Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-520, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07155

Dėl Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 7-161, i. k. 0992250ISAK00000017

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. V-1098, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15123

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORTODONTINIO APARATO IR BREKETŲ SISTEMOS BAZINIŲ KAINŲ BEI LIGŲ IR ORTODONTINIŲ ANOMALIJŲ, KURIOMS GYDYTI NAUDOJAMI KOMPENSUOJAMIEJI ORTODONTINIAI APARATAI IR BREKETŲ SISTEMOS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. sausio 11 d. Nr. 17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas pagerinti vaikų ortodontinių anomalijų gydymą, taip pat atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 3/1 „Dėl V darbo užmokesčio didinimo etapo krypčių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“ ir nutarimą Nr. 3/2 „Dėl bazinių kainų indeksavimo didėjančioms energetikos ir kitoms išlaidoms padengti“ bei 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo įvedus eurą Lietuvos Respublikoje“:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. kompensuojamojo ortodontinio aparato (plokštelės) bazinė kaina yra 76,77 balo, kompensuojamosios breketų sistemos – 614,03 balo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-790, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17313

Nr. V-714, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10168

Nr. V-456, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06364

Nr. V-842, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11904

 

1.2. šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytomis bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų mokama:

 

1.2.1. už nuimamuosius ir profilaktinius ortodontinius aparatus vaikų ortodontinėms anomalijoms, nurodytoms Ortodontinių anomalijų, gydomų nuimamaisiais ir profilaktiniais ortodontiniais aparatais bei naudojant breketų sistemą, už kuriuos mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąraše, gydyti (pieninio ir mišraus sąkandžio periodu) ir teisingam sąkandžiui bei dantų lankams formuoti,

 

1.2.2. už breketų sistemą vaikų ortodontinėms anomalijoms gydyti baigiamuoju jų gydymo laikotarpiu, kai susiformuoja nuolatinis sąkandis. Per visą vieno vaiko gydymo periodą (jis gali trukti iki 5 metų) mokama už ne daugiau kaip 3 breketų sistemas,

 

1.2.3. jei vaikų ortodontinių anomalijų gydymas nebaigiamas iki jiems sukanka 16 metų, jis turi būti tęsiamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis iki visiško užbaigimo.

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

 

2.1. Ligų, gydomų nuimamaisiais ir profilaktiniais ortodontiniais aparatais, už kuriuos mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašą;

2.2. Ortodontinių anomalijų, gydomų nuimamaisiais ir profilaktiniais ortodontiniais aparatais bei naudojant breketų sistemą, už kuriuos mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašas.

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 17

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1098 redakcija)

 

 

LIGŲ, GYDOMŲ NUIMAMAISIAIS IR PROFILAKTINIAIS ORTODONTINIAIS APARATAIS, UŽ KURIUOS MOKAMA PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

 

 

 

Kodas pagal TLK-10-AM

Ligos ar būklės pavadinimas

K00

Danties raidos ir dygimo sutrikimai

K00.0

Hipodontija, oligodontija

K00.1

Virškomplektiniai dantys

K00.2

Dantų dydžio ir formos anomalijos

K00.6

Danties dygimo sutrikimai

K00.9

Danties raidos sutrikimas, nepatikslintas

K01

Įstrigę ir suspausti dantys

K01.0

Įstrigę dantys

K07

Dantų ir veido anomalijos (įskaitant neteisingą sąkandį)

K07.0

Svarbiausios žandikaulių dydžio anomalijos

K07.1

Žandikaulių ir kaukolės bazės ryšių anomalijos

K07.2

Dantų lanko ryšių anomalijos

K07.3

Danties padėties anomalijos

K07.5

Dantų ir veido funkciniai sutrikimai

K07.6

Smilkininio žandikaulio sąnario pakitimai

K07.8

Kitos dantų ir veido anomalijos

Retencinis periodas, baigus ortodontinį gydymą

 

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1098, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15123

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 17

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1098 redakcija)            

 

 

 

ORTODONTINIŲ ANOMALIJŲ, GYDOMŲ NUIMAMAISIAIS IR PROFILAKTINIAIS ORTODONTINIAIS APARATAIS BEI NAUDOJANT BREKETŲ SISTEMĄ, UŽ KURIUOS MOKAMA PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

 

 

 

 

Kodas pagal TLK-10-AM

 

Ligos ar būklės pavadinimas

 

Įgimtos veido-žandikaulių anomalijos ir deformacijos

 

Q35

Gomurio nesuaugimas

 

Q36

Lūpos nesuaugimas

 

Q37

Gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu

 

Q75

 

Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1098, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15123

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 468, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 93-2718 (1999-11-04), i. k. 0992250ISAK00000468

Dėl SAM įsakymų 1998 06 18 Nr.329, 1999 01 11 Nr.17, 1999 01 22 Nr.45, 1999 02 25 Nr.92, 1999 03 09 Nr.110, 1999 03 15 Nr.116, 1999 03 16 Nr.120, 1999 05 10 Nr.229, 1999 05 27 Nr.256 dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-296, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1882 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-296

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-816, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4638 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-816

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-325, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1730 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-325

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-321, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1958 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-321

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-425, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2018 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-377, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2280 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-377

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1109, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7236 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1109

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-551, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3664 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-551

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-789, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5608 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-789

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-560, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3254 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-560

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1116, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7702 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl Ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-168, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01242

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl Ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1098, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15123

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 "Dėl ortodontinių aparatų bazinės kainos bei ortodontinių anomalijų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-790, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17313

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-714, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10168

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl Ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-456, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06364

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-842, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11904

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo