Suvestinė redakcija nuo 2021-05-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 36-1771, i. k. 113110MISAK00B1-255

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-01:

Nr. B1-481, 2019-07-05, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11250

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMPORTUOJAMO NEGYVŪNINIO MAISTO, KURIAM TAIKOMA SUSTIPRINTA VALSTYBINĖ MAISTO KONTROLĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 28 d. Nr. B1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, 44 straipsniu, 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/2158, kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai, ir 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis, su visais pakeitimais, ir siekdamas sustiprinti iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio maisto valstybinę kontrolę:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-423, 2021-05-24, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12062

 

1Tvirtinu Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašą.

2Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postams (skyriams) ir teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. B1-255

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymo

Nr. B1-481 redakcija)

 

IMPORTUOJAMO NEGYVŪNINIO MAISTO, KURIAM TAIKOMA SUSTIPRINTA VALSTYBINĖ MAISTO KONTROLĖ,

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Negyvūninio maisto pavadinimas

Kilmės šalis

Tiriamas rodiklis*

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas, (%)***

1.

Arbūzai

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Metalai (švinas, kadmis)**

Ne mažiau kaip 10

2.

Džiovinti vaisiai (bananai, datulės, ananasai, abrikosai, slyvos, obuoliai, persikai, kriaušės ir kt.)

Visos trečiosios šalys

Mikotoksinai (aflatoksinai)

Sieros dioksidas ir sulfitai

Sorbo rūgštis ir sorbatai

Ne mažiau kaip 10

3.

Grybai (švieži ir šaldyti)

Visos trečiosios šalys

Metalai (švinas, kadmis)**

Radionuklidai (cezis-134, cezis-137)**

Ne mažiau kaip 10

4.

Saldžiosios paprikos

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Metalai (švinas, kadmis)**

Ne mažiau kaip 10

5.

Bulvių traškučiai, užkandžiai, trapučiai ir kiti bulvių produktai iš bulvių tešlos

Visos trečiosios šalys

 

Akrilamidas

 

Ne mažiau kaip 30

6.

Pistacijos, anakardžiai, bertoletijos, makadamijos, žemės ir lazdynų riešutai ir produktai, į kurių sudėtį įeina aukščiau minėtų riešutų (riešutai turi sudaryti daugiau kaip 20 % viso produkto kiekio)

 

Visos trečiosios šalys

 

 

Pesticidai

Mikotoksinai (aflatoksinai)**

Ne mažiau kaip 10

7.

Vynas

Visos trečiosios šalys

Faktinė etilo alkoholio koncentracija

Mikotoksinai (ochratoksinas A)**

Ne mažiau kaip 10

8.

Spiritiniai gėrimai

Visos trečiosios šalys

Faktinė etilo alkoholio koncentracija

Metilo alkoholis

Aldehidai

Aukštesnieji alkoholiai

Esterių kiekis

Gintaro rūgštis (degtinė)

Ne mažiau kaip 10

9.

Nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių sultis ir nektarus

Visos trečiosios šalys

Tirpios sausosios medžiagos (gira)

Alkoholio koncentracija (gira)

Sorbo rūgštis ir sorbatai

Benzoinė rūgštis ir benzoatai

Saldikliai (aspartamas, acesulfamas K, sacharinas)**

Ne mažiau kaip 10

10.

Vaisių sultys

Visos trečiosios šalys

Sorbo rūgštis ir sorbatai

Dažikliai

Mikotoksinai (patulinas (obuolių ir vynuogių sultys)

Mikotoksinai (ochratoksinas A (vynuogių sultys)**

Ne mažiau kaip 10

11.

Nektarai

Visos trečiosios šalys

Konservantai (benzoinė rūgštis, benzoatai, sorbo rūgštis ir sorbatai)

Saldikliai (aspartamas, acesulfamas K ir sacharinas)

Mikotoksinai (patulinas (obuolių ir vynuogių)**

Ne mažiau kaip 10

12.

Aliejus

Visos trečiosios šalys

Metalai (švinas)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo(a)pirenas)

Ne mažiau kaip 10

13.

Majonezas, margarinas, hidrinti augaliniai riebalai, kurių dokumentuose nepateikta privaloma informacija „visiški hidrinti“ arba „iš dalies hidrinti“****

Visos trečiosios šalys

Riebalų rūgščių transizomerai

Ne mažiau kaip 10

14.

Kava (skrudintos pupelės, malta kava, paruošta vartoti, tirpi kava, kavos pakaitalai)

Visos trečiosios šalys

Akrilamidas

Ne mažiau kaip 30

15.

Arbata, matė

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Salmonelės (Salmonella)**

Ne mažiau kaip 10

16.

Smulkūs miltiniai konditerijos gaminiai (sausainiai, traškučiai, krekeriai, trapučiai, meduoliai, vaflių lakštai)

Visos trečiosios šalys

Akrilamidas

 

 

Ne mažiau kaip 30

17.

Konditerijos gaminiai su glaistu ir (ar) pertepimu (sausainiai, vafliai ir pyragaičiai)****

Saldainiai su įdaru (kurių sudėtyje yra hidrintų riebalų)****

Visos trečiosios šalys

Riebalų rūgčių transizomerai

 

Ne mažiau kaip 10

18.

Javų (kviečių, rugių, miežių, avižų, kukurūzų, ryžių, grikių, sorų) grūdai ir skirti tiesiogiai žmonėms vartoti galutiniai produktai (kruopos, miltai, sėlenos, gemalai ir kt.)

 

 

 

 

Visos trečiosios šalys

Pesticidų likučių nustatymas (rugių, miežių, kukurūzų, ryžių, sorų grūduose ir skirtuose tiesiogiai žmonėms vartoti galutiniuose produktuose)

Pesticido glifosato nustatymas (kviečių, avižų ir grikių grūduose ir jų galutiniuose produktuose).

Mikotoksinai (aflatoksinai, ochratoksinas A, deoksinivalenolis, zearalenonas, fumonizinai (kukurūzai ir jų produktai)**

Metalai (švinas, kadmis)**

Ne mažiau kaip 30

19.

Javainiai (sausi pusryčiai)

 

Visos trečiosios šalys

Akrilamidas

Ne mažiau kaip 30

20.

Linų sėmenys, sezamų, rapsų, kanapių, garstyčių, saulėgrąžų, melionų ir šalavijo sėklos

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Salmonelės (Salmonella)**

Ne mažiau kaip 20

21.

Natūralus mineralinis, šaltinio vanduo

Visos trečiosios šalys

Sudedamosios dalys (arsenas, stibis, baris, kadmis, chromas, varis, cianidai, fluoridai, švinas, manganas, gyvsidabris, nikelis, nitratai, nitritai, selenas)**

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius

Koliforminių bakterijų skaičius

Žarninių enterokokų skaičius

Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičius

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičius

Ne mažiau kaip 10

22.

Citrusiniai vaisiai

 

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Metalai (švinas, kadmis)**

Ne mažiau kaip 10

23.

Džiovinti prieskoniniai augalai, džiovinti prieskoniai ir jų mišiniai, sausos aromatinės žolės

Visos trečiosios šalys

Salmonelės (Salmonella)

Pesticidai

Mikotoksinai (aflatoksinas A, aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 suma)**

Ne mažiau kaip 10

24.

Naujas maistas

Visos trečiosios šalys

GMO

Ne mažiau kaip 10

25.

Maisto papildai (gatavi produktai)

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Metalai (švinas, kadmis, gyvsidabris, arsenas)

Dioksinai

Apšvitinimas jonizuojančiąja spinduliuote

GMO

Salmonelių aptikimas**

100

26.

Maisto priedai

Visos trečiosios šalys

Metalai (švinas, arsenas, gyvsidabris)

GMO**

Ne mažiau kaip 10

27.

Specialiosios paskirties maisto produktai

Visos trečiosios šalys

Apšvitinimas jonizuojančiąja spinduliuote

Metalai (švinas, arsenas, gyvsidabris)**

Ne mažiau kaip 10

28.

Galimai genetiškai modifikuotas maistas (sojos, kukurūzai, rapsai, bulvės, iš medvilnės pagamintas maistas ir maistas, kuriame gali būti sojų, kukurūzų, rapsų, bulvių, medvilnės)

Visos trečiosios šalys

GMO

Ne mažiau kaip 10

29.

Šviežios ir džiovintos vynuogės

Visos trečiosios šalys

Pesticidai

Metalai (švinas, gyvsidabris)

Sulfitai (džiovintos vynuogės)**

Ne mažiau kaip 10

30.

Ekologiškas negyvūninis maistas, išskyrus kviečių, avižų ir grikių grūdus ir jų galutinius produktus

Visos trečiosios šalys

Pesticidų likučių nustatymas

 

100

31.

Ekologiški kviečių, avižų ir grikių grūdai ir jų galutiniai produktai

Visos trečiosios šalys

Pesticidų likučių nustatymas

Pesticido glifosato nustatymas

100

 

* – atsižvelgiant į galimą riziką, gali būti tiriamas vienas ar keli lentelės eilutėje nurodyti rodikliai;

**– atsižvelgiant į galimą riziką, tiriamas tik vienas skliausteliuose nurodytas rodiklis;

***– jei Europos Sąjungos teisės aktais nenustatyta kitaip, fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas skaičiuojamas kiekvienai negyvūninio maisto kilmės šaliai atskirai.

**** – hidrintų augalinių riebalų, kurių sudėtyje nurodyta „visiškai hidrinti riebalai“, mėginiai neimami

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-423, 2021-05-24, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12062

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-481, 2019-07-05, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11250

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-423, 2021-05-24, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12062

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo