Suvestinė redakcija nuo 2023-08-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 35-892, i. k. 0962250ISAK00000178

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-15:

Nr. V-856, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11328

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, KAINYNO NR. 11-96-2  PATVIRTINIMO

 

1996 m. kovo 26 d. Nr. 178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
2 punktu
:

1Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr. 11-96-2 (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pagal šiuo įsakymu patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr. 11-96-2, vadovautis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarka (2 priedas) ir Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu (3 priedas), patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo“;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                          ANTANAS VINKUS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Kainynas Nr. 11-96-2 (pak. V-887)

Papildyta priedu:

Nr. V-198, 2023-02-09, paskelbta TAR 2023-02-09, i. k. 2023-02456

Priedo pakeitimai:

Nr. V-887, 2023-08-02, paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15637

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 20, 2002-01-15, Žin., 2002, Nr. 9-332 (2002-01-26), i. k. 1022250ISAK00000020

Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 505, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 102-4582 (2002-10-25), i. k. 1022250ISAK00000505

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 668, 2002-12-23, Žin., 2003, Nr. 1-23 (2003-01-04), i. k. 1022250ISAK00000668

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-473, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 105-3909 (2004-07-06), i. k. 1042250ISAK000V-473

Dėl sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-394, 2010-05-05, Žin., 2010, Nr. 55-2701 (2010-05-13), i. k. 1102250ISAK000V-394

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-939, 2014-09-01, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11772

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-856, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11328

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-470, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07296

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-866, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08356

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1825, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-17, i. k. 2021-17613

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-198, 2023-02-09, paskelbta TAR 2023-02-09, i. k. 2023-02456

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-887, 2023-08-02, paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15637

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo