Suvestinė redakcija nuo 2018-12-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 28-1326, i. k. 1101100NUTA00000220

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-04:

Nr. 1172, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19561

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos TARYBOS SUDARYMO

 

2010 m. kovo 3 d. Nr. 220

Vilnius

 

Įgyvendindama Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (toliau – Strategija), ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisiją – Valstybės pažangos tarybą (toliau – Taryba):

Saulius Skvernelis – Ministras Pirmininkas (Tarybos pirmininkas);

Audronė Alijošiutė-Paulauskienė  – viešosios įstaigos Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos ekspertė, Lietuvos nacionalinio koordinavimo centro nepriklausoma ekspertė;

Arūnas Gelūnas – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas;

Boguslavas Gruževskis – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas, Vilniaus universiteto profesorius;

Andrius Kubilius – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;

Linas Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras;

Vladas Lašas  – viešosios įstaigos „Global Lithuanian Leaders“ tarybos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Skubios siuntos“ vadovas;

Edgaras Leichteris – Lietuvos robotikos asociacijos vadovas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, viešosios įstaigos  Lietuvos inovacijų centro ekspertas;

Aušra Maldeikienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė, mišrios Seimo narių grupės atstovė;

Klaudijus Maniokas – UAB „ESTEP Vilnius“ valdybos pirmininkas;

Algimantas Markauskas – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius ir viceprezidentas Baltijos regionui;

Orijana Mašalė – strateginės komunikacijos konsultantė, MB „Orijanos Mašalės konsultacijos“ vadovė;

Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės rajono savivaldybės kultūros centro direktorius, Klaipėdos universiteto docentas;

Žygimantas Mauricas – Luminor bank AB Baltijos šalių vyriausiasis ekonomistas;

Eimutis Misiūnas – vidaus reikalų ministras;

Sergejus Muravjovas – viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas;

Kęstutis Navickas – aplinkos ministras;

Agnė Paliokaitė – UAB „Visionary Analytics“ vadovė;

Andrius Palionis – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos atstovas;

Jurgita Petrauskienė – švietimo ir mokslo ministrė;

Liana Ruokytė-Jonsson – kultūros ministrė;

Julius Sabatauskas – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;

Virginijus Sinkevičius – ūkio ministras;

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė – viešosios įstaigos „Global Lithuanian Leaders“ direktorė;

Arūnas Survila – viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ programų vadovas;

Vilius Šapoka – finansų ministras;

Virginijus Šikšnys – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius;

Rita Tamašunienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė;

Tomas Tomilinas – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas;

Žygimantas Vaičiūnas – energetikos ministras;

Aurelijus Veryga – sveikatos apsaugos ministras;

Martinas Žaltauskas – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius, Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas;

Remigijus Žemaitaitis – Lietuvos Respublikos Seimo narys, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas.

2. Nustatyti, kad Tarybos tikslas – palaikyti valstybės pažangos idėjų sklaidą ir bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais atlikti Strategijos, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020  metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė pažangos programa),  ir prireikus kitų susijusių planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.

3. Pavesti Tarybai:

3.1. viešai pristatyti Strategiją socialiniams ir ekonominiams partneriams bei visuomenei ir skatinti visuomenę dalyvauti diskusijose dėl valstybės raidos procesų, prioritetų ir vertybių;

3.2. rengti atvirą pažangos forumą „Lietuva 2030“;

3.3. atlikti nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir pasiektų rezultatų stebėseną;

3.4. vertinti Strategijos pažangos idėjų aktualumą ir kasmet pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pažangos darbų arba krypčių sąrašą;

3.5. vertinti Nacionalinės pažangos programos, kaip Strategiją įgyvendinančio dokumento, įgyvendinimo rezultatus.

4. Nustatyti, kad Tarybą ūkiškai ir techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Tarybos sekretoriato, padedančio Tarybai įgyvendinti jai nustatytą tikslą ir uždavinius, funkcijas atlieka Vyriausybės kanclerio paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 564, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2903 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000564

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 262, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 36-1731 (2013-04-06), i. k. 1131100NUTA00000262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 907, 2013-10-09, Žin., 2013, Nr. 107-5294 (2013-10-12), i. k. 1131100NUTA00000907

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 370, 2015-04-15, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05861

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1172, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19561

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo“ pakeitimo