Suvestinė redakcija nuo 2012-07-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 106-3959, i. k. 104110MISAK00B1-617

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 30 d. Nr. B1-617

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 11 straipsnio 2 punktą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2003, Nr. 42-1941) 15.3 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1697; 2003, Nr. 18-801), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl apskričių, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir maisto perdirbimo įmonių laboratorijų atestavimo“ (Žin., 2002, Nr. 19-763),

tvirtinu pridedamą Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą.

 

 

PIRMASIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2011 m. spalio 6 d. įsakymo

Nr. B1-580 redakcija)

 

LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Įmonės / institucijos laboratorija

Alkoholio produktai

Telefonas

1.

Įmonių grupė „Alita“, AB

Miškininkų g. 17

Alytus

Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 315) 57 243

2.

AB „Anykščių vynas“

Dariaus ir Girėno g. 8

Anykščiai

Fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai

(8 381) 50 233

3.

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“

Mažeikių g. 4

Telšiai

Fermentuoti gėrimai

(8 444) 22 324

4.

AB „Biofuture“

Šilo g. 4

Šilutė

Etilo alkoholis

(8 441) 61 121

5.

UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko

B. Sruogos g. 7

Birštonas

Fermentuoti gėrimai

(8 319) 65 625

6.

UAB „Biržų alus“

Rotušės g. 22

Biržai

Alus

(8 450) 36 141

7.

UAB „Boslita“ ir Ko

Europos pr. 40

Kaunas

Vynas, fermentuoti gėrimai,

spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 37) 39 02 70

8.

AB „Gubernija“

Dvaro g. 179

Šiauliai

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 41) 59 19 00

9.

UAB „Itaina“

A. Juozapavičiaus pr. 82

Kaunas

Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai

(8 37) 40 02 00

10.

AB „Kalnapilio-Tauro grupė“

Taikos al. 1

Panevėžys

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 45) 50 52 23

11.

AB „Kauno alus“

Savanorių pr. 7

Kaunas

Alus

(8 37) 20 18 38

12.

UAB „Kurana“

Mūšos g. 19

Pasvalys

Etilo alkoholis

(8 451) 34 500

13.

UAB „Lietuviškas midus“

Trakų g. 9

Stakliškių k.

Prienų r.

Fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 319) 61 307

14.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamentas

J. Kairiūkščio g. 10

Vilnius

Alus, vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 5) 278 0470

15.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento

Kauno teritorinis skyrius

Tilžės g. 18

Kaunas

Alus

(8 37) 26 02 00

16.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Klaipėdos teritorinis skyrius

Kretingos g. 62

Klaipėda

Alus

(8 46) 40 13 55

17.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Panevėžio teritorinis skyrius

Veterinarijos g. 2

Pažagienių k.

Panevėžio r.

Alus

(8 45) 55 13 95

18.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento

Šiaulių teritorinis skyrius

Ragainės g. 80

Šiauliai

Alus

(8 41) 54 07 31

19.

UAB „Ponoras“

Plento g. 39

Biržai

Alus

(8 450) 32 577

20.

AB „Volfas Engelman“

Kaunakiemio g. 2

Kaunas

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 37) 32 43 45

21.

Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“

Alyvų g. 8

Biržų k.

Biržų r.

Alus

(8 450) 35 293

22.

UAB „Selita“ ir Ko

V. Krėvės pr. 118

Kaunas

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 37) 35 20 20

23.

AB „Stumbras“

K. Būgos g. 7

Kaunas

Spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 37) 30 88 00

24.

UAB „Švyturys-Utenos alus“

Kūlių Vartų g. 7

Klaipėda

Alus

(8 46) 48 40 00

25.

UAB „Švyturys-Utenos alus“

Pramonės g. 12

Utena

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 389) 63 360

26.

UAB „Taruškų alaus bravoras“

Taikos g. 51

Trakiškio k.

Panevėžio r.

Alus

(8 45) 58 89 62

27.

Kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“

Arimų g. 29

Vilnius

Fermentuoti gėrimai

(8 5) 267 0215

28.

UAB „Vilkmergės alus“

Antakalnio III k.

Pivonijos sen.

Ukmergės r.

Alus

(8 340) 63 770

29.

UAB „Vilniaus alus“

Arimų g. 29

Vilnius

Alus

(8 5) 260 6900

30.

AB „Vilniaus degtinė“

Panerių g. 47/2

Vilnius

Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 5) 233 0819

31.

AB „Vilniaus degtinė“ filialo

Obelių spirito varyklos

Audronių k.

Rokiškio r.

Etilo alkoholis

(8 458) 78 723

32.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius

Dubijos g. 40

Šiauliai

Alus

(8 41) 39 98 79

33.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pakruojo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Taikos g. 46

Pakruojis

Alus

(8 421) 51 905

34.

UAB „Lokio bravoras“

Tirkšlių g. 1

Mažeikiai

Alus

(8 443) 35 357

35.

UAB „Logistida“

V. Krėvės pr. 118

Kaunas

Fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 687) 73 331

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-1077, 2004-12-15, Žin., 2004, Nr. 182-6750 (2004-12-21), i. k. 104110MISAK0B1-1077

Nr. B1-482, 2005-08-23, Žin., 2005, Nr. 105-3902 (2005-08-30), i. k. 105110MISAK00B1-482

Nr. B1-656, 2007-08-24, Žin., 2007, Nr. 93-3768 (2007-08-30), i. k. 107110MISAK00B1-656

Nr. B1-401, 2008-07-29, Žin., 2008, Nr. 90-3621 (2008-08-07), i. k. 108110MISAK00B1-401

Nr. B1-241, 2009-06-04, Žin., 2009, Nr. 70-2878 (2009-06-13), i. k. 109110MISAK00B1-241

Nr. B1-580, 2011-10-06, Žin., 2011, Nr. 122-5790 (2011-10-11), i. k. 111110MISAK00B1-580

Nr. B1-747, 2011-12-02, Žin., 2011, Nr. 150-7088 (2011-12-08), i. k. 111110MISAK00B1-747

Nr. B1-193, 2012-03-06, Žin., 2012, Nr. 30-1437 (2012-03-10), i. k. 112110MISAK00B1-193

Nr. B1-509, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 77-4010 (2012-07-01), i. k. 112110MISAK00B1-509

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1077, 2004-12-15, Žin., 2004, Nr. 182-6750 (2004-12-21), i. k. 104110MISAK0B1-1077

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-482, 2005-08-23, Žin., 2005, Nr. 105-3902 (2005-08-30), i. k. 105110MISAK00B1-482

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-656, 2007-08-24, Žin., 2007, Nr. 93-3768 (2007-08-30), i. k. 107110MISAK00B1-656

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-401, 2008-07-29, Žin., 2008, Nr. 90-3621 (2008-08-07), i. k. 108110MISAK00B1-401

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-241, 2009-06-04, Žin., 2009, Nr. 70-2878 (2009-06-13), i. k. 109110MISAK00B1-241

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-580, 2011-10-06, Žin., 2011, Nr. 122-5790 (2011-10-11), i. k. 111110MISAK00B1-580

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-747, 2011-12-02, Žin., 2011, Nr. 150-7088 (2011-12-08), i. k. 111110MISAK00B1-747

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-193, 2012-03-06, Žin., 2012, Nr. 30-1437 (2012-03-10), i. k. 112110MISAK00B1-193

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-509, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 77-4010 (2012-07-01), i. k. 112110MISAK00B1-509

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 "Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo