Suvestinė redakcija nuo 1992-01-31 iki 1993-06-18

 

Nutarimas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 136-0; Žin. 1991, Nr.22-586, i. k. 0911100NUTA00000255

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1991 m. birželio 28 d. Nr. 255

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. I-852 „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatus (pridedama).

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                                                                                 G. VAGNORIUS

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

1 priedas. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

2 priedas. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

3 priedas. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

4 priedas. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

5 priedas. Neteko galios nuo 1992-01-31

Priedo naikinimas:

Nr. 70, 1992-01-31, Žin. 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 502, 1991-11-30, , i. k. 0911100NUTA00000502

Dėl Vidaus reikalų ministerijos greito reagavimo rinktinės "Aras"

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 70, 1992-01-31, Žin., 1992, Nr. 12-325 (1992-04-30), i. k. 0921100NUTA00000070

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatų patvirtinimo