Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 82-4330, i. k. 1101100NUTA00000965

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. liepos 7 d. Nr. 965

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 72-2715, Nr. 127-4839; 2008, Nr. 36-1285):

1. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 692, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

 

2. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 692, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

 

3. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 692, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

 

4. Šiuo 4.338.3 punktu:

4.338.3. patikslinimą                            1000 litų“.

5. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 692, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS                                  

FINANSŲ MINISTRĄ                                                                            DAINIUS KREIVYS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 692, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo