Įsakymas netenka galios 2014-09-19:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-801, 2014-09-18, paskelbta TAR 2014-09-18, i. k. 2014-12469

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-581 „Dėl žaliavinio pieno ir pieno produktų tyrimų dėl antibakterinių medžiagų“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2004-05-26 iki 2014-09-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 67-3065; Žin. 2004, Nr.84-3064, i. k. 103110MISAK00B1-581

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽALIAVINIO PIENO IR PIENO PRODUKTŲ TYRIMŲ DĖL ANTIBAKTERINIŲ MEDŽIAGŲ

 

2003 m. birželio 27 d. Nr. B1-581

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2003, Nr. 42-1941) bei siekdamas užtikrinti pieno žaliavos be kenksmingų medžiagų likučių perdirbimą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-480, 2004-05-12, Žin., 2004, Nr. 84-3064 (2004-05-25), i. k. 104110MISAK00B1-480

 

1. Nurodau apskričių, miestų, rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms:

1.1. neišduoti sertifikatų pieno produktams, eksportuojamiems į ES šalis, jeigu įmonių laboratorijose pieno žaliava iš pienvežių talpyklų nebus ištirta greitaisiais tyrimo metodais dėl inhibitorinių medžiagų, o visa pieno žaliava iš įmonių talpyklų – įmonių laboratorijose standartizuotais tyrimo metodais dėl inhibitorinių medžiagų;

1.2. pieno perdirbimo įmonių patikrinimo aktuose nurodyti RVASVT programose numatomą pieno žaliavos kontrolę dėl chloramfenikolio: laboratorinių tyrimų dažnumas, žaliavos atsekamumas bei papildoma pagamintų pieno produktų laboratorinė kontrolė;

1.3. nuo 2003 m. liepos 7 d. neišduoti sertifikatų geriamajam pienui, raugintiems pieno produktams, varškei, varškės sūriams, valgomiesiems ledams, pieno konservams, separuoto pieno ir išrūgų produktams, eksportuojamiems į ES šalis, jeigu kiekviena siunčiamų pieno produktų siunta instrumentiniais tyrimų metodais akredituotose laboratorijose nebus ištirta dėl chloramfenikolio.

2. Nurodau Nacionalinei veterinarijos laboratorijai nuo 2003 m. liepos 7 d. pradėti tirti kenksmingų medžiagų likučius žaliaviniame piene ir pieno produktuose skystiniu chromatografu su dvigubu masės spektrometru (LC-MS-MS).

3. Nurodau Pasienio ir transporto valstybinei veterinarijos tarnybai nuo 2003 m. liepos 7 d. neleisti išvežti pieno produktų į ES šalis, jeigu instrumentiniais tyrimų metodais akredituotose laboratorijose nebus atlikti laboratoriniai tyrimai dėl chloramfernikolio.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinei maisto ir veterinarijos audito tarnybai.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-480, 2004-05-12, Žin., 2004, Nr. 84-3064 (2004-05-25), i. k. 104110MISAK00B1-480

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-581 "Dėl žaliavinio pieno ir pieno produktų tyrimų dėl antimikrobinių medžiagų" pakeitimo