Suvestinė redakcija nuo 2013-01-01 iki 2013-06-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 121-5745, i. k. 1112310ISAK14/V-191

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR

lietuvos respublikos užsienio reikalų ministrO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIOSe UŽSIENIEČIAMS yra IŠDUODAmos VIZoS, SĄRAŠO patvirtinimo

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1V-714/V-191

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2012, Nr. 85-4450) 21 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindami 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), 4 straipsnį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-699/V-164, 2012-09-25, Žin., 2012, Nr. 114-5803 (2012-10-02), i. k. 1122310ISAK99/V-164

 

tvirtiname Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

Užsienio reikalų ministras                                            Audronius Ažubalis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu

Nr. 1V-714/V-191

 

lIETUVOS rESPUBLIKOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIOSe UŽSIENIEČIAMS yra IŠDUODAmos VIZoS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas

Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas

Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos buvimo vieta

1.

01

Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje

Stokholmas

2.

02

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

Varšuva

3.

04

Lietuvos Respublikos ambasada Danijos Karalystėje

Kopenhaga

4.

05

Lietuvos Respublikos ambasada Belgijos Karalystėje

Briuselis

5.

06

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje

Oslas

6.

07

Lietuvos Respublikos ambasada Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje

Londonas

7.

08

Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto

Vatikanas

8.

09

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas

Vilnius

9.

10

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose

Vašingtonas

10.

11

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vilnius

11.

12

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinė (Kybartų užkardos Kybartų pasienio kontrolės punktas)

Kybartai

12.

13

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Nyderlandų Karalystėje

Haga

13.

14

Lietuvos Respublikos ambasada Estijos Respublikoje

Talinas

14.

15

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje

Ryga

15.

16

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje

Maskva

16.

17

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje

Paryžius

17.

18

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke (JAV)

Niujorkas

18.

19

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje

Ankara

19.

20

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (Vilniaus oro uosto užkardos Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punktas)

Vilnius

20.

21

Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje

Praha

21.

22

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje

Kijevas

22.

23

Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje

Roma

23.

24

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Šveicarijos Konfederacijoje

Bernas

24.

26

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinė (Bardinų užkardos Panemunės pasienio kontrolės punktas)

Panemunė

25.

27

Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje

Helsinkis

26.

28

Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje

Minskas

27.

29

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge (Rusija)

Sankt Peterburgas

28.

30

Lietuvos Respublikos ambasados Kazachstane Almatos skyrius

Almata

29.

31

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade (Rusija)

Kaliningradas

30.

32

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (Kauno oro uosto užkardos Kauno oro uosto pasienio kontrolės punktas)

Kaunas

31.

33

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Palangos užkardos Palangos oro uosto pasienio kontrolės punktas)

Palanga

32.

34

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Zoknių užkardos Zoknių oro uosto pasienio kontrolės punktas)

Zokniai

33.

35

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Uosto užkardos Malkų įlankos pasienio kontrolės punktas)

Klaipėda

34.

36

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose (Lenkija)

Seinai

35.

37

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Berlynas

36.

38

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje

Viena

37.

40

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje

Madridas

38.

41

Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio valstybėje

Tel Avivas

39.

42

Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje

Pekinas

40.

43

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje

Otava

41.

44

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Egipto Arabų Respublikoje

Kairas

42.

45

Lietuvos Respublikos ambasada Argentinos Respublikoje

Buenos Airės

43.

47

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (Padvarionių užkardos Medininkų pasienio kontrolės punktas)

Medininkai

44.

48

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė (Tribonių užkardos Šalčininkų pasienio kontrolės punktas)

Šalčininkai

45.

49

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Neringos užkardos Nidos pasienio kontrolės punktas)

Nida

46.

50

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba

Vilnius

47.

51

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius

Kaunas

48.

52

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius

Klaipėda

49.

55

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (Kenos užkardos Kenos (geležinkelio) pasienio kontrolės punktas)

Kena

50.

56

Lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje

Atėnai

51.

57

Lietuvos Respublikos ambasada Portugalijos Respublikoje

Lisabona

52.

58

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje (JAV)

Čikaga

53.

59

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Japonijoje

Tokijas

54.

60

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Gardine (Baltarusija)

Gardinas

55.

61

Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske (Rusija)

Sovetskas

56.

62

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinė (Kybartų užkardos Kybartų (geležinkelio) pasienio kontrolės punktas)

Kybartai

57.

63

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė (Druskininkų užkardos Raigardo pasienio kontrolės punktas)

Raigardas

58.

64

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (Lavoriškių užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punktas)

Lavoriškės

59.

65

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje

Dublinas

60.

66

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Gruzijoje

Tbilisis

61.

67

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Uosto užkardos Molo pasienio kontrolės punktas)

Klaipėda

62.

68

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė (Uosto užkardos Pilies pasienio kontrolės punktas)

Klaipėda

63.

69

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Vengrijos Respublikoje

Budapeštas

64.

70

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Moldovos Respublikoje

Kišiniovas

65.

71

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Rumunijoje

Bukareštas

66.

72

Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje (Ispanija)

Valensija

67.

73

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Azerbaidžano Respublikoje

Baku

68.

74

Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje

Delis

69.

75

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Armėnijos Respublikoje

Jerevanas

70.

76

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Bulgarijos Respublikoje

Sofija

71.

77

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Slovėnijos Respublikoje

Liubliana

72.

78

Lietuvos Respublikos ambasada Kazachstano Respublikoje

Astana

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-699/V-164, 2012-09-25, Žin., 2012, Nr. 114-5803 (2012-10-02), i. k. 1122310ISAK99/V-164

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo