Suvestinė redakcija nuo 2011-12-25 iki 2012-02-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 82-4012, i. k. 1111100NUTA00000792

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR KAI KURIŲ JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 29 d. Nr. 792

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877; 2002, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 40-1846, Nr. 52-2343, Nr. 57-2551, Nr. 100-4493, Nr. 114-5150; 2004, Nr. 9-244, Nr. 34-1107, Nr. 35-1144, Nr. 74-2554, Nr. 107-3989, Nr. 136-4939, Nr. 148-5364, Nr. 177-6562; 2005, Nr. 23-736, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 127-4839, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 42-1584, Nr. 54-2089, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 51-1899, Nr. 73-2835, Nr. 140-5566; 2009, Nr. 67-2710, Nr. 109-4629, Nr. 153-6924; 2010, Nr. 65-3234, Nr. 104-5402, Nr. 118-6014):

1.1. Nurodytu nutarimu patvirtintuose konkrečiuose valstybės rinkliavos dydžiuose:

1.1.1. Išdėstyti 3.4 punktą taip:

 

„3.4.

rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais:

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

3.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.1.2. Išdėstyti 3.5 punktą taip:

 

„3.5.

rašytinio sutikimo ar licencijos importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius:

 

3.5.1.

išdavimą

200 litų

3.5.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.1.3. Išdėstyti 3.6 punktą taip:

 

„3.6.

rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

3.6.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.1.4. Išdėstyti 3.61 punktą taip:

 

„3.61.

rašytinio sutikimo ar licencijos nuomoti ginklus:

 

3.61.1.

išdavimą

200 litų

3.61.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.1.5. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

 

„3.12.

licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos) praktika, išdavimą:

 

3.12.1.

jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

 

3.12.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

164 litai

3.12.1.2.

siunčiant licenciją paštu

185 litai

3.12.2.

jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

 

3.12.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

81 litas

3.12.2.2.

siunčiant licenciją paštu

102 litai“.

 

1.1.6. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

 

„3.121.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, rekvizitų duomenų patikslinimą:

 

3.121.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

49 litai

3.121.2.

siunčiant licenciją paštu

70 litų“.

 

1.1.7. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

 

„3.122.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą:

 

3.122.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

47 litai

3.122.2.

siunčiant licenciją paštu

68 litai“.

 

1.1.8. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

 

„3.13.

licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

3.13.1.

ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis:

 

3.13.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

191 litas

3.13.1.2.

siunčiant licenciją paštu

214 litų

3.13.2.

stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

 

3.13.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

428 litai

3.13.2.2.

siunčiant licenciją paštu

449 litai

3.13.3.

ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

 

3.13.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

531 litas

3.13.3.2.

siunčiant licenciją paštu

552 litai“.

 

1.1.9. Išdėstyti 3.131 punktą taip:

 

„3.131.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą:

 

3.131.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

175 litai

3.131.2.

siunčiant licenciją paštu

198 litai“.

 

1.1.10. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

 

„3.132.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

 

3.132.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

361 litas

3.132.2.

siunčiant licenciją paštu

382 litai“.

 

1.1.11. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

 

„3.133.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

 

3.133.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

361 litas

3.133.2.

siunčiant licenciją paštu

382 litai“.

 

1.1.12. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

 

„3.134.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą:

 

3.134.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

30 litų

3.134.2.

siunčiant licenciją paštu

51 litas“.

 

1.1.13. Išdėstyti 3.135 punktą taip:

 

„3.135.

licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis visuomenės sveikatos  priežiūros veikla:

 

3.135.1.

išdavimą:

 

3.135 1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

163 litai

3.135.1.2.

siunčiant licenciją paštu

184 litai

3.135.2.

dublikato išdavimą:

 

3.135.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

26 litai

3.135.2.2.

siunčiant licenciją paštu

47 litai

3.135.3.

patikslinimą:

 

3.135.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

154 litai

3.135.3.2.

siunčiant licenciją paštu

175 litai“.

 

1.1.14. Pripažinti netekusiu galios 3.136 punktą.

1.1.15. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

 

„3.14.

licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, pašalinti kenksmingumą) radioaktyviąsias atliekas:

 

3.14.1.

išdavimą

499 litai

3.14.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

69 litai“.

 

1.1.16. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

 

„3.141.

licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

 

3.141.1.

išdavimą

499 litai

3.141.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

69 litai“.

 

1.1.17. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

 

„3.142.

licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

3.142.1.

išdavimą

499 litai

3.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

69 litai“.

 

1.1.18. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

 

„3.143.

licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

 

3.143.1.

išdavimą

499 litai

3.143.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

69 litai“.

 

1.1.19. Išdėstyti 3.19 punktą taip:

 

„3.19.

licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

 

3.19.1.

išdavimą

3787 litai

3.19.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

231 litas“.

 

1.1.20. Išdėstyti 3.69 punktą taip:

 

„3.69.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą

423 litai“.

 

1.1.21. Išdėstyti 3.691 punktą taip:

 

„3.691.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą

94 litai“.

 

1.1.22. Išdėstyti 3.692 punktą taip:

 

„3.692.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą

94 litai“.

 

1.1.23. Išdėstyti 3.693 punktą taip:

 

„3.693.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą

423 litai“.

 

1.1.24. Išdėstyti 3.694 punktą taip:

 

„3.694.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą

94 litai“.

 

1.1.25. Išdėstyti 3.695 punktą taip:

 

„3.695.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą

94 litai“.

 

1.1.26. Išdėstyti 3.70 punktą taip:

 

„3.70.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

423 litai“.

 

1.1.27. Išdėstyti 3.701 punktą taip:

 

„3.701.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

423 litai“.

 

1.1.28. Išdėstyti 3.702 punktą taip:

 

„3.702.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą

94 litai“.

 

1.1.29. Išdėstyti 3.703 punktą taip:

 

„3.703.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą

94 litai“.

 

1.1.30. Išdėstyti 3.704 punktą taip:

 

„3.704.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą

94 litai“.

 

1.1.31. Išdėstyti 3.705 punktą taip:

 

„3.705.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą

94 litai“.

 

1.1.32. Išdėstyti 3.706 punktą taip:

 

„3.706.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą

111 litų“.

 

1.1.33. Išdėstyti 3.707 punktą taip:

 

„3.707.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą

111 litų“.

 

1.1.34. Išdėstyti 3.708 punktą taip:

 

„3.708.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą

111 litų.“

 

1.1.35. Išdėstyti 3.709 punktą taip:

 

„3.709.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą

111 litų“.

 

1.1.36. Išdėstyti 3.7010 punktą taip:

 

„3.7010.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą

60 litų“.

 

1.1.37. Išdėstyti 3.7011 punktą taip:

 

„3.7011.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą

60 litų“.

 

1.1.38. Išdėstyti 3.7012 punktą taip:

 

„3.7012.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą

60 litų“.

 

1.1.39. Išdėstyti 3.7013 punktą taip:

 

„3.7013.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą

60 litų“.

 

1.1.40. Išdėstyti 3.7014 punktą taip:

 

„3.7014.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą

60 litų“.

 

1.1.41. Išdėstyti 3.7015 punktą taip:

 

„3.7015.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą

60 litų“.

 

1.1.42. Išdėstyti 3.7016 punktą taip:

 

„3.7016.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą

60 litų“.

 

1.1.43. Išdėstyti 3.7017 punktą taip:

 

„3.7017.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą

60 litų“.

 

1.1.44. Išdėstyti 3.110 punktą taip:

 

„3.110.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzeliniais degalais, kitais degalais, kurie teikiami kaip kuro atsargos laivams, išdavimą

400 litų“.

 

1.1.45. Išdėstyti 3.111 punktą taip:

 

„3.111.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie teikiami kaip kuro atsargos orlaiviams, išdavimą

400 litų“.

 

1.1.46. Išdėstyti 3.119 punktą taip:

 

„3.119.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą

1300 litų“.

 

1.1.47. Išdėstyti 3.120 punktą taip:

 

„3.120.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimą

130 litų“.

 

1.1.48. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

 

„3.133.

rašytinio sutikimo ar licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

 

3.133.1.

išdavimą 

500 litų

3.133.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.1.49. Išdėstyti 3.134.2 punktą taip:

 

„3.134.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.1.50. Neteko galios nuo 2011-12-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin. 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

 

1.1.51. Neteko galios nuo 2011-12-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin. 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

 

1.1.52. Neteko galios nuo 2011-12-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin. 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

 

1.1.53. Išdėstyti 3.137 punktą taip:

 

„3.137.

licencijos gaminti sprogmenis:

 

3.137.1.

išdavimą

500 litų

.3.137.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.1.54. Išdėstyti 3.1371 punktą taip:

 

„3.1371.

licencijos naudoti sprogmenis:

 

3.1371.1.

išdavimą

500 litų

.3.1371.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.1.55. Išdėstyti 3.1372 punktą taip:

 

„3.1372.

licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

 

3.1372.1.

išdavimą

500 litų

3.1372.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.1.56. Išdėstyti 3.151 punktą taip:

 

„3.151.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą:

 

3.151.1.

veterinarinių vaistų gamybos licencijos

400 litų

3.151.2.

veterinarinės vaistinės veiklos licencijos

150 litų

3.151.3.

didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos

500 litų

3.151.4.

veterinarinių vaistų importo licencijos

400 litų“.

 

1.1.57. Išdėstyti 3.153 punktą taip:

 

„3.153.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą

30 litų“.

 

1.1.58. Išdėstyti 3.156 punktą taip:

 

„3.156.

licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos automatais:

 

3.156.1.

išdavimą

3787 litai

3.156.2.

patikslinimą

231 litas“.

 

1.1.59. Išdėstyti 3.157 punktą taip:

 

„3.157.

licencijos organizuoti bingą:

 

3.157.1.

išdavimą

3787 litai

3.157.2.

patikslinimą

231 litas“.

 

1.1.60. Išdėstyti 3.158 punktą taip:

 

„3.158.

licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais:

 

3.158.1.

išdavimą

3787 litai

3.158.2.

patikslinimą

231 litas“.

 

1.1.61. Išdėstyti 3.159 punktą taip:

 

„3.159.

licencijos organizuoti totalizatorių:

 

3.159.1.

išdavimą

3787 litai

3.159.2.

patikslinimą

231 litas“.

 

1.1.62. Išdėstyti 3.160 punktą taip:

 

„3.160.

licencijos organizuoti lažybas:

 

3.160.1.

išdavimą

3787 litai

3.160.2.

patikslinimą

231 litas“.

 

1.1.63. Išdėstyti 3.210 punktą taip:

 

„3.210.

balzamavimo licencijos:

 

3.210.1.

išdavimą

232 litai

3.210.2.

pakeitimą

146 litai

3.210.3.

dublikato išdavimą

30 litų“.

 

1.1.64. Išdėstyti 3.211 punktą taip:

 

„3.211.

licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

 

3.211.1.

išdavimą:

 

3.211.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

78 litai

3.211.1.2.

siunčiant licenciją paštu

99 litai

3.211.2.

dublikato išdavimą:

 

3.211.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

39 litai

3.211.2.2.

siunčiant licenciją paštu

60 litų

3.211.3.

patikslinimą:

 

3.211.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

45 litai

3.211.3.2.

siunčiant licenciją paštu

66 litai“.

 

1.1.65. Išdėstyti 4.3 punktą taip:

 

„4.3.

leidimo laikyti ginklus:

 

4.3.1.

išdavimą, perregistravimą

200 litų

4.3.2.

dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą

10 litų“.

 

1.1.66. Papildyti 4.31 punktu:

 

„4.31.

neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus:

 

4.31.1.

išdavimą

100 litų

4.31.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

10 litų“.

 

1.1.67. Išdėstyti 4.7 punktą taip:

 

„4.7.

leidimo nešiotis ginklus išdavimą, perregistravimą

10 litų“.

 

1.1.68. Išdėstyti 4.9 punktą taip:

 

„4.9.

leidimo įsigyti ginklą išdavimą

20 litų“.

 

1.1.69. Pripažinti netekusiu galios 4.10 punktą.

1.1.70. išdėstyti 4.13.1 punktą taip:

 

„4.13.1.

išdavimą, perregistravimą

50 litų“.

 

1.1.71. Papildyti 4.131 punktu:

 

„4.131.

neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą

50 litų“.

 

1.1.72. Pripažinti netekusiu galios 4.204 punktą.

1.1.73. Išdėstyti 4.231 punktą taip:

 

„4.231.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

 

4.231.1.

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

231 litas

4.231.2.

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

799 litai“.

 

1.1.74. Išdėstyti 4.232 punktą taip:

 

„4.232.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

 

4.232.1.

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

431 litas

4.232.2.

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

927 litai“.

 

1.1.75. Išdėstyti 4.233 punktą taip:

 

„4.233.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

 

4.232.1.

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

622 litai

4.233.2.

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

2271 litas“.

 

1.1.76. Išdėstyti 4.236punktą taip:

 

„4.236.

kitų valstybių asmenų, išskyrus fizinius asmenis, vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

7164 litai“.

 

1.1.77. Papildyti 4.237punktu:

 

„4.237.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba arba gamyba, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir pažymos išdavimą

145 litai“.

 

1.1.78. Papildyti 4.238 punktu:

 

„4.238.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu arba  gamyba, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir pažymos išdavimą

288 litai“.

 

1.1.79. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

 

„4.251.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.251.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.251.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.251.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

17703 litai

4.251.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2461 litas

4.251.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2461 litas

4.251.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

39891 litas

4.251.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

21751 litas“.

 

1.1.80. Išdėstyti 4.252 punktą taip:

 

„4.252.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

 

4.252.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.252.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.252.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir  informacijos ekspertizę

17703 litai

4.252.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2491 litas

4.252.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2491 litas

4.252 .4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

39891 litas

4.252.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

21751 litas“.

 

1.1.81. Išdėstyti 4.253 punktą taip:

 

„4.253 .

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.253 .1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.253 .1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.253 .1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

17703 litai

4.253 .2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2491 litas

4.253.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2491 litas

4.253.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

39891 litas

4.253.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

21751 litas“.

 

1.1.82. Išdėstyti 4.254 punktą taip:

 

„4.254.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius metus, generinis preparatas:

 

4.254.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.254 .1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.254 .1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10172 litai

4.254.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1488 litai

4.254.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1488 litai

4.254.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

28314 litų

4.254.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

15169 litai“.

 

1.1.83. Išdėstyti 4.255 punktą taip:

 

„4.255.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

 

4.255.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.255 .1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.255 .1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10172 litai

4.255.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1633 litai

4.255.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1633 litai

4.255.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

28314 litų

4.255.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

15169 litai“.

 

1.1.84. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

 

„4.256.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.256.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.256.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.256.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3270 litų

4.256.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

843 litai

4.256.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

843 litai

4.256.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6106 litai

4.256.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3625 litai“.

 

1.1.85. Išdėstyti 4.257 punktą taip:

 

„4.257.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

 

4.257.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.257.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.257.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

8176 litai

4.257.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1396 litai

4.257.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1396 litai

4.257.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

17674 litai

4.257.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

8768 litai“.

 

1.1.86. Išdėstyti 4.258 punktą taip:

 

„4.258.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

 

4.258.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.258.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.258.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

2470 litų

4.258.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

924 litai

4.258.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

924 litai

4.258.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6600 litų

4.258.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3154 litai

4.258.6.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.258.6.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

1396 litai

4.258.6.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

151 litas

4.258.6.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

1245 litai

4.258.6.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

484 litai

4.258.6.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

484 litai

4.258.6.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1917 litų

4.258.6.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3349 litai

4.258.7.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:

 

4.258.7.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

1935 litai

4.258.7.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

214 litų

4.258.7.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

1721 litas

4.258.7.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

626 litai

4.258.7.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

626 litai

4.258.7.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2367 litai

4.258.7.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4790 litų“.

 

1.1.87. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

 

„4.259.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

 

4.259.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.259.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3764 litai

4.259.3.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

1396 litai

4.259.3.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

151 litas

4.259.3.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir  informacijos ekspertizę

1245 litai

4.259.4.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:

2641 litas

4.259.4.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

214 litų

4.259.4.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

2427 litai“.

 

1.1.88. Išdėstyti 4.2510 punktą taip:

 

„4.2510.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

 

4.2510.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2510.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.2510.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

3764 litai

4.2510.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1067 litai

4.2510.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1067 litai

4.2510.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

9234 litai

4.2510.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4417 litų

4.2510.6.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.2510.6.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

1898 litai

4.2510.6.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

151 litas

4.2510.6.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

1747 litai

4.2510.6.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

566 litai

4.2510.6.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

566 litai

4.2510.6.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2333 litai

4.2510.7.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:

 

4.2510.7.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

2655 litai

4.2510.7.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

214 litų

4.2510.7.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

2441 litas

4.2510.7.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

803 litai

4.2510.7.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdves valstybė

803 litai

4.2510.7.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3341 litas“.

 

1.1.89. Išdėstyti 4.2511 punktą taip:

 

„4.2511.

paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2511.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

3501 litas

4.2511.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1167 litai

4.2511.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1167 litai

4.2511.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6664 litai

4.2511.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6664 litai“.

 

1.1.90. Išdėstyti 4.2512 punktą taip:

 

„4.2512.

paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2512.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1084 litai

4.2512.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

436 litai

4.2512.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

436 litai

4.2512 4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1833 litai

4.2512 5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1833 litai“.

 

1.1.91. Išdėstyti 4.2513 punktą taip:

 

„4.2513.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2513.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1272 litai

4.2513.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

306 litai

4.2513.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

306 litai

4.2513.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2226 litai

4.2513.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo  procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja  kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2226 litai

4.2513.6.

paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2513.6.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

656 litai

4.2513.6.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

191 litas

4.2513.6.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

191 litas

4.2513.6.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1216 litų

4.2513.6.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1216 litų

4.2513.7.

paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant specialią  homeopatinių preparatų registravimo procedūrą,  kartu pateiktų dokumentų ir informacijos  ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

1015 litų“.

 

1.1.92. Išdėstyti 4.2515 punktą taip:

 

„4.2515.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2515.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1859 litai

4.2515.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

381 litas

4.2515.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

381 litas

4.2515.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3779 litai

4.2515.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3779 litai

4.2515.6.

paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2515.6.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1015 litų

4.2515.6.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

206 litai

4.2515.6.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

206 litai

4.2515.6.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1996 litai

4.2515.6.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1996 litai“.

 

1.1.93. Išdėstyti 4.2516 punktą taip:

 

„4.2516.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

 

4.2516.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2516.1.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

328 litai

4.2516.1.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2516.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2516.2.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

229 litai

4.2516.2.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2516.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2516.3.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

229 litai

4.2516.3.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2516.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2516.4.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

628 litai

4.2516.4.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2516.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2516.5.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

628 litai

4.2516.5.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).“

 

1.1.94. Išdėstyti 4.2517punktą taip:

 

„4.2517.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

 

4.2517.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2517.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.2517.1.2.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

360 litų

4.2517.1.3.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2517.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2517.2.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

568 litai

4.2517.2.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2517.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė: 

 

4.2517.3.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

568 litai

4.2517.3.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2517.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2517.4.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1097 litai

4.2517.4.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2517.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2517.5.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1097 litai

4.2517.5.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).“

 

1.1.95. Išdėstyti 4.2518 punktą taip:

 

„4.2518.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

 

4.2518.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2518.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.2518.1.2.

kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę

1656 litai

4.2518.1.3.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2518.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2518.2.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1399 litai

4.2518.2.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2518.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2518.3.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1399 litai

4.2518.3.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2518.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2518.4.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

4127 litai

4.2518.4.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2518.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2518.5.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

4127 litai

4.2518.5.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).“

 

1.1.96. Išdėstyti 4.2519 punktą taip:

 

„4.2519.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

 

4.2519.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2519.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

298 litai

4.2519.1.2.

saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

2446 litai

4.2519.1.3.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2519.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė: 

 

4.2519.2.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1991 litas

4.2519.2.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2519.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2519.3.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

1991 litas

4.2519.3.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2519.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė: 

 

4.2519.4.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

5518 litų

4.2519.4.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

4.2519.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

 

4.2519.5.1.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

5518 litų

4.2519.5.2.

kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus

36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).“

 

1.1.97. Išdėstyti 4.2520 punktą taip:

 

„4.2520.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

 

4.2520.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

489 litai

4.2520.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

489 litai

4.2520.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

489 litai

4.2520.4.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1290 litų

4.2520.5.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1290 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.1.98. Išdėstyti 4.2523 punktą taip:

 

„4.2523.

vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu, kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2523.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

732 litai

4.2523.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

475 litai

4.2523.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

475 litai

4.2523.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3353 litai

4.2523.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3353 litai“.

 

1.1.99. Išdėstyti 4.2524 punktą taip:

 

„4.2524.

kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu, kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2524.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

209 litai

4.2524.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

139 litai

4.2524.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

139 litai

4.2524.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

595 litai

4.2524.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

595 litai“.

 

1.1.100. Išdėstyti 4.2527 punktą taip:

 

„4.2527.

paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų duomenų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą

401 litas

Pastaba. Keliems lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.1.101. Papildyti 4.285 punktu:

 

„4.285.

gyventojams skirtos vaistinio preparato reklamos  vertinimą ir jo pažymos išdavimą:

 

4.285.1.

vaistinio preparato reklamos spaudoje

399 litai

4.285.2.

vaistinio preparato reklamos per radiją

344 litai

4.285.3.

vaistinio preparato reklamos per televiziją

420 litų

4.285.4.

vaistinio preparato reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis

420 litų

4.285.5.

vaistinio preparato primenamosios reklamos

127 litai“.

 

1.1.102. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

 

„4.321.

vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti per ją tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą

117 litų“.

 

1.1.103. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

 

„4.322.

vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą

117 litų“.

 

1.1.104. Išdėstyti 4.324 punktą taip:

 

„4.324.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu

1850 litų“.

 

1.1.105. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

 

„4.325.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regionų biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu

2490 litų“.

 

1.1.106. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

 

„4.326.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę

2490 litų“.

 

1.1.107. Išdėstyti 4.327 punktą taip:

 

„4.327.

už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimą

25 litai“.

 

1.1.108. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

 

„4.328.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą, ekspertizę

955 litai“.

 

1.1.109. Išdėstyti 4.3210 punktą taip:

 

„4.3210.

už Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimą

35 litai“.

 

1.1.110. Išdėstyti 4.78 punktą taip:

 

„4.78.

leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą

570 litų“.

 

1.1.111. Išdėstyti 4.2008 punktą taip:

 

„4.2008.

reguliuojamo subjekto statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą

770 litų“.

 

1.1.112. Papildyti 4.20010 punktu:

 

„4.20010.

reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą

780 litų“.

 

1.1.113. Papildyti 4.20011 punktu:

 

„4.20011.

Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo išdavimą

803 litai“.

 

1.1.114. Pripažinti netekusiu galios 4.272 punktą.

1.1.115. Papildyti 4.2723 punktu:

 

„4.2723.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, išdavimą ir perregistravimą

60 litų“.

 

1.1.116. Papildyti 4.2724 punktu:

 

„4.2724.

teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo įforminimą

60 litų“.

 

1.1.117. Išdėstyti 4.277 punktą taip:

 

„4.277.

įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo derinimą

850 litų“.

 

1.1.118. Išdėstyti 4.278 punktą taip:

 

„4.278.

įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo keitimą

125 litai“.

 

1.1.119. Išdėstyti 4.2811 punktą taip:

 

„4.2811.

transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikato išdavimą, pratęsimą ar dublikato išdavimą

20 litų“.

 

1.1.120. Išdėstyti 4.2821 punktą taip:

 

„4.2821.

transporto priemonės naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimą

500 litų“.

 

1.1.121. Išdėstyti 4.2822 punktą taip:

 

„4.2822.

transporto priemonės tipo patvirtinimo pratęsimo sertifikato išdavimą

110 litų“.

 

1.1.122. Išdėstyti 4.2823 punkto pirmąją pastraipą taip:

 

„4.2823.

pažymos dėl transporto priemonės individualaus tipo patvirtinimo suteikimo išdavimą:“.

 

 

1.1.123. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

 

„4.284.

geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre

31 litas“.

 

1.1.124. Išdėstyti 4.2841 punktą taip:

 

„4.2841.

geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo dublikato išdavimą

11 litų“.

 

1.1.125. Išdėstyti 4.285 punktą taip:

 

„4.285.

geležinkelio riedmenų ar konteinerio duomenų pakeitimą registre

12 litų“.

 

1.1.126. Išdėstyti 4.2851 punktą taip:

 

„4.2851.

geležinkelio riedmenų ar konteinerio išregistravimą iš registro

21 litas“.

 

1.1.127. Išdėstyti 4.2852 punktą taip:

 

„4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą

82 litai“.

 

1.1.128. Išdėstyti 4.2855 punktą taip:

 

„4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

297 litai“.

 

1.1.129. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

 

„4.2856.

saugos sertifikato A dalies išdavimą

219 litų“.

 

1.1.130. Išdėstyti 4.2857 punktą taip:

 

„4.2857.

saugos sertifikato A dalies dublikato išdavimą

84 litai“.

 

1.1.131. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

 

„4.2859.

saugos sertifikato B dalies išdavimą

818 litų“.

 

1.1.132. Išdėstyti 4.28510 punktą taip:

 

„4.28510.

saugos sertifikato B dalies dublikato išdavimą

93 litai“.

 

1.1.133. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

 

„4.28512.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies išdavimą

938 litai“.

 

1.1.134. Išdėstyti 4.28513 punktą taip:

 

„4.28513.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies dublikato išdavimą

86 litai“.

 

1.1.135. Išdėstyti 4.28515 punktą taip:

 

„4.28515.

atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą

528 litai“.

 

1.1.136. Išdėstyti 4.28516 punktą taip:

 

„4.28516.

atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą

92 litai“.

 

1.1.137. Išdėstyti 4.28535 punktą taip:

 

„4.28535.

darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimą

66 litai“.

 

1.1.138. Išdėstyti 4.28537 punktą taip:

 

„4.28537.

krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimą

66 litai“.

 

1.1.139. Išdėstyti 4.28539 punktą taip:

 

„4.28539.

atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą

92 litai“.

 

1.1.140. Išdėstyti 4.28540 punktą taip:

 

„4.28540.

saugos sertifikato A dalies pakeitimą

84 litai“.

 

1.1.141. Išdėstyti 4.28541 punktą taip:

 

„4.28541.

saugos sertifikato B dalies pakeitimą

93 litai“.

 

1.1.142. Išdėstyti 4.28542 punktą taip:

 

„4.28542.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies pakeitimą

86 litai“.

 

1.1.143. Išdėstyti 4.28543 punktą taip:

 

„4.28543.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies pakeitimą

86 litai“.

 

1.1.144. Išdėstyti 4.28544 punktą taip:

 

„4.28544.

saugos sertifikato A dalies atnaujinimą

84 litai“.

 

1.1.145. Išdėstyti 4.28545 punktą taip:

 

„4.28545.

saugos sertifikato B dalies atnaujinimą

93 litai“.

 

1.1.146. Išdėstyti 4.28546 punktą taip:

 

„4.28546.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies atnaujinimą

86 litai“.

 

1.1.147. Išdėstyti 4.28547 punktą taip:

 

„4.28547.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies atnaujinimą

86 litai“.

 

1.1.148. Išdėstyti 4.28548 punktą taip:

 

„4.28548.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies dublikato išdavimą

86 litai“.

 

1.1.149. Išdėstyti 4.28549 punktą taip:

 

„4.28549.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies išdavimą

938 litai“.

 

1.1.150. Išdėstyti 4.28550 punktą taip:

 

„4.28550.

leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius išdavimą

1418 litų“.

 

1.1.151. Išdėstyti 4.28551 punktą taip:

 

„4.28551.

leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius dublikato išdavimą

54 litai“.

 

1.1.152. Išdėstyti 4.28552 punktą taip:

 

„4.28552.

leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius pakeitimą

54 litai“.

 

1.1.153. Išdėstyti 4.28553 punktą taip:

 

„4.28553.

leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis išdavimą

545 litai“.

 

1.1.154. Išdėstyti 4.28554 punktą taip:

 

„4.28554.

leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis dublikato išdavimą

54 litai“.

 

1.1.155. Išdėstyti 4.28555 punktą taip:

 

„4.28555.

leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis pakeitimą

54 litai“.

 

1.1.156. Išdėstyti 4.28556 punktą taip:

 

„4.28556.

laikino leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis išdavimą

545 litai“.

 

1.1.157. Išdėstyti 4.28557 punktą taip:

 

„4.28557.

laikino leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius išdavimą

1418 litų“.

 

1.1.158. Išdėstyti 4.28558 punktą taip:

 

„4.28558.

atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, išdavimą

137 litai“.

 

1.1.159. Išdėstyti 4.28559 punktą taip:

 

„4.28559.

atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, pakeitimą

36 litai“.

 

1.1.160. Išdėstyti 4.295 punktą taip:

 

„4.295.

veterinarinės kontrolės objektų įvertinimą ir dokumentų išdavimą

100 litų“.

 

1.1.161. Išdėstyti 4.2953 punktą taip:

 

„4.2953

gyvūnų judėjimo kontrolę:

 

4.2953.1.

pažymos apie bandos statusą išdavimą

25 litai

4.2953.2.

gyvūnų siuntos sertifikavimą:

 

4.2953.2.1.

fiziniams asmenims

25 litai

4.2953.2.2.

juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir  jų filialams

100 litų

4.2953.3.

vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą

100 litų“.

 

1.1.162. Išdėstyti 4.2958 punktą taip:

 

„4.2958.

produkcijos, žaliavų tikrinimą ir sertifikavimą:

 

4.2958.1.

gyvūninių produktų ir pašarų siuntos tikrinimą ir sertifikavimą

30 litų

4.2958.2.

gyvūninių produktų / žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę

48 litai

4.2958.4.

importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę

60 litų“.

 

1.1.163. Papildyti 4.2971 punktu:

 

4.2971.

pažymos, kad ginklas visiškai netinkamas naudoti:

 

4.2971.1.

išdavimą 

50 litų

4.2971.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.1.164. Pripažinti netekusiu galios 4.300 punktą.

1.1.165. Pripažinti netekusiu galios 4.301 punktą.

1.1.166. Išdėstyti 4.3021 punktą taip:

 

„4.3021.

augalų apsaugos produktų registravimą:

 

4.3021.1.

profesionaliam naudojimui

21500 litų

4.3021.2.

individualiam naudojimui

4000 litų“.

 

1.1.167. Išdėstyti 4.3022 punktą taip:

 

„4.3022.

augalų apsaugos produktų perregistravimą:

 

4.3022.1.

profesionaliam naudojimui

14700 litų

4.3022.2.

individualiam naudojimui

2000 litų“.

 

1.1.168. Išdėstyti 4.3023 punktą taip:

 

„4.3023.

laikiną augalų apsaugos produktų registravimą:

 

4.3023.1.

profesionaliam naudojimui

21500 litų

4.3023.2.

individualiam naudojimui

2000 litų“.

 

1.1.169. Išdėstyti 4.3024 punktą taip:

 

„4.3024.

laikino augalų apsaugos produktų registravimo pratęsimą:

 

4.3024.1.

profesionaliam naudojimui

400 litų

4.3024.2.

individualiam naudojimui

300 litų“.

 

1.1.170. Išdėstyti 4.3025 punktą taip:

 

„4.3025.

augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų pakeitimą:

 

4.3025.1.

profesionaliam naudojimui

6600 litų

4.3025.2.

individualiam naudojimui

1000 litų“.

 

1.1.171. Išdėstyti 4.3027 punktą taip:

 

„4.3027.

augalų apsaugos produktų registracijos kitose Europos Sąjungos valstybėse pripažinimą

22000 litų“.

 

1.1.172. Išdėstyti 4.30210 punktą taip:

 

„4.30210.

leidimo prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais išdavimą

1800 litų“.

 

1.1.173. Išdėstyti 4.30212 punktą taip:

 

„4.30212.

leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimą

545 litai“.

 

1.1.174. Išdėstyti 4.30213 punktą taip:

 

„4.30213.

vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių:

 

4.30213.1.

kai augalų apsaugos produktai įregistruoti Lietuvoje

305 litai

4.30213.2.

kai augalų apsaugos produktai, neįregistruoti Lietuvoje, skirti moksliniams tyrimams

80 litų“.

 

1.1.175. Išdėstyti 4.30219 punktą taip:

 

„4.30219.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus patikrinimą ir įvertinimą dėl veikliosios medžiagos įrašymo į Tarybos reglamento Nr. 1107/2009 patvirtintą sąrašą:

 

4.30219.1.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus išsamumo patikrinimą

6000 litų

4.30219.2.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus įvertinimą (augalų apsaugos produktams, kurių veikliosios medžiagos yra cheminės medžiagos, mikroorganizmai arba virusai):

 

4.30219.2.1.

kai Lietuva yra ataskaitos rengėja

270000 litų

4.30219.2.2.

kai Lietuva yra veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe nare:

 

4.30219.2.2.1.

tapatumo, fizikinių, cheminių savybių, analizės metodų galiojimo vertinimo ataskaitos projekto parengimą

11200 litų

4.30219.2.2.2.

toksikologinių, metabolizmo tyrimų, poveikio operatoriams, pašaliečiams, darbininkams, gyventojams vertinimo ataskaitos projekto parengimą

22500 litų

4.30219.2.2.3.

likučių vertinimo ataskaitos projekto parengimą

16700 litų

4.30219.2.2.4.

išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo ataskaitos projekto parengimą

16700 litų

4.30219.2.2.5.

ekotoksikologinio vertinimo ataskaitos projekto parengimą

22500 litų

4.30219.2.2.6.

efektyvumo vertinimo  ataskaitos projekto parengimą

11200 litų

4.30219.3.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktų (augalų ekstraktams, feromonams ir kitoms) vertinimą:

 

4.30219.3.1.

kai Lietuva yra vertinimo ataskaitos rengėja

133200 litų

4.30219.3.2.

kai Lietuva yra veikliųjų medžiagų ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe nare:

 

4.30219.3.2.1.

tapatumo, fizikinių, cheminių savybių, analizės metodų galiojimo vertinimo ataskaitos projekto parengimą

4800 litų

4.30219.3.2.2.

toksikologinių, metabolizmo tyrimų, poveikio operatoriams, pašaliečiams, darbininkams, gyventojams vertinimo ataskaitos projekto parengimą

5800 litų.

4.30219.3.2.3.

likučių vertinimo ataskaitos projekto parengimą

4800 litų

4.30219.3.2.4.

išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo ataskaitos projekto parengimą

4800 litų

4.30219.3.2.5.

ekotoksikologinio vertinimo ataskaitos projekto parengimą

5800 litų

4.30219.3.2.6.

efektyvumo vertinimo ataskaitos projekto parengimą

4800 litų“.

 

1.1.176. Išdėstyti 4.30222 punkto pirmąją pastraipą taip:

 

„4.30222.

importuojamų, vežamų tranzitu, eksportuojamų, reeksportuojamų ir vidaus rinkai teikiamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinį ir kokybės patikrinimą:“.

 

 

1.1.177. Išdėstyti 4.30222.3 punktą taip:

 

„4.30222.3.

svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius):

 

4.30222.3.1.

už krovinį iki 10 kilogramų

20 litų

4.30222.3.2.

už krovinį iki 200 kilogramų

60 litų

4.30222.3.3.

už kiekvieną papildomą 10 kilogramų

1 litas, bet ne daugiau kaip 483 litai“.

 

1.1.178. Išdėstyti 4.30226 punktą taip:

 

„4.30226.

šiltnamių kompleksinius tyrimus:

 

4.30226.1.

iki 0,5 hektaro

40 litų

4.30226.2.

iki 1 hektaro

90 litų

4.30226.3.

už papildomą hektarą

14 litų“.

 

1.1.179. Išdėstyti 4.30228 punktą taip:

 

„4.30228.

už medinės pakavimo medžiagos ir medienos, skirtos jai gaminti, teisės ženklinti pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15:

 

4.30228.1.

fitosanitarinį tikrinimą  ir teisės ženklinti suteikimą

200 litų

4.30228.2.

kontrolinį vertinimą

160 litų“.

 

1.1.180. Išdėstyti 4.30247 punktą taip:

 

„4.30247.

licencijos, suteikiančios teisę asmeniui Lietuvoje dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos  augalo veislės dauginamąją medžiagą, įregistravimą

20 litų“.

 

1.1.181. Papildyti 4.30248 punktu:

 

„4.30248.

zoninį augalų apsaugos produkto įvertinimą ir įregistravimą Lietuvoje

55800 litų“.

 

1.1.182. Papildyti 4.30249 punktu:

 

„4.30249.

augalų apsaugos produkto įregistravimą kitu prekės ženklu

1100 litų“.

 

1.1.183. Papildyti 4.30250 punktu:

 

„4.30250.

registruoto augalų apsaugos produkto preparato formos pakeitimą

14700 litų“.

 

1.1.184. Papildyti 4.30251 punktu:

 

„4.30251.

registruoto augalų apsaugos produkto pavadinimo pakeitimą

300 litų“.

 

1.1.185. Papildyti 4.30252 punktu:

 

„4.30252.

registruoto augalų apsaugos produkto papildomos pakuotės registravimą

400 litų“.

 

1.1.186. Išdėstyti 4.3131 punktą taip:

 

„4.3131.

traktoriaus savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą

5 litai“.

 

1.1.187. Pripažinti netekusiu galios 4.3132 punktą.

1.1.188. Išdėstyti 4.3171 punktą taip:

 

„4.3171.

papildomo lobisto pažymėjimo išdavimą asmens, išskyrus fizinį asmenį, darbuotojui

350 litų“.

 

1.1.189. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

 

„4.325.

leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą

4208 litai“.

 

1.1.190. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

 

„4.326.

leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą

4208 litai“.

 

1.1.191. Išdėstyti 4.327 punktą taip:

 

„4.327.

leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) saloną išdavimą

4208 litai“.

 

1.1.192. Išdėstyti 4.3271 punktą taip:

 

„4.3271.

leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą

1586 litai“.

 

1.1.193. Papildyti 4.3272 punktu:

 

„4.3272.

lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą

1303 litai“.

 

1.1.194. Papildyti 4.3273 punktu:

 

„4.3273.

lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimą

666 litai“.

 

1.1.195. Papildyti 4.3274 punktu:

 

„4.3274.

loterijų taisyklių suderinimą

1303 litai“.

 

1.1.196. Papildyti 4.3275 punktu:

 

„4.3275.

loterijos taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų suderinimą

666 litai“.

 

1.1.197. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

 

„4.328.

leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą

1304 litai“.

 

1.1.198. Išdėstyti 4.3281 punktą taip:

 

„4.3281.

lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre

15 litų“.

 

1.1.199. Išdėstyti 4.3282 punktą taip:

 

„4.3282.

Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą

12 litų“.

 

1.1.200. Išdėstyti 4.329 punktą taip:

 

„4.329.

teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikimą:

 

4.329.1.

fiziniam asmeniui

200 litų

4.329.2.

asmeniui, išskyrus fizinį asmenį

300 litų“.

 

1.1.201. Išdėstyti 4.343 punktą taip:

 

„4.343.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzeliniais degalais, kitais degalais, kurie teikiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą

100 litų“.

 

1.1.202. Išdėstyti 4.344 punktą taip:

 

„4.344.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą

100 litų“.

 

1.1.203. Išdėstyti 4.351 punktą taip:

 

„4.351.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą

300 litų“.

 

1.1.204. Išdėstyti 4.3511 punktą taip:

 

„4.3511.

leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą

1300 litų“.

 

1.1.205. Išdėstyti 4.3512 punktą taip:

 

„4.3512.

leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą

1300 litų“.

 

1.1.206. Išdėstyti 4.3513 punktą taip:

 

„4.3513.

leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą

300 litų“.

 

1.1.207. Pripažinti netekusiu galios 4.374 punktą.

1.1.208. Išdėstyti 4.417 punktą taip:

 

„4.417.

liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo dublikato išdavimą

60 litų“.

 

1.1.209. Išdėstyti 4.418 punktą taip:

 

„4.418.

skubų (per 2 darbo dienas) liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo dublikato išdavimą

90 litų“.

 

1.1.210. Išdėstyti 4.421 punktą taip:

 

„4.421.

skubų (per 2 darbo dienas) diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo dublikato išdavimą

90 litų“.

 

1.1.211. Išdėstyti 4.467 punktą taip:

 

„4.467.

duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimą automatiniu būdu iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija:

 

4.467.1.

iš vieno duomenų valdytojo

10 litų

4.467.2.

iš kiekvieno papildomo duomenų valdytojo

3 litai, bet ne daugiau kaip 500 litų“.

 

1.1.212. Išdėstyti 4.468 punktą taip:

 

„4.468.

duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimą neautomatiniu būdu iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija:

 

4.468.1.

iš vieno duomenų valdytojo

10 litų

4.468.2.

iš kiekvieno papildomo duomenų valdytojo

3 litai, bet ne daugiau kaip 500 litų“.

 

1.1.213. Papildyti 4.468¹ punktu:

 

„4.4681.

duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimą neautomatiniu būdu pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo 13 straipsnį ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija:

 

4.4681.1.

iš vieno duomenų valdytojo

10 litų

4.4681.2.

iš kiekvieno papildomo duomenų valdytojo

3 litai, bet ne daugiau kaip 500 litų“.

 

1.1.214. Įrašyti po 4.471 punkto vietoj pastraipos „Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“ pastraipą „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“.

1.1.215. Išdėstyti 4.472 punktą taip:

 

„4.472.

pirminio žuvininkystės produktų supirkėjo pažymėjimo:

 

4.472.1.

išdavimą

160 litų

4.472.2.

išdavimą (supirkėjui praradus išduotą pažymėjimą) arba patikslinimą

100 litų“.

 

1.1.216. Papildyti 4.4726 punktu:

 

„4.4726.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo:

 

4.4726.1.

išdavimą

160 litų

4.4726.2.

pakartotinį išdavimą (asmeniui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims)

100 litų“.

 

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintose Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse:

1.2.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.“

1.2.2. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2796) 1.34 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2715) 1.96 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2847) 1.42. punktą;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.46 punktą;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 67-2710) 2 punktą;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 65-3234) 1.16 ir 1.36 punktus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo