Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 120-6147, i. k. 1102250ISAK000V-877

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-01:

Nr. V-706, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09733

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PUSRYČIŲ, PIETŲ IR PAVAKARIŲ PATIEKALŲ GAMYBAI REIKALINGŲ PRODUKTŲ RINKINIŲ SĄRAŠO PAGAL MOKINIŲ AMŽIAUS GRUPES PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. V-877

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir siekdamas užtikrinti sveikatai palankų vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose:

1. T v i r t i n u Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašą pagal mokinių amžiaus grupes (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-706

redakcija)

 

 

PUSRYČIŲ, PIETŲ IR PAVAKARIŲ PATIEKALŲ GAMYBAI REIKALINGŲ PRODUKTŲ RINKINIŲ SĄRAŠAS

PAGAL mokiniŲ AMŽIAUS GRUPES

 

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

Vidutinis kiekis (neto g) 1 mokiniui per parą1

Pusryčių, pietų ir pavakarių (priešpiečių) patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašas2

Pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašas

1–3 metų amžiaus (lopšelis)

4–7 metų amžiaus (darželis)

6–10 metų amžiaus

11 ir > metų amžiaus

6–10 metų amžiaus

11 ir > metų amžiaus

1.

Grūdų produktai, kruopos ir sėklos

76

109

130

171

56

75

1.1.

Ruginė duona

21

26

31

49

14

22

1.2.

Kvietinė duona

9

11

14

16

7

8

1.3.

Miltai

14

18

20

26

9

12

1.4.

Makaronai

12

15

16

20

7

10

1.5.

Kruopos

20

30

35

45

16

20

1.6.

Pusryčių dribsniai

-

6

10

10

-

-

1.7.

Sėklos

-

3

4

5

3

3

2.

Ankštiniai

10

12

12

15

10

12,5

3.

Bulvės

70

80

90

100

46

50

4.

Daržovės ir jų sultys

168

174

200

260

88

120

4.1.

Daržovės

138

144

170

230

58

90

4.2.

Daržovių sultys

30

30

30

30

30

30

5.

Vaisiai ir sultys

85

105

120

172

53

79

5.1.

Vaisiai

55

75

90

142

53

79

5.2.

Vaisių sultys

30

30

30

30

-

-

6.

Liesa mėsa ir mėsos gaminiai

28

35

50

65

40

51

6.1.

Paukštiena

13,8

17,5

25

31

20

25,5

6.2.

Kita liesa mėsa (prireikus mėsos gaminiai)

14,2 (5,5)

17,5 (6)

25 (8)

34 (10)

20 (7)

25,5 (8,5)

7.

Pienas ir pieno gaminiai

187

234

291

304

74

93

7.1.

Pienas, kefyras, jogurtas

160

200

250

250

50

60

7.2.

Varškė, varškės sūris

20

25

30

40

20

26

7.3.

Grietinė ir grietinėlė

5

6

7

9

3

4

7.4.

Sūris

2

3

4

5

2

3

8.

Kiaušiniai

25 (0,5 vnt.)

30 (0,6 vnt.)

35 (0,7 vnt.)

40 (0,8 vnt.)

20 (0,4 vnt.)

20 (0,4 vnt.)

9.

Žuvis ir žuvies produktai

20

25

28

39

28

39

10.

Smulkieji pyrago ir miltinės konditerijos gaminiai, cukrus

27

32

39

48

4

4

10.1.

Smulkieji pyrago ir miltinės konditerijos gaminiai

21

26

30

38

-

-

10.2.

Uogienė, džemas

3

3

5

6

2,5

2,5

10.3.

Cukrus

3

3

4

6

1,5

1,5

11.

Augaliniai ir gyvūniniai riebalai

12

15

21

28

11

15

11.1.

Augalinis aliejus

7

9

14

20

8

11

11.2.

Sviestas

5

6

7

8

3

4

12.

Joduota druska

1,4

1,8

3

3

1,8

2

13.

Prieskoniai (džiovinti)

1

1,3

1,5

2

1

1,5

14.

Arbatžolės, žolelės, kakava

0,8

1

1,2

2

0,5

0,5

1 Vidutinis maisto produktų kiekis (neto g) 1 mokiniui per parą paskaičiuotas atsižvelgiant į 5 darbo dienų maisto produktų kiekį, reikalingą patiekalų gamybai.

2 Jei mokiniai maitinami mažiau nei tris kartus, maisto produktų kiekiai turi būti perskaičiuoti atsižvelgiant į Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo“, 17 punkto reikalavimus. Maisto produktų kiekiai pavakariams ir priešpiečiams yra tokie patys.

 

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-706, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09733

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-877 "Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo" pakeitimo