Suvestinė redakcija nuo 2015-05-13 iki 2015-08-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 58-2034, i. k. 1052080ISAK00ĮV-190

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS

 

2005 m. balandžio 29 d. Nr. ĮV-190

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 3 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis:

1. Pripažįstu saugomomis nekilnojamąsias kultūros vertybes, įregistruotas Kultūros vertybių registre Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymais nuo 1995 m. birželio 12 d. iki 2005 m. balandžio 19 d. bei paskelbtais „Valstybės žiniose“ nuo jų įregistravimo dienos šiais kodais, ir nustatau šių vertybių apsaugos tikslus:

1.1. saugoti moksliniam pažinimui: A1-A5, A25-A35, A39-A53, A55-A65, A76-A77, A88, A92, A95-A96, A98-A149, A153, A176-A180, A194, A203, A211, A228, A233, A238, A242, A253-A255, A257, A259, A264, A267, A278, A286-A288, A327, A329-A330, A334-A335, A339-A341, A343-A345, A348, A351, A368, A371, A385-A391, A393-A397, A399, A401, A404, A406, A408, A410-A411, A414-A416, A418-A419, A421, A423, A425, A427, A432-A435, A439, A442, A444-A445, A449, A451-A453, A455-A460, A463, A465-A466, A469, A472, A484, A486, A488, A490, A493-A494, A496-A497, A499, A501, A506, A509-A511, A514, A516, A518, A521, A524, A531, A540, A545-A547, A572-A574, A577, A580-A581, A584-A585, A587-A594, A598-A600, A602-A606, A609, A611, A614-A615, A617, A619, A623, A630-A631, A636-A638, A640-A641, A643-A648, A650, A652-A655, A659-A660, A664, A667-A669, A672-A673, A676, A678-A679, A687, A693-A696, A699, A702-A703, A706, A708, A710, A714-A715, A717-A720, A722-A724, A726, A728, A730-A731, A733, A735, A738, A741-A742, A745-A746, A748, A753-A755, A758, A769, A776, A778, A784-A786, A788-A790, A792-A793, A796, A798, A800, A803-A804, A806, A808, A812, A817-A818, A820, A823, A829, A841, A844, A853-A854, A862-A863, A865-A867, A882, A890, A904, A914, A947, A1075, A1111, A1166, A1175-A1176, A1182-A1183, A1189, A1198, A1201-A1202, A1238, A1256, A1263, A1268-A1271, A1309, A1312, A1315, A1319, A1325, A1329-A1330, A1333, A1335-A1336, A1343, A1347-A1348, A1350-A1357, A1359, A1364-A1371, A1373, A1375-A1376, A1378, A1380, A1382-A1391, A1394-A1395, A1397-A1401, A1406-A1407, A1415, A1421, A1456, A1462, A1473-A1477, A1479-A1483, A1498-A1501, A1504-A1505, A1548-A1552, A1560, A1562-A1564, A1566-A1567, A1569-A1575, A1577, A1581, A1600-A1601, A1603-A1604, A1606-A1611, A1616-A1617, A1629, A1631, A1633-A1641, A1643-A1649, A1651-A1656, A1660-A1664, A1666-A1678, A1680-A1685, A1687-A1702, A1704K, A1707-A1709, A1712-A1713, A1717, A1719-A1720, A1722-A1731, A1734-A1738, A1740-A1750, A1752, A1754-A1757, A1759-A1761, A1763-A1764, A1771, A1773-A1774, A1778-A1779, A1783, A1785-A1786, A1793-A1795, A1797-A1800, A1802, A1807-A1814, A1816-A1831, A1834-A1839, A1841-A1842, A1844-A1862, A1866-A1869, A1874-A1875, A1879-A1887, A1893-A1903, A1905-A1910, A1912-A1913, A1916, A1918-A1920, A1922-A1923, A1926, A1928, A1930-A1932, A1934-A1935, A1937-A1942, A1944-A1945, A1947, A1951, A1953-A1955, A1957-A1959, A1964;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-545, 2014-07-10, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10152

 

1.2. saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui: A6K-A24, A36-A38, A54, A66K-A75K, A78-A87K, A89-A91K, A93K-A94K, A97K, A150K-A152, A154K-A175, A181K-A193K, A195K-A202K, A204-A210, A212-A227K, A229K-A232, A234-A237K, A239-A241K, A243-A252K, A256, A258, A260-A263, A265-A266, A268-A277K, A279-A285K, A289-A326, A328, A331K-A333, A336K-A338, A342, A346K-A347, A349K-A350, A352K-A367K, A369-A370, A372K-A384K, A392K, A398K, A400, A402-A403K, A405, A407, A409, A412K-A413K, A417, A420, A422, A424K, A426, A428-A431, A436-A438, A440-A441, A443, A446K-A448K, A450K, A454K, A461-A462K, A464, A467K-A468, A470-A471, A473-A483, A485K, A487, A489, A491K-A492K, A495, A498, A500K, A502K-A505, A507K-A508K, A512-A513K, A515K, A517, A519-A520, A522-A523, A525K-A530K, A532K-A539, A541-A544K, A548-A571K, A575-A576, A578K-A579, A582K-A583, A586, A595K-A597, A601, A607-A608, A610K, A612-A613, A616K, A618, A620-A622, A624-A629K, A632K-A635, A639, A642, A649K, A651K, A656K-A658K, A661-A663K, A665-A666K, A670K-A671K, A674K-A675K, A677, A680-A686, A688K-A692, A697-A698K, A700K-A701, A704-A705, A707K, A709, A711K-A713K, A716, A721, A725K, A727K, A729, A732K, A734, A736-A737, A739-A740K, A743K-A744, A747K, A749-A752, A756K-A757, A759K-A768K, A770K-A775K, A777K, A779-A783K, A787, A791K, A794-A795, A797, A799, A801K-A802, A805K, A807, A809-A811, A813-A816K, A819K, A821-A822, A824-A828K, A830-A840, A842K-A843, A845K-A852, A855-A861, A864, A868-A881, A883-A889K, A891K-A903, A905-A913, A915-A946K, A948-A1074K, A1076-A1110, A1112-A1165K, A1167-A1174, A1177-A1181, A1184-A1188, A1190-A1197K, A1199K-A1200K, A1203-A1237, A1239-A1255, A1257-A1262, A1264K-A1267, A1272-A1308, A1310-A1311, A1313K-A1314, A1316-A1318K, A1320-A1324, A1326K-A1328, A1331-A1332, A1334K, A1337-A1342, A1344-A1346K, A1349K, A1358, A1360-A1363, A1372K, A1374K, A1377, A1379K, A1381, A1392K-A1393K, A1396, A1402K-A1405, A1408-A1414K, A1416-A1420, A1422K-A1455, A1457-A1461, A1463-A1472, A1478, A1484-A1497, A1502K-A1503, A1506-A1547, A1553-A1559, A1561, A1565, A1568, A1576, A1578-A1580, A1582-A1599, A1602, A1605, A1612-A1615, A1618-A1628, A1630K, A1632, A1642, A1650, A1657K-A1659, A1665, A1679, A1686, A1703, A1706, A1710K-A1711, A1714-A1716, A1718, A1721, A1732-A1733, A1739, A1751, A1753, A1758, A1762, A1765-A1770, A1772, A1775-A1777, A1780-A1782, A1784, A1787-A1792K, A1796, A1801, A1803-A1806, A1815, A1832-A1833, A1840, A1843, A1863-A1865, A1870, A1873, A1876-A1878, A1904, A1911, A1914-A1915, A1917, A1921, A1924-A1925, A1927, A1929, A1933, A1936, A1943, A1946, A1948-A1950, A1952K, A1956K, A1960-A1963, A1705;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-545, 2014-07-10, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10152

 

1.3. saugoti moksliniam pažinimui ir saugoti viešajai pagarbai: A1871-A1872, A1888-A1892K.;

1.4. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui: M1-M324, I-18, I-31-I43, I-60, I70-I75, I90-I97, I-111, I115-I117, I129, I134, I141, I144, I147-I150, I153-I154, I157-I158, I160-I162, I176, I181-I182, I201, I264, I268-I270, I277, I279, I283, I286, U1-U2, U8-U53, G4K-G12K, G15K-G28K, G44K-G85K, G87K-G103K, G105K-G106K, G108K-G113K, G115K-G116K, G118K-G121K, G123K-G124K, G126K, G128K, G130K-G148K, G206K-G207K, G209K-G216K, G218K-G219K, G222K-G223K, G230K, G231K, G232K, G233K-G235K, G237K, G239K-G252K, G254K, G257K-G258K, G260K-G270K, G274K-G287K, G289K-G290K, G292K-G296K, G298K-G301K, G304K-G326K, G328K-G329K, G331K, G339K-G352K, G365K-G366K, G368K-G385K, G387K-G400K, G411K-G412K, G414K-G416K, G417K, G429K, G432K-G449K, G451K-G452K, G456K-G459K, G461K, G463K-G465K, G467K-G472K, G478K-G494K, G501K-G521K, G526K-G527K, G530K-G534K, G537K-G540K, G542K-G543, S5-S6, S13-S39, S47-S50, S58K-S84K, S86, S88-S92K, S95-S104, S106-S147, S149-S157, S159-S167, S169-S190, S192-S207, S211, S217, S219-S223, S225-S238, S252-S261, S262, S263, S264, S266K-S268K, S272-S275, S277-S284K, S285, S287K-S304, S306-S330, S332-S352, S354-S374, S376-S391, S393-S400, S401, S404-S409, S411, S412, S413-S418, S420-S447K, S449-S478K, S480-S491, S495-S496, S508, S517, S532, S538, S540-S558K, S561-S566, S567, S568-S614, S617, S619-S682, S684-S780, S784-S789, S791-S856, S862, S864, S867, S870, S873, S875-S876, S879-S896, S898-S1005, S1008-S1021, S1023-S1024, S1026-S1035, S1038-S1039, S1043-S1067, S1069-S1073;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-359, 2005-08-11, Žin., 2005, Nr. 102-3797 (2005-08-23), i. k. 1052080ISAK00ĮV-359

Nr. ĮV-4, 2008-01-14, Žin., 2008, Nr. 8-292 (2008-01-19), i. k. 1082080ISAK0000ĮV-4

Nr. ĮV-344, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3559 (2008-08-05), i. k. 1082080ISAK00ĮV-344

Nr. ĮV-97, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01568

Nr. ĮV-333, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05448

Nr. ĮV-235, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05800

Nr. ĮV-286, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07113

 

1.5. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai: D1-D160K, L1-L89, L92-L406, L408-L409, L412-L1189, L1191-L1672, I1-I17, I19-I30, I44-I59, I61-I69, I76-I89, I98-I110, I112-I114, I118K-I128K, I130-I133, I135-I140, I142-I143, I145-I146, I151-I152, I155-I156, I159, I163-I175, I177-I180, I183-I200, I202-I263, I265-I267, I271-I276, I278, I280-I282, I284-I285, G1K-G2K, G13K-G14K, G29K-G43K, G86K, G104K, G107K, G114K, G117K, G122K, G125K, G127K, G129K, G149K-G205K, G208K, G217K, G220K-G221K, G224K-G229K, G236K, G238K, G253K, G255K-G256K, G259K, G271K-G273K, G288K, G291K, G297K, G302K-G303K, G327K, G330K, G332K-G338K, G353K-G364K, G367K, G386K, G401K-G410K, G413K, G418K-G428K, G430K-G431K, G450K, G453K-G455K, G460K, G462K, G466K, G473K-G477K, G495K-G500K, G522K-G525K, G528K-G529K, G535K-G536K, G541K, S2-S4, S40-S43, S45-S46, S191, S208-S210, S212-S214, S239-S248, S250-S251, S276, S492-S493, S497-S505, S507, S509-S516, S518-S524, S528-S531, S533-S537, S539, S559-S560, S616, S618, S781-S783, S790, S857-S861, S863, S865-S866, S868-S869, S871-S872, S874, S877-S878, S1006-S1007, S1022, S1025, S1036-S1037, S1040-S1041, S1068.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-223, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04005

 

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos remiantis jų apskaitos dokumentais, nustatančiais vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus (priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo režimų darbus), kurie galioja tiek, kiek neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms.

3. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) iki 2005 m. birželio 15 d. parengti ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti Departamento priemonių plano projektą, kuriame būtų numatyta šiuo įsakymu pripažintoms saugomomis nekilnojamosioms kultūros vertybėms pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus reikalingų dokumentų, jų projektų parengimas ar duomenų surinkimas.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-359, 2005-08-11, Žin., 2005, Nr. 102-3797 (2005-08-23), i. k. 1052080ISAK00ĮV-359

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-4, 2008-01-14, Žin., 2008, Nr. 8-292 (2008-01-19), i. k. 1082080ISAK0000ĮV-4

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-344, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3559 (2008-08-05), i. k. 1082080ISAK00ĮV-344

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-97, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01568

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-223, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04005

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-333, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05448

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-545, 2014-07-10, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10152

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-235, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05800

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-286, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07113

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo