Įstatymas paskelbtas: Žin., 1990, Nr. 31-757

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVENČIŲ DIENŲ

Į S T A T Y M A S

 

 

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas):

Nr. VIII-395, 1997 07 02, Žin., 1997, Nr. 67-1670 (1997 07 16)

 

1 straipsnis. Švenčių dienos

Paskelbti švenčių dienomis:

1) sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;

2) vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

3) kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

4) sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykas (pagal vakarietiškąją tradiciją);

5) gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;

6) pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną;

7) liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

8) rugpjūčio 15-ąją – Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną);

9) lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų dieną;

10) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Kalėdas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1761, 2000 06 27, Žin., 2000, Nr.57-1677 (2000 07 14)

Nr. IX-328, 2001 05 17, Žin., 2001, Nr. 43-1498 (2001 05 23)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                                   B. KUZMICKAS

 

Vilnius, 1990 m. spalio 25 d.

Nr. I-712

____________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1291, 96.04.17, Žin., 1996, Nr. 37-933 (96.04.26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL ŠVENČIŲ DIENŲ" PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-395, 1997 07 02, Žin., 1997, Nr. 67-1670 (1997 07 16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO “DĖL ŠVENČIŲ DIENŲ” PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas)

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1761, 2000 06 27, Žin., 2000, Nr. 57-1677 (2000 07 14)

ŠVENČIŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-328, 2001 05 17, Žin., 2001, Nr. 43-1498 (2001 05 23)

ŠVENČIŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2001 05 24)

                  [email protected]