Suvestinė redakcija nuo 2016-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 130-4677, i. k. 104301MISAK00D1-433

 

Nauja redakcija nuo 2016-12-24:

Nr. D1-810, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29280

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. D1-433

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 3.4 punktu:

1. T v i r t i n u Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad į šio įsakymo 1 punkte nurodytą sąrašą įrašytos rūšys kontroliuojamos ar naikinamos vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. D1-433

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2016 m. lapkričio 28 d.

įsakymo Nr. D1-810 redakcija)

 

 

INVAZINIŲ LIETUVOJE RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Rūšies lietuviškas pavadinimas

Rūšies mokslinis lotyniškas pavadinimas*

Pastabos bei rūšių lietuviškų ir lotyniškų* pavadinimų sinonimai

Gyvūnai**

Moliuskai

1.

Luzitaninis arionas

Arion lusitanicus (Bank et al. (2007)

Luzitaninis smalžys***

 

2.

Pietinė vijasraigė

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1843)

Naujazelandinė vijasraigė***

Vėžiagyviai

3.

Ežerinė mizidė

Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882)

 

4.

Gauruotoji šoniplauka

Dikerogammarus villosus Sowinsky, 1894

 

5.

Kietašarvė šoniplauka

Pontogammarus robustoides (Sars, 1894)

 

6.

Rainuotasis vėžys

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

 

7.

Žymėtasis vėžys

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

 

Žuvys

8.

Juodažiotis grundalas

Neogobius melanostomus Dybowski, 1877

Grundalas rubuilis***

9.

Nuodėgulinis grundalas

Perccottus glenii Dybowski, 1877

 

Ropliai

10.

Puošnusis vėžlys

Chrysemys picta (Schneider, 1783)

Amerikinis balinis vėžlys***

11.

Raštuotasis vėžlys

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Apima porūšius:

1. raudonausis raštuotasis vėžlys (Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839));

2. paprastasis raštuotasis vėžlys (Trachemys scripta scripta (Schoepff, 1792));

3. kamberlandinis raštuotasis vėžlys (Trachemys scripta troostii (Holbrook, 1836)

Raudonausis vėžlys***

Geltondryžis vėžlys***

Paukščiai

12.

Kanadinė berniklė

Branta canadensis (Linnaeus, 1758)

 

Žinduoliai

13.

Kanadinė audinė

Neovison vison Schreber, 1777

Mustela vison Schreber, 1777****

14.

Mangutas

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834

Usūrinis šuo***

 

15.

Paprastasis meškėnas

Procyon lotor Linnaeus, 1758

 

16.

Ondatra

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

 

17.

Pilkoji žiurkė

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

 

Augalai**

Magnolijūnai

18.

Sosnovskio barštis

Heracleum sosnowskyi Manden.

Kenksmingas žmogaus sveikatai

19.

Kanadinė elodėja

Elodea canadensis Michx.

 

20.

Raukšlėtalapis erškėtis

Rosa rugosa Thunb.

 

21.

Vėlyvoji ieva

Prunus serotina (Ehrh.) Borkh.

Padus serotina Ehrh.****

22.

Muilinė guboja

Gypsophila paniculata L.

 

23.

Uosialapis klevas

Acer negundo L.

 

24.

Varpinė medlieva

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch

 

25.

Ilgakotis lakišius

Bidens frondosa  L.

 

26.

Gausialapis lubinas

Lupinus polyphyllus Lindl.

 

27.

Didžioji rykštenė

Solidago gigantea Aiton

Vėlyvoji rykštenė***

Solidago serotinoides Á. Löve et D. Löve****

28.

Kanadinė rykštenė

Solidago canadensis L.

Taip pat apima rūšį: aukštoji rykštenė (Solidago altissima L.)*****

29.

Baltažiedė robinija

Robinia pseudoacacia L.

 

30.

Tankiažiedė rūgštynė

Rumex confertus Willd.

 

31.

Šluotinis sausakrūmis

Cytisus scoparius (L.) Link

Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. Koch****

32.

Bitinė sprigė

Impatiens grandulifera Royle

 

33.

Smulkiažiedė sprigė

Impatiens parviflora DC.

 

34.

Vienametė šiušelė

Erigeron annuus (L.) Pers.

Taip pat apima rūšį:

šeriuotoji šiušelė (Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.)*****

Šiaurinis šemenis*

Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev****

35.

Dygliavaisis virkštenis

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray

 

 

Pastaba:

* nurodomas rūšies lotyniškas pavadinimas su atradėjo inicialais ir atradimo metais (taikoma tik gyvūnų rūšims)

** draudimas galioja ir rūšių porūšiams, augalų veislėms

*** pažymėti lietuviški rūšies sinonimai

**** pažymėti lotyniški rūšies sinonimai

***** apima sunkiai atpažįstamų augalų rūšių, kurių teisinis statusas yra lygiavertis, grupę

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

Nr. D1-381, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04912

Nr. D1-551, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11487

Nr. D1-810, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29280

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-381, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04912

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-551, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11487

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-810, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29280

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo