Suvestinė redakcija nuo 2004-12-01 iki 2005-01-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2345, i. k. 0964130ISAK00000104

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO

 

Į S A K Y M A S

DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ

 

1996 m. rugsėjo 27 d. Nr. 104

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir remdamasis Kultūros paveldo centro teikimu,

ĮSAKAU:

Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyti:

1. Į Archeologijos vertybių sąrašą – 5 objektus (pridedama).

2. Į Memorialinių vietovių sąrašą – 72 objektus (pridedama).

3. Į Statinių sąrašą – 19 objektų (pridedama).

 

 

 

MINISTERIJOS SEKRETORIUS–DIREKTORIUS                                                       J. GLEMŽA


LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

ARCHEOLOGIJOS VERTYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas ir kodas

Adresas

Situacija, vietovė

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

51.

Pasimnių dvarvietė

A 51

Pasimnių k.

Simno sen.

Alytaus rj. saviv.

Alytaus aps.

0,7 km į š. r. nuo Giluičio ež. š. kranto ir 0,4 km į r. nuo Simno – Ąžuolinių kelio, Simno ež. p. v. krante.

2,92 96

09 27

52.

Bryzgių senovės gyvenvietė

A52

Bryzgių k

Juodupės sen.

Rokiškio rj. saviv.

Panevėžio aps.

0,25 km į p. v. nuo Onuškio – Juodupės kelio ir 0,1 km į v. nuo Bryzgių k. kapinių, į š. v. nuo Bryzgių – Kiemiškių kelio.

3,4 96

09 27

53.

Skemų dvarvietė, vad. Kriukelio kalnu

A53

Skemų k.

Rokiškio kaimiškoji sen.

Rokiškio rj. saviv.

Panevėžio aps.

0,4 km į p. nuo Skemų – Piepalių kelio ir 0,2 km į v. nuo tvenkinio v. kranto.

2,4 96

09 27

54.

Saloviškių pilkapynas

A54

Saloviškių k.

Grendavės sen.

Trakų rj. saviv.

Vilniaus aps.

0,25 km į š.

nuo Jankovicų – Panošiškių kelio ir 0,1 km į r. nuo Saloviškių ež. r. kranto, abipus Saloviškių – Vytautavos kelio.

0,09 96

09 27

55.

Žėronių kapinynas

A55

Rūdiškių sen.

Trakų rj. saviv.

Vilniaus aps.

2 km į p. nuo Žėronių k. ir 1,6 km į p. r. nuo Lieponių – Žėronių kelio, Graužupio kair. krante, miško kvartaluose Nr. 63 ir 64, abipus kvartalinės proskynos.

1,06 96

09 27

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. Į-286, 2004-08-09, Žin., 2004, Nr. 172-6374 (2004-11-30), i. k. 10420KVISAK000Į-286

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas ir kodas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

Adresas

Situacija

Terito rijos plotas, ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

137.

Senosios kapinės M137

Istorinė vertė Palaidoti Truikių k. gyventojai

Truikių k. Babrungo sen. Plungės rj. Telšių aps.

370-400 m į r. nuo kelio Mažeikiai-Plungė, 100-110 m į p. nuo kelio Šiauliai-Palanga.

0.071

96 09 27

138.

Stačiatikių senosios kapinės M138

Istorinė vertė Palaidoti Pocaičių, Račių ir Viliotiškių k. gyventojai

Ukrinų k. Židikų sen. Mažeikių rj. Telšių aps.

Kaimo p.

v. dalis, 530 m į p. nuo kelio Skuodas- Mažeikiai, 95-100 m į r.

nuo Kvistės u.

0,024

96 09 27

139.

Senosios kapinės M139

Istorinė vertė Palaidoti Grinių k. gyventojai

Grinių k. Pakražančio sen. Kelmės rj. Šiaulių aps.

Kaimo š., š. v.

dalis, 590-610 m į š., š. v. nuo kelių Šiauliai- Tauragė ir Kražiai- Griniai sankirtos, 80-125 m į p.

nuo Kražantės u.

0,36

96 09 27

140.

Senųjų kapinių dalis M140

Istorinė vertė Palaidoti Paliūnų k. gyventojai

Dzūkų k. Būdviečio sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

100 m į r., p. r.

nuo kelių Būdvietis- Lazdijai ir į Aštriąją Kirsną sankirtos, 35-40 m į p. nuo kelio Būdvietis- Lazdijai.

0.32

96 09 27

141.

Senosios kapinės M141

Istorinė vertė Palaidoti Paliūnų k. gyventojai

Paliūnų k. Būdviečio sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

Į v., š.

v. nuo Aštriosios Kirsnos k., 395- 410 m į š. nuo kelio Būdvietis- Lazdijai, apie 100 m į v.

nuo Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos.

0,267

96 09 27

142.

Žydų senosios kapinės M142

Istorinė vertė Palaidoti Seirijų mstl. gyventojai

Seirijų mstl. Seirijų sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

Miestelio r. dalis, 320-330 m į š. nuo kelio į Panemunę, 150-240 m į r. nuo kelio į Alytų.

1.5

96 09 27

143.

Žydų senosios kapinės M143

Istorinė vertė Palaidoti Lazdijų m. gyventojai

Lazdijai Lazdijų rj. Alytaus aps.

Miesto š.

dalis, 65- 75 m į v.

nuo Raišupio (Lazdijos) u.

1,9

96 09 27

144.

Žydų senosios kapinės M144

Istorinė vertė Palaidoti Veisiejų m. gyventojai

V. Montvilos g. Veisiejai Lazdijų rj. Alytaus aps.

Į v. nuo gatvės.

0,56

96 09 27

145.

Žydų senosios kapinės M145

Istorinė vertė Palaidoti Leipalingio mstl. gyventojai

Leipalingio mstl. Leipalingio sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

Miestelio p. r.

dalis, 600-630 m į p. v.

nuo kelių Lazdijai- Druskininkai ir į Leipalingį sankirtos, 210-250 m į p.

nuo kelio Leipalingis-Druskininkai, Lazdijai.

0,75

96 09 27

146.

Žydų senosios kapinės M 146

Istorinė vertė Palaidoti Rudaminos mstl. gyventojai

Rudaminos mstl. Šeštokų sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

Miestelio v. dalis, 270-290 m į p. nuo kelio Lazdijai- Kalvarija.

0,41

96 09 27

147.

Žydų senosios kapinės M147

Istorinė vertė Palaidoti Kapčiamiesčio mstl. gyventojai

Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio sen. Lazdijų rj. Alytaus aps.

Miestelio š. r.

dalis, 90-120 m į v. nuo kelio Kapčiamiestis- Veisiejai.

0,34

96 09 27

148.

Senosios kapinės M148

Istorinė vertė Palaidoti Ponkiškių k. gyventojai

Ponkiškių k. Simno sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Į p., p.

r. nuo kaimo, 147-152 m į r. nuo kelio Ponkiškiai -Lazdijų rj.

0,49

96 09 27

149.

Senosios kapinės M149

Istorinė vertė Palaidoti Punios, Nečiuikos k. gyventojai

Punios k. Punios sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo p.

v. dalis, 290-300 m į p. nuo Nemuno, 50-70 m į š. nuo kelio Staniava-Punia.

1,0

96 09 27

150.

Senosios kapinės, vad. Žagarių k. antrosiomis kapinėmis, kitaip Kapinynu M150

Istorinė vertė Palaidoti Žagarių k. gyventojai

Žagarių k. Punios sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo p.

r. dalis, 280-370 m į š. nuo Žagosų., 72-88 m į r. nuo kelio Gajauciškis-Žagariai.

0,33

96 09 27

151.

Senosios kapinės M151

Istorinė vertė Palaidoti Pavarėnio k. gyventojai

Pavarėnio k. Pivašiūnų sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo p.

v. dalis, 150-160 m į š. nuo Varėnės u., 30 m į p. nuo kelio Alytus- Pivašiūnai.

0,02

96 09 27

152.

Senosios kapinės M152

Istorinė vertė Palaidoti Junčionių k. gyventojai

Junčionių k. Pivašiūnų sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo v.

dalis, į š. r. nuo kelių Alytus- Pivašiūnai ir į Dusmenis sankirtos.

0,2

96 09 27

153.

Lietu- vos karių kapai M153

Istorinė vertė Palaidoti 1920 m. mūšyje su Lenkijos kariuomene ties Varėna žuvę 9 Lietuvos kariai savanoriai

Daugai Alytaus rj. Alytaus aps.

Kapinių p. dalis, 58 m į r., 53 m į v. ir 23 m į š.

nuo kapinių tvoros.

39,38 m2

96 09 27

154.

Žuvimo vieta M154

Istorinė vertė 1947 08 11 žuvo 4 partizanai Dainavos apygardos vadas, kapitonas Domininkas Jėčys- Ąžuolis (g. 1896), Punios kunigaikščio Margio grupės štabo viršininkas Mykolas Petrauskas

Alytaus sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Punios šilas, 32 kv., Punios girja, Alytaus miškų urėdija, 230-240 m į š. nuo Nemuno, 25-30 m į v. nuo kelio Stražiškės- Strazdinė.

34,2 m2

96 09 27

155.

Lietu- vos karių kapai M155

Istorinė vertė Palaidoti 1920, 1921, 1924, 1928 ir 1931 m. žuvę 6 Lietuvos kariai

Rumbonių k. Alytaus sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kapinių p. dalis, 20 m į v.

ir 10 m į š. nuo kapinių tvoros.

71,57 m2

96 09 27

156.

Senosios kapinės, vad. Rumbonių k. antrosiomis kapinėmis M156

Istorinė vertė Palaidoti Rumbonių k. gyventojai

Rumbonių k. Alytaus sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo p., p. v.

dalis, 270-285 m į v. nuo Nemuno, į p. r. nuo kelio Rumbonys- Alytus.

0,78

96 09 27

157.

Senosios kapinės M157

Istorinė vertė Palaidoti Radžiūnų k. gyventojai

Alytaus sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Į p. r.

nuo Radžiūnų k., Radžiūnų miškas, 8 kv., Dirmiškių girja, Alytaus miškų urėdija, į v. nuo kelio Radžiūnai- Nemunaitis.

0,05

96 09 27

158.

Senosios kapinės, vad. Varnagirių k. pirmosiomis kapinėmis M158

Istorinė vertė Palaidoti Varnagirių k. gyventojai

Varnagirių k. Krokialaukio sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo š.

v. dalis, 550-600 m į š. nuo kelio Simnas- Alytus, į r. nuo kelio Varnagiriai- Krokialaukis.

0,29

96 09 27

159.

Senosios kapinės, vad. Krekštėnų k. antrosiomis kapinėmis, kitaip Kapinynu M159

Istorinė vertė Palaidoti Krekštėnų k. gyventojai

Krekštėnų k. Krokialaukio sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo v.

dalis, 230-280 m į v. nuo kelio Verebiejai- Santaika.

0,13

96 09 27

160.

Senosios kapinės, vad. Varnagirių k. antrosiomis kapinėmis, kitaip Varanausko k. kapinėmis M160

Istorinė vertė Palaidoti Varnagirių, Varanausko k. gyventojai

Varnagirių k. Krokialaukio sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo š.

r. dalis, 580-640 m į š. nuo geležinkelio Kazlų Rūda- Alytus, į p. nuo kelio Simnas- Alytus, į v. nuo Santaikos k.

kapinių.

2,1

96 09 27

161.

Senosios kapinės, vad. Varnagirių k. trečiosiomis kapinėmis, kitaip Prancūzkapiais M 161

Istorinė vertė Palaidoti Varnagirių k. gyventojai

Varnagirių k. Krokialaukio sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo š.

r. dalis, 200-220 m į š. nuo geležinkelio Kazlų Rūda- Alytus, į v. nuo kelio Alytus, Simnas-Dapkiškės

0,42

96 09 27

162.

Senosios kapinės M162

Istorinė vertė Palaidoti Seimeniškių k. gyventojai

Seimeniškių k. Miroslavo sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo š.

r. dalis, 380-390 m į š. r.

nuo kelių Seimeniškiai- Miroslavas ir Mociškėnai -Obelija sankirtos, į š. nuo kelio Seimeniškiai- Miroslavas.

0,10

96 09 27

163.

Senosios kapinės, vad. Miroslavo k. trečiosiomis kapinėmis, kitaip Prūskapinėmis M163

Istorinė vertė Palaidoti Miroslavo k. gyventojai

Miroslavo k. Miroslavo sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo centr.

dalis, 115-125 m į š.

r. nuo kelių Parečėnai- Vankiškiai ir į Balkasodį sankirtos, į r.

nuo kelio Parečėnai – Vankiškiai.

0,22

96 09 27

164.

Senosios kapinės, vad. Tolkūnų k. antrosiomis kapinėmis M164

Istorinė vertė Palaidoti Tolkūnų k. gyventojai

Tolkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus rj. Alytaus aps.

Kaimo š.

dalis, 360-390 m į p.

v. nuo Tolkūnų ež., 55- 60 m į š. v.

nuo kelių Miroslavas- Nemunaitis ir į Balkasodį sankirtos, į š.

nuo kelio Miroslavas- Nemunaitis.

0,11

96 09 27

165.

Senųjų kapinių, vad. Šv. arkang. Rapolo parapijos kapinėmis, dalis M165

Istorinė vertė 1791-1860 m ir vėliau palaidoti Šv. arkang. Rapolo parapijos žmonės.

A. Juozapavičiaus g. Vilnius Vilniaus m.

Vilniaus aps.

70-72 m į p. nuo A.

Juozapavičiaus ir 21-41 m. į š.

nuo Žvejų g.

0,26

96 09 27

166.

Lietuvos kario kapas M166

Istorinė vertė Palaidotas 1920 10 10 mūšyje su Lenkijos kariuomene žuvęs nežinomas Lietuvos karys savanoris.

Kapinių įvairiose vietose palaidoti dar 4 Lietuvos kariai savanoriai, žuvę 1919-1920 m.

Lentupio g.

Švenčionys Švenčionių rj.

Vilniaus aps.

Kapinių centr.

dalis, 99 m į p., p.

v., 106 m į v., š. v.

nuo kapinių ribos.

12,5 m2

96 09 27

167.

Rezistentų kapai M167

Istorinė vertė Palaidoti 1944 09 07 Salako miške žuvę 8 15- 23 m. jaunuoliai

Salako k. Salako sen. Zarasų rj. Utenos aps.

Kapinių š.

dalis, 13 m į p. nuo kapinių tvoros, 2 m į r.

nuo kapinių pagrindinio tako.

36 m2

96 09 27

168.

Partizanų kapas M168

Istorinė vertė Palaidoti 1951 04 14 žuvę 7 Lietuvos partizanai

J. Biliūno g. Anykščiai Anykščių rj. Utenos aps.

Tarp Nr.

86 ir 88.

0,018

96 09 27

169.

Žydų senosios kapinės M169

Istorinė vertė Palaidoti Anykščių m. gyventojai

Kęstučio g. Anykščiai Anykščių rj. Utenos aps.

 

2,4

96 09 27

170.

Žydų žudynių vieta ir kapas M170

Istorinė vertė 1941 m. vasarą nužudyti ir užkasti Vyžuonų mstl. gyventojai

Debeikių sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Šventupio miškas, 22 kv., Mickūnų gir-ja, Anykščių miškų urėdija, 103 m į p. nuo miško keliuko.

0,08

96 09 27

171.

Žydų senosios kapinės M171

Istorinė vertė Palaidoti Kavarsko m. gyventojai

Kavarsko vs. Kavarsko sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Į v. nuo Kavarsko m., 300 m į p.

v. nuo Pienios u.

užtvankos, į š.

nuo kelio Kavarskas – Atžalynas.

0,12

96 09 27

172.

Žydų žudynių vieta ir kapas M172

Istorinė vertė 1941 m. vasarą nužudyti ir užkasti Svėdasų mstl. gyventojai

Svėdasų mstl. Svėdasų sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Miestelio p. v.

dalis, 330-345 m. į š.

nuo kelio Utena- Kupiškis.

27,5 m2

96 09 27

173.

Žydų senosios kapinės M173

Istorinė vertė Palaidoti Svėdasų mstl. gyventojai

Miliūniški o k. Svėdasų sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Kaimo p.

r.

dalis, 500 m į r. nuo Alaušo ež., 50- 75 m į p. nuo kelio Svėdasai- Užpaliai.

1,1

96 09 27

174.

Žydų senosios kapinės M174

Istorinė vertė Palaidoti Viešintų mstl. gyventojai

Viešintų mstl. Viešintų sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Miestelio p. r.

dalis, 280-290 m į r.

nuo kelio Andrioniškis- Viešinto s, greta vidurinė s m-los stadiono.

0,12

96 09 27

175.

Žydų senosios kapinės M175

Istorinė vertė Palaidoti Troškūnų m. gyventojai

Smėlynės k. Troškūnų sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Kaimo p.

r.

dalis, 32-42 m į p. nuo Juostos u., į š.

nuo kelio Troškūnai – Dabužiai.

0,79

96 09 27

176.

Žydų žudynių vieta ir kapas M176

Istorinė vertė 1941 m. vasarą nužudyti ir užkasti Troškūnų m. gyventojai

Smėlynės k. Troškūnų sen. Anykščių rj. Utenos aps.

Žydų senųjų kapinių (M175) r.

dalis.

0, 0154

96 09 27

177.

Kapas M177

Istorinė vertė Palaidotas vienas mėnraščio „Varpas“ steigėjų, redaktorių bendradabių, rašytojas, karo gydytojas, generolas Jonas Gaidamavičius- Gaidys (1860- 1911).

Alantos mstl. Alantos sen. Molėtų rj. Utenos aps.

Kapinių p. r.

dalis, 55 m į š., 17,5 m į v.

nuo kapinių tvoros.

10,17 m2

96 09 27

178.

Senosios kapinės, vad. Svencelės k. pirmosiomis kapinėmis M178

Istorinė vertė Palaidoti Svencelės k. gyventojai

Svencelės k. Priekulės sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo r.

dalis, 50 m į r. nuo kelio Dreverna- Kintai.

0,10

96 09 27

179.

Senosios kapinės M179

Istorinė vertė Palaidoti Traubių k. gyventojai

Traubių k. Priekulės sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo p.

dalis, 480-490 m į r.

nuo kelio Ketvergiai- Dituva, 250-270 m į v.

nuo Minijos u.

0,15

96 09 27

180.

Senosios kapinės M180

Istorinė vertė Palaidoti Vaškių k. gyventojai

Vaškių k. Priekulės sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo p.

v.

dalis, 85-90 m į p. nuo kelio Kairiai – į kelią Kaunas- Klaipėda, 10-30 m į p.

v. nuo keliuko Kairiai- Dituva.

0,10

96 09 27

181.

Senosios kapinės M181

Istorinė vertė Palaidoti Šilgalių k. gyventojai

Šilgalių k. Priekulės sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo r.

dalis, 450-580 m į š.

v. nuo kelio Kliošiai- Mickai.

0,10

96 09 27

182.

Senosios kapinės, vad. Klemiškės k. pirmosiomis kapinėmis M182

Istorinė vertė Palaidoti Klemiškės k. gyventojai

Klemiškės k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo š.

r.

dalis, 98-100 m į p. r.

nuo kelio Slengiai – į kelią Klaipėda- Jokūbavas.

0,01

96 09 27

183.

Senosios kapinės, vad. Klemiškės k. antrosiomis kapinėmis M183

Istorinė vertė Palaidoti Klemiškės k. gyventojai

Klemiškės k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo p., p.

r.

dalis, 130 m į š. r.

nuo kelių Klaipėda- Jokūbavas ir į Slengius sankirtos, 12 m į v. nuo kelio Klaipėda- Jokūbavas.

0,12

96 09 27

184.

Senosios kapinės M184

Istorinė vertė Palaidoti Tauralaukio k. gyventojai

Tauralaukio k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo v.

dalis, 335-340 m į p.

nuo kelio Klaipėda- Tauralaukis, 70- 100 m į r. nuo Danės u.

0,01

96 09 27

185.

Senosios kapinės, vad. Sudmantų k. antrosiomis kapinėmis, kitaip Maro- kapeliais M185

Istorinė vertė Palaidoti Sudmantų k. gyventojai

Sudmantų k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo p.

v.

dalis, 650-670 m į p.

nuo kelio Klaipėda – į kelią Klaipėda- Kaunas, 210-220 m į š.

v. nuo kito kelio Klaipėda- Kaunas.

0,33

96 09 27

186.

Senosios kapinės, vad. Sudmantų k. pirmosiomis kapinėmis M186

Istorinė vertė Palaidoti Sudmantų k. gyventojai

Sudmantų k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo š.

r.

dalis, 390 m į š. nuo kelio Kaunas- Klaipėda, 140 m į v. nuo kelio Doviliai- Dirvupiai.

0,07

96 09 27

187.

Senosios kapinės M187

Istorinė vertė Palaidoti Virkučių k. gyventojai

Virkučių k. Sendvario sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Kaimo p.

r.

dalis, 130-140 m į š.

r. nuo kelio Šauliai- Tauralaukis.

0,27

96 09 27

188.

Žydų žudynių vieta ir kapas M188

Istorinė vertė 1941 m. rudenį nužudyti ir užkasti 76 žmonės.

Trepkalnio k. Veiviržėnų sen. Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

800 m į š. nuo kelio Veiviržėnai- Trepkalnis, 300 m į r.

nuo Trepkalnio dvaro sodybos, į r. nuo Veiviržos u.

0,0146

96 09 27

189.

Žydų senųjų kapinių dalis M189

Istorinė vertė XVII a. vid.-1941 m. II p. palaidoti Gargždų m. gyventojai

J. Basanavičiaus g. Gargždai Klaipėdos rj. Klaipėdos aps.

Į r. nuo gatvės, 80 m į š. v.

nuo Minijos u.

2,5

96 09 27

190.

Žydų senųjų kapinių, vad. Kupiškio m. žydų pirmosiomis kapinėmis, dalis M190

Istorinė vertė Palaidoti Kupiškio m. gyventojai

Krantinės g. Kupiškis Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Į š. nuo gatvės, 21-22 m į r. nuo Gedimino g.

0,04

96 09 27

191.

Senosios kapinės M191

Istorinė vertė Palaidoti Papilių k. gyventojai

Papilių k. Kupiškio sen. Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Į r., p.

nuo kaimo, 160-180 m į r.

nuo kelio Utena, Kupiškis- Papiliai.

0,06

96 09 27

192.

Senosios kapinės M192

Istorinė vertė Palaidoti Svidenių k. gyventojai

Svidenių k. Kupiškio sen. Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Kaimo p.

v.

dalis, 50-150 m į p., 80- 90 m į v. nuo kelio Gudgalys- Kupiškis.

0,08

96 09 27

193.

Senosios kapinės, vad. Uoginių k. pirmosiomis kapinėmis, kitaip Amžinybės kalneliu M193

Istorinė vertė

Palaidoti Uoginių k. gyventojai

Uoginių k. Kupiškio sen.

Kupiškio rj.

Panevėžio aps.

Kaimo p.

r.

dalis, apie 400 m į p.

r. nuo Uoginių gamybinio komplekso, 100- 125 m į v., 90- 100 m į š. v.

nuo kelio Ničiūnai- Antašava, Akmeniai.

0,21

96 09 27

194.

Senosios kapinės M194

Istorinė vertė Palaidoti Čiovydžių k. gyventojai

Čiovydžių k. Kupiškio sen. Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Kaimo š.

dalis, 235-245 m į p.

nuo Kupos u., 10- 15 m į š. nuo geležinkelio Daugpilis – Radviliškis.

0,07

96 09 27

195.

Partizanų kapas M195

Istorinė vertė Palaidoti 1949 11 01 žuvę 8 Lietuvos partizanai

Adomynės k. Šimonių sen. Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Kapinių š. r.

dalis, 15 m į p. r. ir 2 m į p.

v. nuo kapinių tvoros.

7, 64 m2

96 09 27

196.

Senosios kapinės M196

Istorinė vertė Palaidoti Didžiagraščių k. gyventojai

Didžiagraščių k. Noriūnų sen. Kupiškio rj. Panevėžio aps.

Kaimo p.

v.

dalis, 20 m į r. nuo kelio Noriūnai- Byčiai.

0,03

96 09 27

197.

Partizanų kapas M197

Istorinė vertė Palaidoti 1945 m. birželio mėn. žuvę broliai Juozas ir Jonas Krapavičiai.

Kazlų Rūda Marijampolės rj. Marijampolės aps.

Naujųjų kapinių p.

dalis, į p. v.

nuo pagrindinio tako, aukšto medinio ornamentuoto kryžiaus.

1,6 m2

96 09 27

198.

Partizano kapas M198

Istorinė vertė Palaidotas Algimanto apygardos, Šarūno rinktinės, Kęstučio kuopos, Starkaus būrio vadas Vytautas Lapienis- Uosis (1922- 1991).

Kazlų Rūda Marijampolės rj. Marijampolės aps.

Naujųjų kapinių p.

dalis, į p. v.

nuo pagrindinio tako.

5,04 m2

96 09 27

199.

Partizanų kapas M199

Istorinė vertė Palaidoti 1946 07 24 prie Rūdupio k. žuvę 7 Tauro apygardos partizanai

Kazlų Rūda Marijampolės rj. Marjampolės aps.

Naujųjų kapinių p.

dalis, 9 m į p.

v. nuo pagrindinio tako, 2,5 m į v., p.

v. nuo artezinio šulinio.

10,8 m2

96 09 27

200.

Žydų žudynių vieta ir kapas M200

Istorinė vertė 1941 08 28 nužudyta ir užkasta Kaišiadorių, Žiežmarių m., Žaslių mstl. 2200 vyrų.

Žiežmarių sen. Kaišiadorių rj. Kauno aps.

Strošiūrų miškas, 9 kv. p.

v., 15 kv. š.

v. dalys (šių kvartalų linija), Strošiūnų gir- ja, Kaišiadorių miškų urėdija, 130-160 m į r.

nuo kelio Žiežmariai – Kaišiadorys.

0,06

96 09 27

201.

Žydų žudynių vieta ir kapas M201

Istorinė vertė 1941 08 28 nužudyta ir užkasta Kaišiadorių, Žiežmarių m., Žaslių mstl. 1800 moterų ir vaikų.

Žiežmarių sen. Kaišiadorių rj. Kauno aps.

Strošiūrų miškas, 28 kv.

p. v., 36 kv.

š. v.

dalys (šių kvartalų linija), Strošiūnų gir- ja, Kaišiadorių miškų urėdija, 460 m į š. nuo automagistralės Vilnius- Kaunas.

0,047

96 09 27

202.

Žydų senosios kapinės M202

Istorinė vertė Palaidoti Kaišiadorių m. gyventojai

Kaišiadorėlių k. Žiežmarių sen. Kaišiadorių rj. Kauno aps.

150-170 m į p.

nuo geležinkelio Vilnius- Kaunas, 160-170 m į r., p. r.

nuo katalikų kapinių.

0,17

96 09 27

203.

Žydų senosios kapinės M203

Istorinė vertė Palaidoti Žiežmarių m. gyventojai

Žiežmariai Kaišiadorių rj. Kauno aps.

Miesto r.

dalis, 260-310 m į p.

r. nuo Žaslių g., 270- 330 m į š. nuo Vilniaus g.

1,35

96 09 27

204.

Žydų senosios kapinės M204

Istorinė vertė Palaidoti Žaslių mstl. gyventojai

Naujažerio k. Žaslių sen. Kaišiadorių rj. Kauno aps.

Į v., p.

v. nuo Žaslių mstl., 420-440 m į š.

nuo Žaslos u., 200- 230 m į p. nuo kelio Kaišiadorys- Žasliai.

0,195

96 09 27

205.

Žydų žudynių vieta ir kapas M205

Istorinė vertė 1941 08 09 nužudyti ir užkasti Jiezno m. 144 gyventojai

Strazdiškių k. Jiezno sen. Prienų rj. Kauno aps.

Į p. r.

nuo Jiezno m., kaimo v.

dalis, 60-65 m į š. nuo Jiezno ež., į r nuo Mekšrupio u.

0,02

96 09 27

206.

Žydų senosios kapinės M206

Istorinė vertė Palaidoti Stakliškių k. (buv. miestelio) gyventojai

Stakliškių k. Stakliškių sen. Prienų rj. Kauno aps.

Kaimo š.

v.

dalis, į v. nuo kelio Kruonis- Stakliškės.

0,79

96 09 27

207.

Lietuvos karių kapai M207

Istorinė vertė Palaidoti 1919-1920 m. kovose su Lenkijos kariuomene žuvę 6 Lietuvos kariai savanoriai

Gelvonų mstl. Gelvonų sen. Širvintų rj. Vilniaus aps.

Kapinių v.

dalis, 8 m į r.

nuo kapinių tvoros.

15,9 m2

96 09 27

208.

Lietuvos karių kapai M208

Istorinė vertė Palaidoti 1919-1920 m. kovose su Lenkijos kariuomene ties Musninkais žuvę 9 Lietuvos kariai savanoriai

Musninkų mstl. Musninkų sen. Širvintų rj. Vilniaus aps.

Naujųjų kapinių centr.

dalis.

16,5 m2

96 09 27

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

STATINIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas ir kodas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

Adresas

Vieta, situacija

Terito rijos plotas ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

142

Namas S142

Architektūrinė vertė Pastatytas 1919 m.

Lotmiškio g. 13 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, p.

dalis, buv.

Inkaro k.

0,1138

96 09 27

143

Namas S143

Architektūrinė vertė Pastatytas 1912 m.

Naglių g.

24 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis, buv.

Inkaro k.

0,1284

96 09 27

144

Namas S144

Architektūrinė vertė Pastatytas 1909 m.

Naglių g.

28 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis, buv.

Inkaro k.

0,1268

96 09 27

145

Namas S145

Architektūrinė vertė Pastatytas 1912 m.

Pamario g.

2 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis.

0,1245

96 09 27

146

Namas S146

Architektūrinė vertė Pastatytas 1909 m.

Pamario g.

4 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis.

0,11

96 09 27

147.

Namas S147

Architektūrinė vertė Pastatytas 1921 m.

Pamario g.

20 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis.

0,1883

96 09 27

148.

Namas S148

Architektūrinė vertė Pastatytas 1932 m.

Pamario g.

33 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, centr.

dalis.

0,0592

96 09 27

149.

Namas S149

Architektūrinė vertė Pastatytas 1932 m.

Skruzdynės g. 7 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, š.

dalis, buv.

Skruzdynės k.

0,1019

96 09 27

150.

Namas S150

Architektūrinė vertė Pastatytas 1930 m.

Skruzdynės g. 11 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, š.

dalis, buv.

Skruzdynės k.

0,1404

96 09 27

151.

Namas S151

Architektūrinė vertė Pastatytas 1920 m.

Skruzdynės g. 20 Neringa Neringos m. saviv.

Klaipėdos aps.

Nidos gyvenvietė, š.

dalis, buv.

Skruzdynės k.

0,0815

96 09 27

152.

Namas S152

Istorinė- vertė Pastatytas 1932 m. Šiame name gyveno ir kūrė kompozitorius Jonas Dambrauskas (1892- 1982)

Pamusių k.

Čiobiškio sen.

Širvintų rj. saviv.

Vilniaus aps.

23 m į v. nuo kelio Lapelės Pamusiai, 250 m į p. v.

nuo kairiojo Musės u.

kranto.

0,0132

96 09 27

153.

Pasta- tas S153

Istorinė vertė Pastatytas 1934 m. 1934-1937 m. buvo Švenčionėlių lietuvių liaudies namai

Mokyklos g. 21 Švenčionėliai Švenčionių rj. saviv.

Vilniaus aps.

Bažnyčios ir Mokyklos g.

sankryža

0,1

96 09 27

154.

Namas S154

Istorinė vertė Pastatytas 1933 m. Archit. A. Gargasas. 1933-1944 m. gyveno kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas, pedagogas Petras Būtėnas (1896- 1980)

A. Jakšto g. 3 Panevėžys Panevėžio m. saviv.

Panevėžio aps.

P. – Nevėžio u.

pakrantė, š. r.

- Marijonų vienuoly no sodas, v. – miesto stadionas

0,46

96 09 27

155.

Namas S155

Istorinė vertė Šiame name gimė ir gyveno Lietuvos Tarybos narys, 1918 vasario 16- osios Nepriklausomybės akto signataras, akademikas, visuomenės veikėjas, literatūros istorikas profesorius Mykolas Biržiška (1882- 1962), bibliografas, kultūros istorikas profesorius Vaclovas Biržiška (1884- 1956) ir matematikas profesorius Viktoras Biržiška (1886- 1964).

Bažnyčios g. 6 Viekšniai Akmenės rj. saviv.

Šiaulių aps.

Bažnyčios ir Biržiškų g.

sankryža, šalia bažnyčios ir paminklo Vytautui Didžiajam

0,1377

96 09 27

156

Namas S156

Istorinė, architektūrinė vertė Pastatytas 1890 m. Archit. V. Polozovas. 1910-1920 m. gyveno gydytojas, visuomenės veikėjas Andrius Domaševičius (1865- 1935), 1920-1927 m. gyveno ir dirbo įžymus mokslo ir kultūros veikėjas Jonas Basanavičius (1851- 1927), 1920-1932 m. buvo įsikūrusi Lietuvos mokslo draugija.

A.

Domaševičiaus g. 9 Vilnius Vilniaus m. saviv.

Vilniaus aps.

Miesto centr.

dalis, Naujamiestis.

0,08

96 09 27

157

Medininkų pilis S157P

Istorinė, architektūrinė vertė Pastatyta XIII a.

Medininkų k.

Medininkų sen.

Vilniaus rj. saviv.

Vilniaus aps.

Prie kelio Vilnius Minskas.

12,5

96 09 27

158

Orniologijos stotis S158

Istorinė, mokslinė vertė Įkurta 1929 m.

Ventės k.

Saugų sen.

Šilutės rj. saviv.

Klaipėdos aps.

Ventės Rago iškyšulys

5,0

96 09 27

159

Pauliankos vandens malūnas karšykla verpykla S159

Istorinė, techninė vertė Pastatytas 1849 m.

Krakių k.

Mažeikių sen.

Mažeikių rj. saviv.

Telšių aps.

Ventos u. deš.

krantas.

2,3

96 09 27

160

Vandens malūnas S160

Istorinė, techninė vertė Pastatytas XIX a. pab.

Žaliojo Kalno g. 6 Žemaičių Naumiesčio mstl.

Žemaičių Naumiesčio sen.

Šilutės rj. saviv.

Klaipėdos aps.

Šelmens u. deš.

krantas.

0,12

96 09 27

 

______________

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 30, 2000-02-24, Žin., 2000, Nr. 23-604 (2000-03-17), i. k. 1004130ISAK00000030

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Įsakymas

Nr. 30, 2000-02-24, Žin., 2000, Nr. 23-604 (2000-03-17), i. k. 1004130ISAK00000030

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenų patikslinimo

 

2.

Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Įsakymas

Nr. Į-286, 2004-08-09, Žin., 2004, Nr. 172-6374 (2004-11-30), i. k. 10420KVISAK000Į-286

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenų patikslinimo