Suvestinė redakcija nuo 1992-11-02

 

Įstatymas paskelbtas: Vyriausybės žinios 1990, Nr. 9-224; Žin. 1990, Nr.11-, i. k. 0901010ISTA0000I-14

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO

 

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į būtinumą suderinti atstatytos 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais santykiais, nutaria:

1. Sustabdyti 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą.

3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui.

4. Šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                                                                                                     V. LANDSBERGIS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

SEKRETORIUS                                                                                                                L. SABUTIS

 

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.

Nr. I-14

 

 

 

TAR pastaba. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Konstitucijai, netenka galios Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas

Priedo pakeitimai:

1992-10-25, Lietuvos aidas, 1992, Nr. 220-0 (1992-11-10); Žin., 1992, Nr. 33-1015 (1992-11-30), i. k. 0921010ISTARG922325           

 

 

 

Pakeitimai:

 

1. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-34, priimtas 90.03.17, Žin., 1990, Nr. 9-245

 

2. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-89, priimtas 90.03.29, Žin., 1990, Nr. 11-333

 

3. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-419, priimtas 90.07.27, Žin., 1990, Nr. 23-556

 

4. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-544, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-637

 

5. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-546, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-639

 

6. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-548, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-641

 

7. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-550, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-643

 

8. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-552, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-645

 

9. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-554, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-647

 

10. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-556, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-649

 

11. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-558, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-651

 

12. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-560, priimtas 90.09.11, Žin., 1990, Nr. 27-653

 

13. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-692, priimtas 90.10.23, Žin., 1990, Nr. 31-752

 

14. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-918, priimtas 91.01.08, Žin., 1991, Nr. 2-42

 

15. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-1113, priimtas 91.02.28, Žin., 1991, Nr. 8-227

 

16. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-1625, priimtas 91.07.30, Žin., 1991, Nr. 23-596

 

17. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-1773, priimtas 91.09.10, Žin., 1991, Nr. 27-733

 

18. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-2077, priimtas 91.12.10, Žin., 1991, Nr. 36-980

 

19. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-2211, priimtas 92.01.16, Žin., 1992, Nr. 3-42

 

20. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-2304, priimtas 92.02.11, Žin., 1992, Nr. 7-154

 

21. Parlamentas, Įstatymas

Nr. I-2719, priimtas 92.07.07, Žin., 1992, Nr. 22-634

 

*** Pabaiga ***

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Piliečių referendumas, Įstatymas

1992-10-25, Lietuvos aidas, 1992, Nr. 220-0 (1992-11-10); Žin., 1992, Nr. 33-1015 (1992-11-30), i. k. 0921010ISTARG922325               

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos