Suvestinė redakcija nuo 2019-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 149-5426, i. k. 1042250ISAK000V-680

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-05:

Nr. V-820, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11460

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS VERSTIS SIAURA MEDICINOS PRAKTIKA ĮGIJIMO

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-680

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi:

1Nustatau, kad gydytojai, kurie pageidauja verstis  lentelės 1 stulpelyje įvardyta siaura medicinos praktika, privalo turėti licenciją verstis medicinos praktika ir Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduotą bendrai universitetų nustatytos trukmės įvadinio kurso baigimo pažymėjimą. Įvadinio kurso baigimo pažymėjimui yra prilyginama iki 2004 m. spalio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijos išduota specializuotos medicinos praktikos licencija arba sertifikatas verstis atitinkama medicinos praktika. Gydytojai, kurie verčiasi siaura medicinos praktika, savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius atitinkamoje siauros medicinos praktikos srityje privalo atnaujinti ne mažiau kaip po 36 val. per penkerius metus (skaičiuojant nuo įvadinio kurso baigimo pažymėjimo (ar jam prilygintos specializuotos medicinos praktikos licencijos arba sertifikato verstis atitinkama medicinos praktika) išdavimo ar perregistravimo datos).

Lentelė

 

1

2

Siaura medicinos praktika, kuriai reikalingas įvadinis kursas

Profesinė kvalifikacija, kurią turintiems gydytojams skirtas įvadinis kursas

1. Echoskopija (visų sričių arba konkrečios (-ių) srities (-ių)

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Įvadinis kursas nereikalingas tiems gydytojams, kurie gali atlikti jų medicinos normose nurodytus atskirų sričių ultragarsinius tyrimus, jei yra baigę atitinkamas rezidentūros programas, kurių metu buvo mokoma atlikti ir įvertinti šiuos tyrimus.

2. Endoskopija (visų sričių arba konkrečios (-ių) srities (-ių)

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Įvadinis kursas nereikalingas tiems gydytojams, kurie gali atlikti jų medicinos normose nurodytus atskirų sričių endoskopinius tyrimus, jei yra baigę atitinkamas rezidentūros programas, kurių metu buvo mokoma atlikti ir įvertinti šiuos tyrimus.

3. Homeopatija

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

4. Klinikinė fiziologija (visų sričių arba konkrečios (-ių) srities (-ių)

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Įvadinis kursas nereikalingas tiems gydytojams, kurie gali  atlikti jų medicinos normose nurodytus

atskirų sričių klinikinės fiziologijos tyrimus, jei yra baigę atitinkamas rezidentūros programas, kurių metu buvo mokoma atlikti ir įvertinti šiuos tyrimus.

5. Koloproktologija

Abdominalinės chirurgijos gydytojams

6. Krūtų onkochirurgija

Gydytojams chirurgams

7. Manualinė terapija

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

8. Psichoterapija

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

9. Refleksoterapija

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

10. Socialinė pediatrija

Vaikų ligų gydytojams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, gydytojams vaikų neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams

11. Transfuziologija

Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13651

Nr. V-69, 2019-01-17, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00798

 

2.   Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-281, 2005-04-22, Žin., 2005, Nr. 57-1957 (2005-05-05), i. k. 1052250ISAK000V-281

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-565, 2005-07-11, Žin., 2005, Nr. 86-3250 (2005-07-16), i. k. 1052250ISAK000V-565

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-881, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 138-4999 (2005-11-24), i. k. 1052250ISAK000V-881

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-115, 2006-02-14, Žin., 2006, Nr. 24-817 (2006-02-25), i. k. 1062250ISAK000V-115

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-232, 2013-03-06, Žin., 2013, Nr. 27-1304 (2013-03-13), i. k. 1132250ISAK000V-232

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-361, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 40-1979 (2013-04-18), i. k. 1132250ISAK000V-361

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 "Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-820, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11460

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl Medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13651

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-69, 2019-01-17, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00798

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo