80

6,0

50

75

11.3.

≥ 65 m.

700

10

10

1,0

1,2

13

1,2

200

3,0

80

6,0

50

75

11.4.

Nėščio-sios

900

10

12

1,5

1,6

17

1,5

300

3,5

90

6,0

50

75

11.5.

Žindan-čiosios

1100

10

14

1,6

1,7

20

1,6

250

4,0

100

7,0

55

75

 

PASTABOS:

1 – retinolio ekvivalentas (RE); 1 RE = 1 μg retinolio = 6 μg β-karoteno.

2 – α-tokoferolio ekvivalentas (TE); 1 TE = 1 mg d-α-tokoferolio.                                                        

3 – niacino ekvivalentas (NE); 1 NE = 1 mg niacino = 60 mg triptofano.

4 – 1 μg folatų = 0,5 μg folio rūgšties.

 

4 lentelė. Rekomenduojamos paros mineralinių medžiagų normos vaikams ir suaugusiesiems

 

 

Mineralinės medžiagos

Eil. Nr.

Amžius

Kalcis, mg

Fosforas, mg

Kalis, mg

Magnis, mg

Geležis, mg

Cinkas, mg

Varis, mg

Jodas, μg

Selenas, μg

Manganas, mg

Molibdenas, μg

Chromas, μg

Fluoridas (Fluoras), mg

1.

0–6 mėn.

360

280

60

5,0

2,0

50

2.

7–12 mėn.

540

420

1100

80

8,0

3,0

0,3

70

15

0,5

3.

1–3 m.

600

470

1500

150

8,0

5,0

0,4

90

20

0,5

4.

4–6 m.

700

540

1800

200

8,0

6,0

0,5

100

25

1,0

5.

7–10 m.

800

600

2000

250

10

7,0

0,6

120

30

1,5

6.

11–14 m. mergaitės

900

700

2900

280

15

9,0

0,7

150

40

2,0

7.

11–14 m. berniukai

900

700

3300

300

12

11

0,7

150

45

2,0

8.

15–18 m. mergaitės

1000

800

3100

300

15

10

0,9

150

55

3,0

9.

15–18 m. berniukai

1000

800

3500

350

12

12

0,9

150

60

3,0

10.

Vyrai

≥ 19 m.

900

700

3500

350

10

10

1,0

150

60

3,0

50

40

3,5

11.

Moterys

 

11.1.

19–64 m.

900

700

3100

300

15

10

1,0

150

50

3,0

50

40

3,5

11.2.

≥ 65 m.

900

700

3100

300

10

10

1,0

150

50

3,0

50

40

3,5

11.3.

Nėščio-

sios

1100

800

3100

350

15

12

1,1

200

60

3,0

50

40

3,0

11.4.

Žindan-čiosios

1000

800

3100

350

15

14

1,3

200

70

3,0

50

40

3,0

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-836, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18796

Lietuvos Resbulbikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo" pakeitimo