Suvestinė redakcija nuo 2014-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 114-5720, i. k. 113110MISAK00B1-701

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, PERREGISTRAVIMO ir KAI KURIŲ veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro

 

2013 m. spalio 28 d. Nr. B1-701

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2013 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2013) 6312 dėl veterinarinio vaisto Deltanil 10 mg/ml, užpilamojo tirpalo galvijams ir avims, ir Deltanil 100 mg, užlašinamojo tirpalo galvijams, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiago deltametrino, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus, 33 straipsnį ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 patvirtintus Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912):

1. N u r o d a u:

1.1. registruoti:

1.1.1. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą DOZURIL 50 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms (Dopharma Research B.V., Nyderlandai),

1.1.2. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą PORCEPTAL 4 µg/ml, injekcinis tirpalas kiaulėms (Intervet International B.V., Nyderlandai),

1.1.3. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą ZURITOL 50 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms (Laboratorios Calier, S.A., Ispanija),

1.1.4. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą NORADOR 5 mg/ml, užlašinamasis tirpalas galvijams (Norbrook Laboratories Limited, Airija),

1.1.5. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą TAURADOR 5 mg/ml, užlašinamasis tirpalas galvijams (Norbrook Laboratories Limited, Airija),

1.1.6. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą FLORDOFEN 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms (Vetpharma Animal Health, S.L., Ispanija),

1.1.7. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą TOLCOX 50 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms (Vetpharma Animal Health, S.L., Ispanija),

1.1.8. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą ATIPAZOLE 5 mg/g, injekcinis tirpalas šunims ir katėms (Vetpharma Animal Health, S.L., Ispanija),

1.1.9. decentralizuota procedūra veterinarinį vaistą DELTANIL 10 mg/ml, užpilamasis tirpalas galvijams ir avims (Virbac, Prancūzija),

1.1.10. savitarpio pripažinimo procedūra veterinarinį vaistą PRID DELTA 1,55 g, difuzijos makštyje sistema galvijams (Ceva Sante Animale, Prancūzija),

1.1.11. savitarpio pripažinimo procedūra veterinarinį vaistą PROCAMIDOR 20 mg/ml, injekcinis tirpalas (Richter Pharma AG, Austrija),

1.1.12. nacionaline procedūra veterinarinį vaistą CALCIVET, infuzinis tirpalas galvijams, arkliams, kiaulėms ir avims (OÜ Zoovetvaru, Estija);

1.2. pakeisti:

1.2.1. registruoto veterinarinio vaisto GENESTRAN 75 µg/ml, injekcinis tirpalas karvėms, kumelėms ir kiaulėms (aniMedica GmbH, Vokietija, LT/2/12/2104/001-003), tinkamumo laiką „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai“ tinkamumo laiku „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.2. registruoto veterinarinio vaisto IVOMEC PLUS, injekcinis tirpalas (Merial, Prancūzija, LT/2/95/0165/001-003), sąranką ir joje išbraukti galutinio produkto gamintoją, atsakingą už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.3. registruoto veterinarinio vaisto RABISIN, injekcinė suspensija (Merial, Prancūzija, LT/2/95/0250/001-004), aprašo 4.9 punktą naujais duomenimis papildant sąranką, pakeičiant produkto informaciją,

1.2.4. registruoto veterinarinio vaisto RABISIN MULTI, injekcinė suspensija (Merial, Prancūzija, LT/2/11/2029/001), aprašo 4.9 punktą naujais duomenimis papildant sąranką, pakeičiant produkto informaciją,

1.2.5. registruoto veterinarinio vaisto EXCENEL RTU 50 mg/ml, injekcinė suspensija kiaulėms ir galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2107/001-003), pavadinimą pavadinimu „EXCENEL EVO 50 mg/ml, injekcinė suspensija kiaulėms ir galvijams“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.6. registruoto veterinarinio vaisto EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/06/1699/001-002), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.7. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC PABAC IV, injekcinė emulsija vištoms, antims ir kalakutams (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/07/1749/001), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.8. registruoto veterinarinio vaisto SUVAXYN m.HYO-PARASUIS, injekcinė suspensija kiaulėms (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/08/1786/001-005), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.9. registruoto veterinarinio vaisto SUVAXYN MH-ONE, injekcinė emulsija kiaulėms (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/08/1822/001-004), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.10. registruoto veterinarinio vaisto BRONCHI-SHIELD, liofilizatas ir tirpiklis nosies lašų suspensijai ruošti šunims (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/05/1682/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.11. registruoto veterinarinio vaisto EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/06/1699/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.12. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC PABAC IV, injekcinė emulsija vištoms, antims ir kalakutams (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/07/1749/001), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.13. registruoto veterinarinio vaisto SUVAXYN m.HYO-PARASUIS, injekcinė suspensija kiaulėms (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/08/1786/001-005), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.14. registruoto veterinarinio vaisto SUVAXYN MH-ONE, injekcinė emulsija kiaulėms (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/08/1822/001-004), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.15. registruoto veterinarinio vaisto ALBIPEN LA, injekcinė suspensija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/94/0075/001-004), tinkamumo laiką „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.“ tinkamumo laiku „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.16. registruoto veterinarinio vaisto CEFA-CURE 200 mg, tabletės (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/96/0328/001-002), tinkamumo laiką „5 metai.“ tinkamumo laiku „3 metai.“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.17. registruoto veterinarinio vaisto FLORON 300 mg/ml, injekcinis tirpalas (KRKA d.d., Novo mesto, Slovėnija, LT/2/02/1402/001-002), tinkamumo laiką „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.“ tinkamumo laiku „Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.18. registruoto veterinarinio vaisto VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims (OÜ Hagarex, Estija, LT/2/05/1683/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „OÜ Hagarex, Estija“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „V.M.D. N.V., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.19. registruoto veterinarinio vaisto COVEXIN 10, injekcinė suspensija avims ir galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/10/1859/002-003), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“,

1.2.20. registruoto veterinarinio vaisto EQUIP EHV1,4, injekcinė suspensija arkliams (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/08/1666/001-003), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ ir galutinio produkto gamintojų, atsakingų už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimus „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ ir „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ galutinio produkto gamintojų, atsakingų už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimais „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ ir „Boerhinger Ingelheim, Nyderlandai“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.21. registruoto veterinarinio vaisto EXCENEL RTU 50 mg/ml, injekcinė suspensija kiaulėms ir galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2107/001-003), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.22. registruoto veterinarinio vaisto BOVILIS LACTOVAC C, injekcinė suspensija (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/04/1625/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ ir galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health, Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.23. registruoto veterinarinio vaisto CIDR 1,38 g, difuzijos makštyje sistema galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/07/1775/001), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.24. registruoto veterinarinio vaisto COVEXIN 10, injekcinė suspensija avims ir galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/10/1859/002-003), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.25. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC AE, liofilizatas geriamajai suspensijai ruošti vištoms (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/07/1778/001-002), sąranką ir joje išbraukti gamintoją, atsakingą už veterinarinio vaisto antrinį pakavimą ir veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.26. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC AE, liofilizatas geriamajai suspensijai ruošti vištoms (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/07/1778/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.27. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC AE, liofilizatas geriamajai suspensijai ruošti vištoms (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/07/1778/001-002), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.28. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC BURSA PLUS, liofilizatas suspensijai su geriamuoju vandeniu ruošti (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/10/1929/001-006), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium SA, Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.29. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC BURSA PLUS, liofilizatas suspensijai su geriamuoju vandeniu ruošti (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/10/1929/001-006), sąranką ir joje išbraukti gamintoją, atsakingą už veikliosios medžiagos ir galutinio produkto gamybą, antrinį pakavimą ir veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.30. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC BURSA PLUS, liofilizatas suspensijai su geriamuoju vandeniu ruošti (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/10/1929/001-006), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.31. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC BURSINE 2, liofilizatas geriamajam arba purškiamajam tirpalui (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/00/1095/001-004), sąrankoje tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“, galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Reseach Spain, S.L., Ispanija“ ir joje išbraukti galutinio produkto gamintoją, atsakingą už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.32. registruoto veterinarinio vaisto PRONTAX 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2132/001-003), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.33. registruoto veterinarinio vaisto RIMADYL CATTLE 50 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/08/1793/001), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.34. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL 3 BRSV PI3 BVD, liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti galvijams (Pfizer Animal Health S.A., Belgija, LT/2/05/1679/001), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.35. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL 3 BRSV PI3 BVD, liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti galvijams (Pfizer Animal Health S.A., Belgija, LT/2/05/1679/001), tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.36. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL IBR-MARKER INACTIVATUM, injekcinė suspensija galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/08/1794/001-002), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.37. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL IBR-MARKER INACTIVATUM, injekcinė suspensija galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/08/1794/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.38. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/08/1795/002-003), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.39. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/08/1795/002-003), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.40. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL, liofilizatas ir skiediklis nosies suspensijai ruošti (Pfizer Animal Health S.A., Belgija, LT/2/06/1705/001-002), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.41. registruoto veterinarinio vaisto RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL, liofilizatas ir skiediklis nosies suspensijai ruošti (Pfizer Animal Health S.A., Belgija, LT/2/06/1705/001-002), tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.42. registruoto veterinarinio vaisto VANGUARD R, injekcinė suspensija šunims, katėms, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, arkliams ir šeškams (Pfizer Animal Health S.A., Belgija, LT/2/06/1702/001-014), tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimą „Pfizer Animal Health S.A., Belgija“ tiekimo rinkai teisės turėtojo pavadinimu „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.43. registruoto veterinarinio vaisto VERSICAN DHPPi/L3, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2105/001-007), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.44. registruoto veterinarinio vaisto VERSICAN DHPPi/L3R, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2106/001-007), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.45. registruoto veterinarinio vaisto VERSICAN DHPPi, liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti šunims (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2150/001-007), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.46. registruoto veterinarinio CORTIZEME, odos suspensija šunims ir katėms (VIRBAC S.A., Prancūzija, LT/2/01/1234/001), pagalbinės medžiagos pavadinimą „dimetilpolisiloksano aliejaus vandeninė emulsija“ pagalbinės medžiagos pavadinimu „simetikono emulsija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.47. registruoto veterinarinio vaisto POULVAC IB QX, liofilizatas purškiamajai suspensijai ruošti vištoms (Zoetis Belgium S.A., Belgija, LT/2/13/2171/001-003), galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimą „Pfizer Olot, S.L.U., Ispanija“ galutinio produkto gamintojo, atsakingo už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, pavadinimu „Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ispanija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.2.48. registruoto veterinarinio vaisto PHARMASIN 200 mg/ml, injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms (Zoovetvaru OÜ, Estija, LT/2/95/0158/001), tiekimo rinkai teisės turėtoją „Zoovetvaru OÜ, Estija“ tiekimo rinkai teisės turėtoju „Huvepharma NV, Belgija“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją;

1.3. papildyti:

1.3.1. registruoto veterinarinio vaisto CEVAZURIL 50 mg/ml, geriamoji suspensija paršeliams (Ceva Sante Animale, Prancūzija, LT/2/10/1936/001-003), sąranką papildoma gyvūnų rūšimi – veršeliais, papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.2. registruoto veterinarinio vaisto EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis (Fort Dodge Animal Health Holland, Nyderlandai, LT/2/06/1699/001-002), aprašo 4.9 ir 6.5 punktus naujais duomenimis papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.3. registruoto veterinarinio vaisto NOBILIS GUMBORO 228E, gyva liofilizuota vakcina (Intervet Intenational B.V., Nyderlandai, LT/2/95/0258/001-002), sąranką pakuotės dydžiu „II tipo hidrolitinio stiklo buteliukai po 5 000 dozių, kartoninėse dėžutėse po 10 buteliukų“ papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.4. registruoto veterinarinio vaisto EXCENEL RTU 50 mg/ml, injekcinė suspensija kiaulėms ir galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2107/001-003), sąranką papildomu galutinio produkto gamintoju, atsakingu už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.5. registruoto veterinarinio vaisto CIDR 1,38 g, difuzijos makštyje sistema galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/07/1775/001), aprašo 4.2 ir 4.9 punktus naujais duomenimis papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.6. registruoto veterinarinio vaisto CIDR 1,38 g, difuzijos makštyje sistema galvijams (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/07/1775/001), sąranką papildomu gamintoju, atsakingu už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.7. registruoto veterinarinio vaisto PRONTAX 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms (Pfizer Animal Health MA EEIG, Jungtinė Karalystė, LT/2/12/2132/001-003), sąranką papildomu galutinio produkto gamintoju, atsakingu už veterinarinio vaisto serijos išleidimą, „Zoetis Belgium S.A., Belgija“ pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją,

1.3.8. registruoto veterinarinio vaisto TIAMOWET 200, 162,2 mg/ml, injekcinis tirpalas kiaulėms (Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., Lenkija, LT/2/98/0778/001), aprašo 2 ir 6.1 punktus naujais duomenimis papildant sąranką, pakeičiant registracijos liudijimą, produkto informaciją;

1.4. perregistruoti šiuos veterinarinius vaistus:

1.4.1. AMOXINDOX 50, 50 g / 100 g, milteliai naudoti su geriamuoju vandeniu broileriams, kalakutams ir kiaulėms (Dox–al Italia S.p.A., Italija, LT/2/08/1808/001-003),

1.4.2. DOXYSOL, milteliai geriamajam tirpalui ruošti (Dox–al Italia S.p.A., Italija, LT/2/08/1809/001),

1.4.3. EQUIP EHV1,4, injekcinė suspensija arkliams (Pfizer Global Manufacturing Weesp, Nyderlandai, LT/2/08/1666/001-003),

1.4.4. DOMOSEDAN GEL 7,6 mg/ml, burnos gleivinės gelis (Orion Corporation, Suomija, LT/2/09/1843/001);

1.5. išbraukti iš Veterinarinių vaistų registro šiuos veterinarinius vaistus:

1.5.1. RABIFOX, gyva vakcina, peroralinė suspensija (IDT Biologika GmbH, Vokietija, LT/2/02/1413/001-003),

1.5.2. ALBIPEN LA, injekcinė suspensija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/94/0075/001-004);

1.5.3. CEFA-CURE 1 000 mg, tabletės (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/96/0329/001-002),

1.5.4. CEFA-CURE 50 mg, tabletės (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/96/0326/001-002),

1.5.5. Neteko galios nuo 2014-01-31

Punkto naikinimas:

Nr. B1-63, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00695

 

1.5.6. FINADYNE VET 25 mg/g, granulės galvijams ir arkliams (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/04/1637/001),

1.5.7. GENTODIAR GEL, geriamasis gelis (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/96/0323/001-002),

1.5.8. LEVENTA 1 mg/ml, geriamasis tirpalas šunims (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/07/1744/001-003),

1.5.9. NOBILIS AE 1143, gyva liofilizuota vakcina (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/95/0218/001-002),

1.5.10. NOBILIS EDS, injekcinė emulsija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/99/1029/001),

1.5.11. NOBILIS IB + ND, inaktyvinta vakcina, injekcinė emulsija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/03/1595/001),

1.5.12. NOBILIS MAREK THV LYO, gyva liofilizuota vakcina (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/93/0061/001-002),

1.5.13. NOBILIS PARAMYXO P201, injekcinė emulsija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/05/1688/001-003),

1.5.14. NOBILIS RTV 8544, gyva liofilizuota vakcina (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/01/1358/001-003),

1.5.15. NOBIVAC TRICAT, gyva liofilizuota vakcina ir skiediklis (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/94/0076/001),

1.5.16. PORCILIS AR-T, inaktyvinta vakcina, injekcinė emulsija (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/94/0072/001-002),

1.5.17. TRIANTELM, tabletės (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/02/1474/001-005),

1.5.18. UTRACURE, gimdos tabletės (Intervet International B.V., Nyderlandai, LT/2/02/1386/001-002),

1.5.19. MINERASOL, koncentruotas infuzinis tirpalas (Richter Pharma AG, Austrija, LT/2/03/0727/001).

2. P a v e d u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui:

2.1. parengti veterinarinių vaistų registracijos liudijimus;

2.2. informuoti veterinarinių vaistų tiekimo rinkai teisės turėtojus apie šio įsakymo 1 punkte nurodytų veiksmų atlikimą.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-63, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00695

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-701 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir kai kurių veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro“ pakeitimo