Suvestinė redakcija nuo 2022-06-28

 

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2006, Nr. 84-822, i. k. 106301MISAK00D1-513

 

Nauja redakcija nuo 2016-05-25:

Nr. D1-378, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13895

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMĄ, sąrašo

PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 3 d. Nr. D1-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu,

tvirtinu Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-513

 

DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMĄ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pakuotės medžiaga ir tipas

Pagrindiniai pakuotės parametrai

Pakuotės spalva

Pakuotės skersmuo, mm

Pakuotės aukštis, mm

Pakuotės talpa, litrais

Pakuotės svoris, g

Gaminys pakuotėje

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Stiklinis butelis

ruda

69,0 (+0,8-1,3)

242,0 (±1,3)

0,50

345 (±15)

alus

2.

Neteko galios nuo 2014-01-01

3.

Neteko galios nuo 2019-04-10

4.

Neteko galios nuo 2022-06-28

5.

Neteko galios nuo 2008-02-02

6.

Stiklinis reljefinis butelis „Švyturys“

ruda

68,2 (±1,4)

254,0 (±1,7)

0,50

310 (±10)

alus

7.

Neteko galios  nuo 2016-12-10

8.

Neteko galios nuo 2012-03-15o

9.

Neteko galios nuo 2013-03-21

10.

Stiklinis butelis „Utenos skaidrus“

bespalvė

69 (±1,4)

255,0 (±1,7)

0,5

310

alus

11.

Kalnapilio profilinis stiklinis butelis

ruda

69

259,5

0,5

345

alus

12.

Neteko galios nuo 2011-07-09

13.

„Kalnapilio“ reljefinis stiklinis butelis

ruda

69

252

0,5

345

alus

14.

Stiklinis standartinis butelis „Švyturys“

ruda

68,4 (±1,4)

260,0 (±1,7)

0,5

330 (±5)

alus

15.

Stiklinis butelis

ruda

69,0 (±1,4)

270,0 (±1,7)

0,5

330

alus

16.

Neteko galios nuo 2014-02-20

17.

Neteko galios nuo 2010-07-15

18.

Stiklinis butelis „Utenos žalias“

žalia

69 (±1,4)

255,0 (±1,7)

0,5

317

alus

19.

Stiklinis butelis

bespalvė

60

243,5

0,33

285

sidras

20.

Stiklinis butelis

ruda

59,3

282

0,568

360

alus

21.

Vilkmergės profilinis (stiklinis) butelis

tamsiai ruda-juoda

69 (±1,2)

252 (±1,6)

0,41

345 (±5)

alus

22.

Neteko galios nuo 2018-11-29

23.

Kalnapilio profilinis skaidrus butelis (stiklinis)

bespalvė

68,7(±1,3)

259,5(±1,3)

0,5

345(±5)

alus

24.

Stiklinis butelis

ruda

61 (±1,3)

233 (±1,6)

0,33

300

alus

25.

Neteko galios nuo 2019-08-01

26.

Kalnapilio profilinis butelis (stiklinis)

žalia

68,7 (±1,3)

259,0 (±1,5)

0,5

345 (±10)

alus

27.

Stiklinis reljefinis butelis „Tuborg 3G“

žalia

60,0 (±1,3)

227,0 (±1,6)

0,33

255

alus

28.

Kalnapilio stiklinis permatomas 0,25 buteliukas

bespalvė

58,7 (±1,3)

201,0 (±1,4)

0,25±

0,006

210 (±10)

sidras

29.

Stiklinis butelis „Beat1“

bespalvė

60,0 (±1,3)

227,0 (±1,6)

0,33

250

alus, alaus kokteilis, geriamasis vanduo

30.

Stiklinis reljefinis butelis COCA COLA

bespalvė

57,5 (+1,20-0,8)

190 (±0,8)

0,25

180

gaivusis gėrimas

31.

Stiklinis reljefinis butelis FANTA

bespalvė

57,5 (+1,20-0,8)

190 (±0,8)

0,25

180

gaivusis gėrimas

32.

Stiklinis reljefinis butelis SPRITE

žalia

58 (+1,20-0,8)

190 (±0,8)

0,25

180

gaivusis gėrimas

33.

Stiklinis butelis SCHWEPPES

bespalvė

59 (+1,20-0,8)

197 (±0,8)

0,25

265

gaivusis gėrimas

34.

Stiklinis butelis ROEMERQUELLE

žalia

57 (-6,0+0,8)

224

0,33

320

natūralus mineralinis vanduo

35.

Stiklinis butelis ROEMERQUELLE

žalia

72 (-19,0+0,8)

289

0,75

540

natūralus mineralinis vanduo

36.

Stiklinis butelis

ruda

67,9

282,5

0,568

370

alus

37.

Stiklinis butelis

ruda

60

189

0,25

214,5

alus

38.

Stiklinis butelis

ruda

68,4

248,5

0,43

332,2

alus

39.

Stiklinis butelis CAPPY

bespalvė

58 (±1,2)

195 (±1,4)

0,250

230

sultys

40.

Stiklinis butelis „Eagle2019“

ruda

68,1 (±1,4)

265 (±1,7)

0,5

310

alus

41.

Stiklinis butelis „Carlsberg2019“

žalia

68,5

260

0,5

340

alus

42.

Stiklinis butelis Gubernija

2021.05

ruda

68,8(±1,4)

260,0(±1,7)

0,5

335(±10)

gira, alus

43.

Stiklinis butelis Gubernija

2021.033

ruda

68,5(±1,4)

203,0(±1,7)

0,33

290(±10)

gira, alus

44.

Stiklinis butelis

 

skaidri

57

200

0,2

285

gaivusis gėrimas

45.

Stiklinis butelis

 

skaidri

55,5

192

0,2

270

gaivusis gėrimas

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-574, 2006-12-07, Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 94-934 (2006-12-13), i. k. 106301MISAK00D1-574

Nr. D1-117, 2007-02-21, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 16-202 (2007-02-28), i. k. 107301MISAK00D1-117

Nr. D1-279, 2007-05-22, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 41-621 (2007-05-30), i. k. 107301MISAK00D1-279

Nr. D1-647, 2007-11-30, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 95-1309 (2007-12-07), i. k. 107301MISAK00D1-647

Nr. D1-58, 2008-01-28, Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 9-88 (2008-02-01), i. k. 108301MISAK000D1-58

Nr. D1-9, 2009-01-08, Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 3-27 (2009-01-14), i. k. 109301MISAK0000D1-9

Nr. D1-880, 2009-12-31, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 2-16 (2010-01-08), i. k. 109301MISAK00D1-880

Nr. D1-99, 2010-02-03, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 11-131 (2010-02-10), i. k. 110301MISAK000D1-99

Nr. D1-217, 2010-03-23, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 22-317 (2010-03-26), i. k. 110301MISAK00D1-217

Nr. D1-593, 2010-07-09, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 51-652 (2010-07-14), i. k. 110301MISAK00D1-593

Nr. D1-543, 2011-07-01, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 54-511 (2011-07-08), i. k. 111301MISAK00D1-543

Nr. D1-940, 2011-12-05, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 96-957 (2011-12-07), i. k. 111301MISAK00D1-940

Nr. D1-211, 2012-03-07, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 21-180 (2012-03-14), i. k. 112301MISAK00D1-211

Nr. D1-304, 2012-04-10, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 30-281 (2012-04-13), i. k. 112301MISAK00D1-304

Nr. D1-772, 2012-09-26, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 79-704 (2012-10-03), i. k. 112301MISAK00D1-772

Nr. D1-196, 2013-03-14, Informaciniai pranešimai, 2013, Nr. 23-179 (2013-03-20), i. k. 113301MISAK00D1-196

Nr. D1-979, 2013-12-20, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00329

Nr. D1-42, 2014-01-16, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00400

Nr. D1-160, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01785

Nr. D1-103, 2015-02-09, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02174

Nr. D1-863, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28595

Nr. D1-104, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01926

Nr. D1-219, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-14, i. k. 2017-04272

Nr. D1-335, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06709

Nr. D1-990, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19167

Nr. D1-1135, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21790

Nr. D1-124, 2019-03-04, paskelbta TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03691

Nr. D1-201, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-09, i. k. 2019-05836

Nr. D1-363, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09681

Nr. D1-446, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12593

Nr. D1-157, 2021-03-22, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05654

Nr. D1-322, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11675

Nr. D1-479, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18087

Nr. D1-206, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13635

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-378, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13895

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-574, 2006-12-07, Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 94-934 (2006-12-13), i. k. 106301MISAK00D1-574

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-117, 2007-02-21, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 16-202 (2007-02-28), i. k. 107301MISAK00D1-117

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-279, 2007-05-22, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 41-621 (2007-05-30), i. k. 107301MISAK00D1-279

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-647, 2007-11-30, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 95-1309 (2007-12-07), i. k. 107301MISAK00D1-647

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-58, 2008-01-28, Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 9-88 (2008-02-01), i. k. 108301MISAK000D1-58

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-9, 2009-01-08, Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 3-27 (2009-01-14), i. k. 109301MISAK0000D1-9

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-880, 2009-12-31, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 2-16 (2010-01-08), i. k. 109301MISAK00D1-880

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-99, 2010-02-03, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 11-131 (2010-02-10), i. k. 110301MISAK000D1-99

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-217, 2010-03-23, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 22-317 (2010-03-26), i. k. 110301MISAK00D1-217

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-593, 2010-07-09, Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 51-652 (2010-07-14), i. k. 110301MISAK00D1-593

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-543, 2011-07-01, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 54-511 (2011-07-08), i. k. 111301MISAK00D1-543

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-940, 2011-12-05, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 96-957 (2011-12-07), i. k. 111301MISAK00D1-940

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-211, 2012-03-07, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 21-180 (2012-03-14), i. k. 112301MISAK00D1-211

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-304, 2012-04-10, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 30-281 (2012-04-13), i. k. 112301MISAK00D1-304

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-772, 2012-09-26, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 79-704 (2012-10-03), i. k. 112301MISAK00D1-772

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-196, 2013-03-14, Informaciniai pranešimai, 2013, Nr. 23-179 (2013-03-20), i. k. 113301MISAK00D1-196

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo

 

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-979, 2013-12-20, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00329

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-42, 2014-01-16, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00400

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-160, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01785

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-103, 2015-02-09, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02174

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-378, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13895

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-863, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28595

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-104, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01926

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-219, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-14, i. k. 2017-04272

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-335, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06709

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-990, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19167

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1135, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21790

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-124, 2019-03-04, paskelbta TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03691

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-201, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-09, i. k. 2019-05836

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-363, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09681

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-446, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12593

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-157, 2021-03-22, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05654

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-322, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11675

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-479, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18087

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-206, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13635

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5ada03f617d6483eb887702068f9c7c8_end