Suvestinė redakcija nuo 2021-04-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 37-1388, i. k. 1072250ISAK000V-179

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS UŽSAKOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 23 d. Nr. V-179

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų restruktūrizavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-56, 12 priemonę:

1. Tvirtinu pridedamą Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūrą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-179

 

VALSTYBĖS UŽSAKOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ NOMENKLATŪRA

 

I. MIKROBIOLOGINIAI, PARAZITOLOGINIAI, SEROLOGINIAI TYRIMAI

 

1. Retų, ypač pavojingų, įvežtinių ir kitų sukėlėjų sukeltų užkrečiamųjų ligų diagnostiniai tyrimai, reikalingi:

1.1. raupų diagnostikai;

1.2. maro diagnostikai;

1.3. choleros diagnostikai ar sukėlėjo nešiojimui nustatyti;

1.4. beždžionių raupų diagnostikai;

1.5. geltonosios karštligės diagnostikai;

1.6. virusinės hemoraginės karštligės diagnostikai;

1.7. Marburgo virusinės ligos diagnostikai;

1.8. Ebola virusinės ligos diagnostikai;

1.9. Lassa karštligės diagnostikai;

1.10. tuliaremijos diagnostikai;

1.11. bruceliozės diagnostikai;

1.12. botulizmo diagnostikai;

1.13. įnosių diagnostikai;

1.14. psitakozės diagnostikai;

1.15. Ku karštligės diagnostikai;

1.16. juodligės diagnostikai;

1.17. maliarijos diagnostikai;

1.18. leptospirozės diagnostikai;

1.19. žmogaus pasiutligės diagnostikai;

1.20. poliomielito diagnostikai;

1.21. neaiškios kilmės virusinių neuroinfekcijų diagnostikai;

1.22. žmogaus pneumonijas sukeliančių koronovirusų diagnostikai;

1.23. paukščių gripo diagnostikai;

1.24. žmogaus T ląstelių limfomos viruso diagnostikai;

1.25. Hanta virusų diagnostikai;

1.26. Vakarų Nilo karštligės diagnostikai;

1.27. neaiškių, pirmą kartą šalyje išskirtų virusų sukeltų ligų diagnostikai;

1.28. minkštojo šankerio diagnostikai;

1.29. virusinio hepatito E diagnostikai;

1.30. neaiškių, pirmą kartą šalyje išskirtų bakterijų sukeltų ligų diagnostikai.

2. Asmenų, turėjusių sąlytį ir įtariamų sergant užkrečiamąja liga, mikrobiologiniai, parazitologiniai diagnostiniai tyrimai, atliekant židinių epidemiologinį tyrimą:

2.1. pasėlis Salmonella spp. nustatyti;

2.2. pasėlis Shigella spp. nustatyti;

2.3. tuberkuliozės diagnostikai;

2.4. verocitotoksiną gaminančių Escherichia coli išskyrimas ir toksigeniškumo genų nustatymas;

2.5. pasėlis Campylobacter spp. nustatyti;

2.6. pasėlis Yersinia spp. nustatyti;

2.7. pasėlis N. meningitidis nustatyti;

2.8. pasėlis ir/ar DNR tyrimas N. gonorrhoeae nustatyti;

2.9. pasėlis C. diphtheriae, C. ulcerans nustatyti;

2.10. C. diphtheriae, C. ulcerans toksino nustatymas;

2.11. pasėlis Bordetella spp. nustatyti;

2.12. pasėlis S. aureus nustatyti;

2.13. S. aureus toksino nustatymas;

2.14. botulotoksino nustatymas;

2.15. pasėlis Legionella spp. nustatyti;

2.16. tirpaus Legionella pneumophila 1 serogrupės Ag nustatymas šlapime;

2.17. Legioella pneumophila IgM antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.18. Legioella pneumophila IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.19. trichineliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.20. toksoplazmozės IgA, IgM, IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.21. cistinės echinokokozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.22. alveokokozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.23. cisticerkozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume, likvore;

2.24. Laimo boreliozės IgM, IgG antikūnų nustatymas kraujo serume, likvore;

2.25. maliarijos IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.26. amebiazės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.27. toksokarozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume;

2.28. pirmuonių ir jų cistų (liamblijų, amebų, kriptosporidijų) nustatymas išmatose koncentracijos ir dažymo metodais;

2.29. pirmuonių (liamblijų, amebų, kriptosporidijų) nustatymas imunofermentiniu metodu išmatose (pusiau automatizuota sistema);

2.30. helmintų kiaušinių ir lervų nustatymas išmatose koncentracijos metodu (plokščiųjų, apvaliųjų, siurbikių);

2.31. kontaktinių helmintozių (enterobiozės, hymenolepidozės) nustatymas nuograndose ir išmatose;

2.32. Vibrio cholerae spp. nustatymas;

2.33. Clostridium perfingens, Bacillus cereus ir/ar jų toksinų nustatymas;

2.34. kraujo tepinėlio, storo kraujo lašo tyrimai Plasmodium vivaxP. ovale, P. malaride, P. faliciparum nustatyti;

2.35. C. trachomatis DNR nustatymas šlapime ir urogenitalinėse išskyrose;

2.36. TPHA ir imunofermentinis tyrimas specifiniams antikūnams T. pallidum nustatyti serume;

2.37. virusinio hepatito B paviršinio šerdinio antigeno antikūnų nustatymas serume;

2.38. virusinio hepatito C antikūnų nustatymas serume;

2.39. virusinio hepatito A IgM nustatymas serume ir/ar viruso RNR nustatymas išmatose;

2.40. virusinio hepatito D antikūnų nustatymas;

2.41. noravirusų antigenų ar sekų nustatymas;

2.42. gripo ir ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos virusologiniai ir molekuliniai tyrimai;

2.43. neaiškių grupinių virusinių susirgimų virusologiniai ir sekų nustatymo tyrimai;

2.44. ŽIV antikūnų nustatymas serume ir/ar ŽIV RNR nustatymas plazmoje.

3. Rūšinės priklausomybės patvirtinimas ir epidemiologinių žymenų nustatymas mikroorganizmų padermėms, išskirtoms iš ligonių, sąlytį turėjusių asmenų ar įtariamų sergant užkrečiamąją liga klinikinės medžiagos, infekcijos perdavimo veiksnių (maisto, vandens, aplinkos ir kt.) ir kitais epidemiologiškai svarbiais atvejais:

3.1. Salmonella spp. išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.2. Salmonella spp. išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.3. Shigella spp. biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.4. Shigella spp. biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.5. Yersinia enterocolitica išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.6. Yersinia enterocolitica išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.7. Escherichia coli identifikavimas;

3.8. L. monocytogenes išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.9. Legionella pneumophila išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.10. S. pneumoniae išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.11. H. influenzae išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.12. N. meningitidis išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.13. Campylobacter spp. išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.14. Campylobacter spp. rūšies nustatymas molekuliniu metodu;

3.15. verocitotoksiną gaminančių Escherichia coli išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.16. toksigeniškumo genų nustatymas molekuliniu metodu;

3.17. S. aureus identifikavimas molekuliniu metodu;

3.18. S. aureus išplėstinis biocheminis identifikavimas rankiniu būdu;

3.19. S. aureus išplėstinis biocheminis identifikavimas automatizuotu būdu;

3.20. Salmonella spp. serotipo nustatymas;

3.21. Shigella spp. serotipo nustatymas;

3.22. Yersinia enterocolitica serotipo nustatymas;

3.23. enteropatogeninių Escherichia coli serotipo nustatymas;

3.24. L. monocytogenes serotipo nustatymas;

3.25. Legionella pneumophila serotipo nustatymas;

3.26. invazinių S. pneumoniae serotipo nustatymas;

3.27. invazinių H. influenzae serotipo nustatymas;

3.28. N. meningitidis serogrupės nustatymas;

3.29. Bordetella pertussis serogrupės nustatymas;

3.30. S. typhi fagotipo nustatymas;

3.31. S. paratyphi fagotipo nustatymas;

3.32. S. enteritidis fagotipo nustatymas;

3.33. S. typfimurium fagotipo nustatymas;

3.34. S. sonnei fagotipo nustatymas;

3.35. S. aureus fagotipo nustatymas;

3.36. Salmonella spp. biocheminis tipavimas;

3.37. Shigella spp. biocheminis tipavimas;

3.38. Yersinia enterocolitica biocheminis tipavimas;

3.39. Salmonella spp. tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.40. L. monocytogenes tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.41. Legionella pneumophila tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.42. verocitotoksigeninių Escherichia coli tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.43. S. aureus tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.44. Salmonella spp. išplėstinė antibiotikograma;

3.45. Campylobacter spp. išplėstinė antibiotikograma;

3.46. verocitotoksigeninių Escherichia coli išplėstinė antibiotikograma;

3.47. pirmuonių (liamblijų, amebų, kriptosporidijų) nustatymas imunofermentiniu metodu išmatose (pusiau automatizuota sistema);

3.48. pirmuonių cistų (lamblijų, amebų, kriptosporidijų) nustatymas vandenyje;

3.49. helmintų kiaušinių nustatymas vandenyje, dirvožemyje, aplinkos nuoplovose;

3.50. Shigella spp. tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.51. Campylobacter spp. tipavimas pulsuojančio lauko elektroforezės metodu;

3.52. ŽIV genotipų ir jautrumo antivirusiniams vaistams nustatymas;

3.53. virusinio hepatito B genotipų ir jautrumo antivirusiniams vaistams nustatymas;

3.54. virusinio hepatito C genotipų nustatymas;

3.55. tymų, raudonukės ir/ar parvo virusų IgM nustatymas, virusų išskyrimas ir sekų nustatymas;

3.56. gripo viruso išskyrimas, serotipavimas, sekų ir jautrumo antivirusiniams vaistams nustatymas;

3.57. poliomielito ir enterovirusų virusų išskyrimas ir serotipavimas;

3.58. Herpes virusų išskyrimas ir tipavimas, jautrumo antivirusiniams vaistams nustatymas;

3.59. virusinio hepatito B paviršinio antigeno, antikūnų prieš šerdinį antigeną, genotipų nustatymas;

3.60. virusinio hepatito C antikūnų, genotipų nustatymas;

3.61. ŽIV antikūnų, patvirtinamųjų (imunoblotingas ir/ar Ag ir/ar RNR ir/ar sekų nustatymas) genotipų nustatymas;

3.62. žmogaus papiliomos viruso genotipų nustatymas;

3.63. N. gonorrhoeae DNR ir genotipų nustatymas;

3.64. C. trachomatis DNR nustatymas.

4. Mikrobiologiniai maisto produktų, paimtų iš namų epidemiologinių židinių, ir aplinkos tyrimai, vykdant epidemiologinį židinių tyrimą:

4.1. Shigella spp. nustatymas;

4.2. Salmonella spp. nustatymas;

4.3. Yersinia enterocolitica nustatymas;

4.4. Campylobacter spp. nustatymas;

4.5. patogeninių vibrionų nustatymas;

4.6. parahemolitinio vibriono nustatymas;

4.7. Escherichia coli enterohemoraginės žarninės lazdelės 0157 nustatymas;

4.8. Enterobacter sakazakii nustatymas;

4.9. L. monocytogenes nustatymas;

4.10. L. monocytogenes skaičiaus nustatymas;

4.11. koagulazę gaminančių stafilokokų nustatymas;

4.12. koagulazę gaminančių stafilokokų skaičiaus nustatymas;

4.13. S. aureus skaičiaus baseinų vandenyje nustatymas;

4.14. Pseudomonas aeruginosa skaičiaus baseinų vandenyje nustatymas;

4.15. koliforminių bakterijų aptikimas;

4.16. koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas;

4.17. Escherichia coli aptikimas;

4.18. Escherichia coli skaičiaus nustatymas;

4.19. žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas;

4.20. Clostridium perfringens nustatymas;

4.21. Bacillus cereus nustatymas;

4.22. maisto gedimo faktorių nustatymas;

4.23. Legionella pneumophila aptikimas;

4.24. leptospirų aptikimas;

4.25. Trichinella spp. sukėlėjo nustatymas;

4.26. maisto tyrimai dėl Clostridium botulinum, Clostridium perfingens, Bacillus cereus ir/ar jų toksinų nustatymo.

5. Mikrobiologiniai, parazitologiniai tyrimai, atliekami vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę:

5.1. kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas;

5.2. koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas;

5.3. Escherichia coli skaičiaus nustatymas;

5.4. žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas;

5.5. S. aureus skaičiaus nustatymas;

5.6. kolifagų nustatymas baseinų vandenyje;

5.7. žaliamielių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas;

5.8. legionelių nustatymas;

5.9. legionelių skaičiaus nustatymas;

5.10. Salmonella spp. nustatymas;

5.11. Clostridium perfringens skaičiaus nustatymas;

5.12. sulfitus redukuojančių klostridijų sporų skaičiaus nustatymas;

5.13. kontaktinių helmintozių (enterobiozės, hymenolepidozės) kiaušinių nustatymas nuograndose ir išmatose;

5.14. kirminų kiaušinių ir lervų nustatymas (dirvožemyje, dumble, smėlyje);

5.15. kirminų kiaušinių nustatymas vandenyje;

5.16. pirmuonių cistų (lamblijų, amebų, kriptosporidijų) nustatymas vandenyje;

5.17. aplinkos nuoplovų tyrimai parazitų kiaušiniams nustatyti;

5.18. erkių pernešamų ligų entomologiniai tyrimai (borelijos, erlichijos ir kt.);

5.19. dirvožemio mikrobiologiniai tyrimai;

5.20. gydomojo purvo mikrobiologiniai tyrimai;

5.21. medicinos priemonių mikrobiologiniai tyrimai;

5.22. dezinfekantų antimikrobinio aktyvumo nustatymas;

5.23. sterilizatorių biologinės kontrolės atlikimas;

5.24. oro mikrobiologiniai tyrimai;

5.25. kiti mikrobiologiniai tyrimai, atliekami esant gyventojų skundams.

6. Infekcijos paplitimo, imuniteto lygio ir vakcinacijos efektyvumo nustatymo tyrimai:

6.1. IgG kiekio prieš erkinio encefalito sukėlėją nustatymas;

6.2. difterijos antitoksinio imuniteto lygmens (IgG) nustatymas;

6.3. stabligės antitoksinio imuniteto lygmens (IgG) nustatymas;

6.4. IgG kiekio prieš kokliušo sukėlėją nustatymas;

6.5. IgG kiekio prieš raudonukės sukėlėją nustatymas;

6.6. IgG kiekio prieš tymų sukėlėją nustatymas;

6.7. gripo vakcinos antigenų antikūnų nustatymas;

6.8. IgG kiekio prieš echinokokozės sukėlėją nustatymas;

6.9. IgG kiekio prieš toksokarozės sukėlėją nustatymas;

6.10. IgG kiekio prieš toksoplazmozės sukėlėją nustatymas;

6.11. IgG kiekio prieš trichineliozės sukėlėją nustatymas;

6.12. hepatito A IgG nustatymas;

6.13. antikūnų prieš virusinio hepatito B paviršinį antigeną nustatymas;

6.14. virusinio hepatito D antikūnų nustatymas;

6.15. ŽIV užsikrėtimo laiko nustatymas (CD4 limfocitų, p24 antigeno, RNR kiekio ir ankstyvųjų antikūnų nustatymas);

6.16. atskirų poliomielito viruso tipų IgG antikūnų nustatymas;

6.17. antro tipo Herpes viruso IgG nustatymas;

6.18. gama-interferono, kurį išskiria limfocitai į -kompleksą, kiekio nustatymas;

6.19. N. gonorrhoeae antikūnų nustatymas;

6.20. TPHA tyrimas specifinių antikūnų T. pallidum nustatymas;

6.21. gyvų virusinių vakcinų aktyvumo nustatymas;

6.22. haemophilus influenzae B tipo IgG nustatymas;

6.23. epideminio parotito IgG nustatymas;

6.24. serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-782, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07587

 

7. Mikrobiologiniai tyrimai, atliekami esant pavojingoms ir ekstremalioms sveikatai situacijoms.

 

II. CHEMINIAI TYRIMAI, ATLIEKAMI VYKDANT VALSTYBINĘ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĘ

 

8. Vandens tyrimai:

8.1. aliuminio kiekio nustatymas;

8.2. amonio azoto kiekio nustatymas;

8.3. amonio kiekio nustatymas;

8.4. angliavandenilinio rodiklio (naftos produktai) nustatymas;

8.5. arseno kiekio nustatymas;

8.6. azoto (Kjeldalio) kiekio nustatymas;

8.7. bendro azoto kiekio nustatymas;

8.8. bendrosios geležies kiekio nustatymas;

8.9. bendrosios organinės anglies kiekio nustatymas;

8.10. benzino kiekio nustatymas;

8.11. benzo(a)pireno kiekio nustatymas;

8.12. biocheminio deguonies suvartojimo per N parų (BDSn) nustatymas;

8.13. boro kiekio nustatymas;

8.14. bromato kiekio nustatymas;

8.15. bromdichlormetano kiekio nustatymas;

8.16. bromoformo kiekio nustatymas;

8.17. cheminis deguonies sunaudojimo (ChDS(Cr) nustatymas;

8.18. cheminis deguonies sunaudojimo (ChDS(Mn) nustatymas;

8.19. chlorido kiekio nustatymas;

8.20. chloro (aktyvaus kiekio nustatymas);

8.21. chloroformo kiekio nustatymas;

8.22. chloroorganinių pesticidų kiekio nustatymas;

8.23. chromo bendro kiekio nustatymas;

8.24. chromo šešiavalenčio kiekio nustatymas;

8.25. cianido kiekio nustatymas;

8.26. daugiaciklių aromatinių angliavandenilių nustatymas:

8.26.1. benzo-b-fluoranten kiekio nustatymas;

8.26.2. benzo-k-fluoranteno kiekio nustatymas;

8.26.3. benzo-ghi-perileno kiekio nustatymas;

8.26.4. indeno-1,2,3-cd-pireno kiekio nustatymas;

8.27. deguonies soties nustatymas;

8.28. dichloretano kiekio nustatymas;

8.29. dibromchlormetano kiekio nustatymas;

8.30. drumstumo nustatymas;

8.31. fenolio skaičiaus nustatymas;

8.32. fluorido kiekio nustatymas;

8.33. fosforo (bendro) kiekio nustatymas;

8.34. fosforoorganinių pesticidų kiekio nustatymas;

8.35. gyvsidabrio kiekio nustatymas;

8.36. haloformų nustatymas;

8.37. ištirpusio deguonies kiekio nustatymas;

8.38. kadmio kiekio nustatymas;

8.39. kalcio kiekio nustatymas;

8.40. kalio kiekio nustatymas;

8.41. kvapo slenksčio nustatymas;

8.42. sauso likučio po išgarinimo ir išdžiovinimo nustatymas;

8.43. magnio kiekio nustatymas;

8.44. mangano kiekio nustatymas;

8.45. molibdeno kiekio nustatymas;

8.46. natrio hipochlorito kiekio nustatymas;

8.47. natrio kiekio nustatymas;

8.48. nikelio kiekio nustatymas;

8.49. nitrato kiekio nustatymas;

8.50. nitrito kiekio nustatymas;

8.51. oksiduojančių sudėtinių dalių nustatymas;

8.52. orto-, meta-, paraksileno kiekio nustatymas;

8.53. ortofosfato kiekio nustatymas;

8.54. paviršiaus aktyvių medžiagų kiekio nustatymas;

8.55. permanganato indekso nustatymas;

8.56. pH (vandenilio jonų koncentracija) nustatymas;

8.57. savitojo elektrinio laidžio nustatymas;

8.58. seleno kiekio nustatymas;

8.59. sidabro kiekio nustatymas;

8.60. skendinčių medžiagų kiekio nustatymas;

8.61. skonio slenksčio nustatymas;

8.62. spalvos nustatymas;

8.63. sulfato kiekio nustatymas;

8.64. švino kiekio nustatymo;

8.65. tolueno kiekio nustatymas;

8.66. trichlormetano (chloroformo) kiekio nustatymas;

8.67. vanadžio kiekio nustatymas;

8.68. vandenilio peroksido kiekio nustatymas;

8.69. vario kiekio nustatymas.

9. Gyvenamosios aplinkos oro tyrimai:

9.1. acetaldehido kiekio nustatymas;

9.2. acetono kiekio nustatymas;

9.3. acto rūgšties kiekio nustatymas;

9.4. akroleino kiekio nustatymas;

9.5. alavo kiekio nustatymas;

9.6. amoniako kiekio nustatymas;

9.7. anglies dioksido kiekio nustatymas;

9.8. anglies monoksido kiekio nustatymas;

9.9. aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas;

9.10. azoto dioksido kiekio nustatymas;

9.11. azoto monoksido kiekio nustatymas;

9.12. bendras dulkių kiekio nustatymas;

9.13. benzino kiekio nustatymas;

9.14. butilcelozolvo kiekio nustatymas;

9.15. butilo acetato kiekio nustatymas;

9.16. butilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.17. chlorintų angliavandenilių kiekio nustatymas;

9.18. chloro kiekio nustatymas;

9.19. chloro vandenilio kiekio nustatymas;

9.20. chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas;

9.21. chromo (trivalenčio) kiekio nustatymas;

9.22. chromo anhidrido kiekio nustatymas;

9.23. ciano vandenilio kiekio nustatymas;

9.24. dietilo eterio kiekio nustatymas;

9.25. dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas;

9.26. dulkių alveolinės frakcijos kiekio nustatymas;

9.27. dulkių įkvėpiamosios frakcijos kiekio nustatymas;

9.28. etilcelozolvo kiekio nustatymas;

9.29. etilmerkaptano kiekio nustatymas;

9.30. etilo acetato kiekio nustatymas;

9.31. etilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.32. fenolio kiekio nustatymas;

9.33. formaldehido kiekio nustatymas;

9.34. fosforo pentoksido kiekio nustatymas;

9.35. fosforo rūgšties kiekio nustatymas;

9.36. gyvsidabrio kiekio nustatymas;

9.37. glutaro aldehido kiekio nustatymas;

9.38. heksano kiekio nustatymas;

9.39. hidrochinono kiekio nustatymas;

9.40. izobutilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.41. izopropilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.42. kadmio kiekio nustatymas;

9.43. kobalto kiekio nustatymas;

9.44. lakių organinių junginių kiekio nustatymas;

9.45. mangano kiekio nustatymas;

9.46. metakrilato kiekio nustatymas;

9.47. metilmerkaptano kiekio nustatymas;

9.48. metilmetakrilato kiekio nustatymas;

9.49. metilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.50. n-propilo alkoholio kiekio nustatymas;

9.51. naftos mineralinės alyvos kiekio nustatymas;

9.52. nesočiųjų angliavandenilių C2-C5 (suma) nustatymas;

9.53. nikelio kiekio nustatymas;

9.54. orto-, meta-, paraksilenų kiekio nustatymas;

9.55. ozono kiekio nustatymas;

9.56. perchloretileno (tetrachloretileno) kiekio nustatymas;

9.57. sieros dioksido kiekio nustatymas;

9.58. sieros rūgšties kiekio nustatymas;

9.59. sieros vandenilio kiekio nustatymas;

9.60. skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas;

9.61. sočiųjų angliavandenilių C1-C10 (suma) nustatymas;

9.62. stireno kiekio nustatymas;

9.63. suodžių kiekio nustatymas;

9.64. šarmų kiekio nustatymas;

9.65. švino kiekio nustatymas;

9.66. tetrahidrofurano kiekio nustatymas;

9.67. tolueno kiekio nustatymas;

9.68. trichloretileno kiekio nustatymas;

9.69. vanadžio kiekio nustatymas;

9.70. vandenilio peroksido kiekio nustatymas;

9.71. vario kiekio nustatymas;

9.72. vinilo chlorido kiekio nustatymas.

10. Dirvožemio tyrimai:

10.1. angliavandenilinio rodiklio (naftos produktai) nustatymas;

10.2. chromo kiekio nustatymas;

10.3. cinko kiekio nustatymas;

10.4. drėgmės kiekis;

10.5. kadmio kiekio nustatymas;

10.6. mangano kiekio nustatymas;

10.7. nikelio kiekio nustatymas;

10.8. pesticidų tyrimai:

10.8.1. chloroorganinių pesticidų kiekio nustatymas;

10.8.2. fosforoorganinių pesticidų kiekio nustatymas;

10.9. pH (vandenilio jonų koncentracija) nustatymas;

10.10. sulfatų kiekio (perskaičiavus į sierą) nustatymas;

10.11. švino kiekio nustatymas;

10.12. vario kiekio nustatymas.

101. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, tyrimai:

101.1. metalų ir jų lydinių gaminiai, juslinių rodyklių nustatymas modelinėje terpėje;

101.2. metalų ir jų lydinių gaminiai, aliuminio nustatymas modelinėje terpėje;

101.3. metalų ir jų lydinių gaminiai, boro nustatymas modelinėje terpėje;

101.4. metalų ir jų lydinių gaminiai, cinko nustatymas modelinėje terpėje;

101.5. metalų ir jų lydinių gaminiai, chromo nustatymas modelinėje terpėje;

101.6. metalų ir jų lydinių gaminiai, geležies nustatymas modelinėje terpėje;

101.7. metalų ir jų lydinių gaminiai, gyvsidabrio nustatymas modelinėje terpėje;

101.8. metalų ir jų lydinių gaminiai, kadmio nustatymas modelinėje terpėje;

101.9. metalų ir jų lydinių gaminiai, nikelio nustatymas modelinėje terpėje;

101.10. metalų ir jų lydinių gaminiai, švino nustatymas modelinėje terpėje;

101.11. metalų ir jų lydinių gaminiai, vario nustatymas modelinėje terpėje;

101.12. metalų ir jų lydinių gaminiai, fluoro nustatymas modelinėje terpėje;

101.13. metalų ir jų lydinių gaminiai, arseno aliuminio nustatymas modelinėje terpėje;

101.14. plastikai ir jų gaminiai, bendrosios migracijos į modelinę terpę tyrimas;

101.15. plastikai ir jų gaminiai, sunkiųjų metalų nustatymas modelinėje terpėje;

101.16. plastikai ir jų gaminiai, juslinių rodiklių nustatymas modelinėje terpėje;

101.17. plastikai ir jų gaminiai, acetaldehido nustatymas;

101.18. popierius ir kartonas, chromo nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.19. popierius ir kartonas, drėgmės nustatymas;

101.20. popierius ir kartonas, formaldehido nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.21. popierius ir kartonas, gyvsidabrio nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.22. popierius ir kartonas, kadmio nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.23. popierius ir kartonas, švino nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.24. popierius ir kartonas, sausųjų medžiagų nustatymas vandeniniame ekstrakte;

101.25. popierius ir kartonas, gramatūros nustatymas;

101.26. regeneruota celiuliozės plėvelė, sunkiųjų metalų nustatymas modelinėje terpėje;

101.27. silikatiniai paviršiai, švino ir kadmio išskyrimo iš ne keramikos gaminių nustatymas;

101.28. švino ir kadmio išskyrimo iš keramikos gaminių nustatymas.

Papildyta punktu:

Nr. V-943, 2007-11-23, Žin., 2007, Nr. 124-5075 (2007-11-30), i. k. 1072250ISAK000V-943

 

102. Kosmetikos gaminių tyrimai:

102.1. amoniako nustatymas plaukų dažuose;

102.2. bendrojo fluoro (dantų pastose) nustatymas;

102.3. hidrochinono (odos šviesinimo priemonės) nustatymas;

102.4. laisvųjų šarmų nustatymas;

102.5. laisvųjų kalio ir natrio hidroksidų kiekio (plaukų ištiesinimo, antnaginės odelės tirpiklių preparatai ir kt.) nustatymas;

102.6. peroksido nustatymas plaukų dažuose;

102.7. pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas;

102.8. konservantų tyrimai:

102.8.1. butil-4-hidroksibenzoato nustatymas;

102.8.2. benzenkarboksi rūgšties nustatymas;

102.8.3. benzil-4-hidroksibenzoato nustatymas;

102.8.4. etil-4-hidroksibenzoato nustatymas;

102.8.5. 2-fenoksietanolio nustatymas;

102.8.6. 1-fenoksipropan-2-olio nustatymas;

102.8.7. 4-hidroksibenzenkarboksi rūgšties nustatymas;

102.8.8. metil-4-hidroksibenzoato nustatymas;

102.8.9. propiono rūgšties nustatymas;

102.8.10. propil-4-hidroksibenzoato nustatymas;

102.8.11. sorbo rūgšties nustatymas;

102.8.12. salicilo rūgšties nustatymas.

Papildyta punktu:

Nr. V-943, 2007-11-23, Žin., 2007, Nr. 124-5075 (2007-11-30), i. k. 1072250ISAK000V-943

 

11. Maisto racionų tyrimai:

11.1. angliavandenių kiekio nustatymas;

11.2. baltymų kiekio nustatymas;

11.3. pelenų kiekio nustatymas;

11.4. riebalų kiekio nustatymas;

11.5. sausų medžiagų kiekio nustatymas.

12. Cheminiai tyrimai, atliekami esant pavojingoms ir ekstremalioms sveikatai situacijoms.

 

III. FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI, ATLIEKAMI VYKDANT VALSTYBINĘ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĘ

 

13. Apšvietos matavimai:

13.1. dirbtinės apšvietos matavimas;

13.2. natūralios apšvietos matavimas.

14. Elektromagnetinių laukų matavimai:

14.1. pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko matavimas;

14.2. radijo dažnių diapazono elektromagnetinio lauko matavimas;

14.3. mikrobangų diapazono elektromagnetinio lauko matavimas.

15. Garso lygio matavimai:

15.1. maksimalaus garso slėgio lygio matavimas;

15.2. ekvivalentinis garso slėgio lygio matavimas;

15.3. garso slėgio piko matavimas;

15.4. garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas.

16. Mikroklimato parametrų matavimai:

16.1. oro temperatūros matavimas;

16.2. santykinės oro drėgmės matavimas;

16.3. oro judėjimo greičio matavimas;

16.4. ventiliacijos efektyvumo matavimas.

17. Spinduliuotės matavimai:

17.1. lazerinės spinduliuotės matavimas;

17.2. ultravioletinės spinduliuotės galios tankio matavimas;

17.3. infraraudonosios spinduliuotės matavimas.

18. Vibracijos matavimai:

18.1. vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas;

18.2. visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos matavimas;

18.3. rankas veikiančios vibracijos matavimas.

19. Fizikiniai matavimai, atliekami esant pavojingoms ir ekstremalioms sveikatai situacijoms.

 

IV. RADIOLOGINIAI TYRIMAI

 

20. Radiologiniai tyrimai:

20.1. individualiosios dozės tyrimas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu;

20.2. radionuklidų aktyvumo visame kūne tyrimas;

20.3. radionuklidų aktyvumo skydliaukėje tyrimas;

20.4. individualiosios akių dozės tyrimas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu;

20.5. individualiosios galūnių tyrimas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu;

20.6. vidutinės paviršiaus įėjos dozės nustatymas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu;

20.7. aplinkos dozės ekvivalento matavimas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu;

20.8. individualiosios dozės ir dozės galios matavimas elektroniniu dozimetru;

20.9. tričio (H-3) aktyvumo tyrimas;

20.10. alfa tūrinio ir savitojo aktyvumo matavimas alfa spektrometrine įranga;

20.11. plutonio ir ransuraninių elementų aktyvumo tyrimas;

20.12. bendrojo tūrinio alfa ir beta aktyvumo vandenyje tyrimas;

20.13. bendrojo tūrinio alfa ir beta aktyvumo įvairiuose mėginiuose tyrimas;

20.14. bendrojo savitojo alfa ir beta aktyvumo įvairiuose mėginiuose tyrimas;

20.15. bendrojo alfa ir beta aktyvumo tūrinio tankio nustatymas;

20.16. radono (Rn-222) tūrinio aktyvumo vandenyje tyrimas;

20.17. stroncio (S-90) aktyvumo įvairiuose mėginiuose tyrimas;

20.18. polonio-210 biologiniame mėginyje kokybinis nustatymas;

20.19. bendrojo alfa aktyvumo ir radono (Rn-222) tūrinio aktyvumo patalpoje nustatymas;

20.20. bendrojo beta ir bendrojo tūrinio aktyvumo patalpoje tyrimas;

20.21. i-131 ir bendrojo beta tūrinio aktyvumo ore tyrimas mobiliąja laboratorija;

20.22. jonizuojančiosios rentgeno spinduliuotės dozės galios matavimas;

20.23. rentgeno aparatų su vienu rentgeno vamzdžiu techninių charakteristikų parametrų matavimas;

20.24. rentgeno aparatų (rentgenografija, rengenoskopija) techninių charakteristikų parametrų matavimas;

20.25. dantų rentgeno aparatų techninių charakteristikų parametrų matavimas;

20.26. negatoskopų arba TV monitorių skaisčio ir aplinkos apšviestumo vieno taško bandymas;

20.27. kompiuterinės tomografijos dozės indekso nustatymas;

20.28. gama radionuklidų aktyvumo nustatymas gama spektrometriniu būdu;

20.29. gama radionuklidų identifikavimas vietoje lauko spektrometru;

20.30. gama radionuklidų aktyvumo nustatymas vietoje lauko spektrometru;

20.31. gama radionuklidų identifikavimas dozimetru-identifikatoriumi;

20.32. urano įsodrinimo ir nuskurdinimo nustatymas;

20.33. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio aktyvumo nustatymas pagal gama dozės galios matavimų duomenis;

20.34. kokybinis gama radionuklidų nustatymas gama spektrometru įvairiose matricose, kurių tankis (0,1-2,0) g/cm3;

20.35. nuimamos radioaktyviosios taršos matavimas gama spektrometru;

20.36. paviršiaus radioaktyviosios taršos matavimas nešiojamu matuokliu;

20.37. radono tūrinio aktyvumo vidurkio matavimas patalpoje;

20.38. radono tūrinio aktyvumo patalpoje kaitos matavimas radono monitoriumi (pasyvus metodas);

20.39. radono aktyvumo grunte matavimas;

20.40. dozės galios matavimas judant vietovėje maršrutu mobiliąja laboratorija;

20.41. gama dozės galios matavimas patalpoje;

20.42. gama dozės matavimas lauke;

20.43. gama dozės matavimas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio aplinkoje;

20.44. neutronų dozės galios ir dozės matavimas nešiojamu matuokliu.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-943, 2007-11-23, Žin., 2007, Nr. 124-5075 (2007-11-30), i. k. 1072250ISAK000V-943

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-179 "Dėl Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-782, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07587

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo” pakeitimo