Suvestinė redakcija nuo 2009-07-01 iki 2009-11-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 114-5114; Žin. 2002, Nr.115-0; Žin. 2009, Nr.141-6262; Žin. 2011, Nr.144-6803, i. k. 1022055ISAK00000333

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO (IŠRAŠAS)

 

2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 333

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Verslo liudijimo FR0461 formą;

1.2. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių.

2. (nepateikiamas).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Inspekcijos viršininko 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 243 „Dėl patento formos ir kitų formų bei dokumentų, reguliuojančių patentus įsigijusių fizinių asmenų veiklą, patvirtinimo“ patvirtintą patento FR0220 formą;

3.2. Inspekcijos viršininko 2001 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 18 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ (2002 05 27 įsakymo Nr. 136 redakcija) patvirtintą Veiklos rūšių, kuriomis verstis išduodami privalomieji patentai, klasifikatorių.

4. Šis įsakymas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis:

nuo                          iki

Šeimos narys (-iai):

Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai)

 

 

 

 

Veiklos kodas pagal klasifikatorių:

 

 

Veiklos pavadinimas ir EVRK klasė:

 

 

 

Veikos vieta:

 

 

apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas pareigūnas

__________ ____________ (parašas)      (vardas, pavardė)

FR0461 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

 

VERSLO LIUDIJIMAS

Nr. V 0000000

 

Asmens

kodas

 

Vardas

 

Pavardė

 

Veiklos liudijimo galiojimo dienos (tik prekybinei veiklai, kai veiklos liudijimas galioja ne visas laikotarpio dienas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. V.

Bendras prekiavimo dienų skaičius:

Išduota:

 

Pratęsimai

Pratęsimai

Pratęsimai

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-30 redakcija)

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIUS

 

Veiklos rūšis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“

Veiklos porūšis

Veiklos grupė

Mokesčio skaičiavimo būdas

pavadinimas

kodas

pavadinimas

kodas

Žemės ūkio paslaugų veikla

(EVRK klasės 01.61; 81.30; įeina į EVRK klases 01.63)

01

laukų ruošimas

01.01

paslaugos

mėnesiais

žemės ūkio augalų sėja

01.02

žemės ūkio augalų priežiūra

01.03

žemės ūkio augalų purškimas

01.04

vaismedžių genėjimas

01.05

runkelių retinimas

01.06

derliaus nuėmimas ir paruošimas realizuoti rinkoje

01.07

žemės ūkio augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų

01.08

sausinimo ir drėkinimo sistemų eksploatavimas

01.09

sodų, parkų ir žalių vejų sporto aikštelėse ir panašiose vietose apsodinimas ir priežiūra

01.10

medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas

01.11

žemės ūkio mašinų, jas valdant, veikla

01.12

Medienos ruoša, malkų gamyba*, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške (x)

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

02

medienos ruoša

02.01

paslaugos

mėnesiais

malkų ruoša

02.02

medienos ruošos veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

02.03

Prekyba tik ne maisto produktais kioskuose (už kiekvieną kioską) (ST)

(įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89)

03.01

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba tik ne maisto produktais prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89; 47.99)

03.02

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba tik ne maisto produktais iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klasę 45.32; 45.40; 47.99)

03.03

 

 

prekyba

dienomis

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klasę 45.32; 45.40; 47.99)

03.04

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba kioskuose

(už kiekvieną kioską) (ST)

(įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89)

04.01

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba

(įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

04.02

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klasę 47.99)

04.03

 

 

prekyba

dienomis

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba

(įeina į EVRK klasę 47.99)

04.04

 

 

prekyba

dienomis

Periodinių spaudos leidinių platinimas

(įeina į EVRK klases 58.13; 58.14)

05

 

 

paslaugos

mėnesiais

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

06

tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

06.01

paslauga

mėnesiais

baldų, keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir pietų indų, elektrinių buitinių prietaisų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

06.02

pramoginių laivų, baidarių, burlaivių nuoma

06.03

dviračių, slidžių, sporto įrangos nuoma

06.04

juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, dekoracijų ir kostiumų nuoma

06.05

knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

06.06

mašinų ir įrenginių smulkiojo remonto darbams nuoma

06.07

gėlių ir augalų nuoma

06.08

jojamųjų žirgų nuoma

06.09

kitų turizmo priemonių nuoma

06.10

muzikos instrumentų nuoma

06.11

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) (ST)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

07

naudojami tik personaliniai kompiuteriai ir/arba žaidimams skirti kompiuteriai, prie kurių prijungiami ekranas (displėjus) arba televizorius, klaviatūra ir papildomi žaidimo valdymo įrenginiai. Kompiuteriniais žaidimais nelaikomi gamintojų lošimo ar žaidimo tikslais sukurti ir pagaminti įrengimai bei įrenginiai, kuriais galima žaisti tik įmetus žetonus, monetas ar popierinius pinigus bei kitokiais būdais patvirtinus apie sumokėjimą už žaidimą. Verslo liudijimas nesuteikia kompiuterinių žaidimų veiklai naudoti lošimo ir/ar žaidimo automatus

 

paslaugos

mėnesiais

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

08

 

 

paslaugos

mėnesiais

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

09

 

 

paslaugos

mėnesiais

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST)

(įeina į EVRK klasę 55.20)

10

Kompleksinę paslaugą (nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio) kaimo vietovėse teikia ūkininkai ir individualių namų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo

 

paslaugos

mėnesiais

Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x)

(įeina į EVRK klases 03.11; 03.12; 10.20)

11

 

 

gamyba

mėnesiais

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x) (ST) (EVRK klasė 13.10)

12

 

 

gamyba

mėnesiais

Gatavų tekstilės dirbinių gamyba* (x) (ST)

(EVRK klasė 13.92)

13

įvairių tekstilės medžiagų gatavų gaminių, įskaitant megztus (trikotažinius) ar nertus, gamyba

13.01

gamyba

mėnesiais

antklodžių, įskaitant kelioninius pledus

13.01.01

lovos, stalo, tualeto ar virtuvės skalbinių,

13.01.02

vatinių ir pūkinių antklodžių, pagalvėlių, pampsukų (pufų), pagalvių, miegamųjų maišų ir kt.

13.01.03

gatavų namų apyvokos reikmenų gamyba

13.02

užuolaidų, užuolaidėlių, lango uždangų, lovatiesių, baldų ar mašinų apdangalų ir kt.

13.02.01

brezento, palapinių, turizmo (stovyklavimo) reikmenų, burių, žaliuzių nuo saulės, lengvųjų automobilių apdangalų

13.02.02

vėliavų, vėliavėlių, gairelių ir kt.

13.02.03

rankšluosčių, pašluosčių dulkėms valyti ar indams šluostyti, gelbėjimosi liemenių, parašiutų ir kt.

13.02.04

Drabužių siuvimas, taisymas * (x) (ST)

(EVRK klasės 14.11-14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

14

odinių ar odos pakaitalų drabužių siuvimas, taisymas

14.01

gamyba

mėnesiais

darbinių drabužių siuvimas, taisymas

14.02

kitų viršutinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, megztų (trikotažinių), nertų, neaustinių ir kt. medžiagų siuvimas, taisymas

14.03

apatinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, trikotažinių ar nertų medžiagų, nėrinių ir kt. (marškinių, vasarinių marškinėlių, apatinių kelnių, trumpikių, pižamų, naktinių baltinių, chalatų, palaidinių, kelnaičių, liemenėlių, korsetų ir kt.) siuvimas, taisymas

14.04

kūdikių drabužių, sportinių kostiumų, slidinėjimo kostiumų, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas, taisymas

14.05

skrybėlių ir kepurių siuvimas, taisymas

14.06

kitų drabužių priedų (pirštinių, diržų, šalikų, kaklajuosčių, kaklaraiščių, plaukų tinklelių ir kt.) siuvimas, taisymas

14.07

kailinių galvos apdangalų siuvimas, taisymas

14.08

tekstilinės, be pado avalynės siuvimas, taisymas

14.09

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x) (ST)

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

15

odinių, kompozicinės odos ir bet kurių kitų medžiagų, pavyzdžiui, padengtų plastiku, austinių medžiagų, vulkanizuotų pluoštų ar kartono, kurių gamybos technologija yra tokia kaip odos, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamyba, taisymas

15.01

gamyba

mėnesiais

nemetalinių laikrodžių dirželių gamyba, taisymas

15.02

kitų odos ar kompozicinės odos reikmenų (pavarų diržų, kuprinių ir kt.) gamyba, taisymas

15.03

balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

15.04

Avalynės taisymas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 95.23)

16

 

 

paslaugos

mėnesiais

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x) (ST)

(EVRK klasės 16.22-16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

17

statybai skirtų medienos dirbinių gamyba

17.01

gamyba

mėnesiais

tašų, gegnių, stogo atramų,

17.01.01

durų, langų, langinių ir jų staktų

17.01.02

laiptų, turėklų

17.01.03

figūrinių lentjuosčių, bagetų, malksnų, skalų

17.01.04

parketo blokų, grindlenčių ir kt., sujungtų į plokštes

17.01.05

medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

17.02

medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba

17.03

medinės taros gamyba

17.04

pakavimo dėžučių, skrynučių, narvinių dėžių, būgnų ir panašios medinės pakavimo taros gamyba

17.04.01

medinių padėklų, dėžinių padėklų ir kitų apkrovos plokščių gamyba

17.04.02

medinių statinių, kubilų, puskubilių ir kitų dirbinių iš medienos gamyba

17.04.03

įvairių medienos dirbinių gamyba

17.05

medinių kotų, rankenų ir korpusų įrankiams, šluotoms, šepečiams, teptukams

17.05.01

medinių kurpalių pusbačiams ar batams ir kailiamaučių, drabužių pakabų

17.05.02

medinių buitinių įrankių, virtuvės indų ir reikmenų; apsiaustų ir skrybėlių pakabų

17.05.03

medinių statulėlių ir puošybinių dirbinių, medienos mozaikų, inkrustuotosios medienos

17.05.04

medinių dėžučių ir juvelyrinių dirbinių, stalo įrankių bei panašių dirbinių dėklų

17.05.05

medinių rėčių, šeivų, tūtelių, siuvimo siūlų vytukų, lankučių ir panašių tekintų medinių dirbinių

17.05.06

kitų medinių dirbinių

17.05.07

čiužinių gamyba

17.06

čiužinių pastovų (karkasų) gamyba

17.06.01

spyruoklinių ar kimštinių arba su vidiniais tvirtikliais čiužinių gamyba

17.06.02

neaptrauktų akytosios gumos ar akytojo plastiko čiužinių gamyba

17.06.03

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba* (x) (ST) (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 20.51; 22.19; 22.29; 25.99; 28.99; 30.92; 32.99)

18

dirbinių gamyba iš natūraliosios ar aglomeruotos kamštienos

18.01

gamyba

mėnesiais

natūraliosios kamštienos apdirbimas

18.02

pynių ir panašių dirbinių iš pynimo medžiagų gamyba (paklotų, demblių, širmų ir kt.)

18.03

pintinių ir pintų dirbinių gamyba

18.04

vainikų, krepšelių, puokščių gamyba

18.05

šluotų ir šepečių, plaušinių šluotų ir plunksninių dulkių šluotų, dažymo šepečių, dažymo padėklų ir volelių, drėgmės šalinimo volelių ir kt. gamyba

18.06

batų ir drabužių šepečių gamyba

18.07

kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

18.08

skėčių nuo lietaus ir saulės, lazdų, lazdų – sėdynių, vytinių, botagų, sagų, spaudžių, kabių, sąsagų, užtrauktukų

18.08.01

asmeninio naudojimo dirbinių: pypkių, šukų, šukų plaukams prilaikyti, plaukų segtukų, perukų, dirbtinių barzdų ir antakių

18.08.02

įvairių dirbinių: (dirbtinių gėlių, vaisių ir lapų, priemonių, naudojamų triukams rodyti ir pokštams krėsti, rankinių sietų ir rėčių, siuvėjų manekenų ir kt.)

18.08.03

iškamšų darymas

18.08.04

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba) * (x) (ST)

(EVRK klasė 23.41)

19

keraminių valgomųjų reikmenų ir kitų buities ar tualeto reikmenų gamyba

19.01

gamyba

mėnesiais

statulėlių ir kitų keraminių puošybos dirbinių gamyba

19.02

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x) (ST)

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

20

betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gaminių bei dirbinių gamyba (skulptūrų, baldų, bareljefų, vazų, gėlių vazonų ir kt.)

20.01

gamyba

mėnesiais

akmens, naudojamo statyboje, kapinėse, stogo dangai ir kt. pjaustymas, formavimas ir apdaila

20.02

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x) (ST) (EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

21

metalinių durų, langų ir jų rėmų, langinių ir vartų, tvorų, tvorelių gamyba, montavimas

21.01

gamyba

mėnesiais

mašinų ar mechaninių prietaisų peilių ir pjovimo geležčių gamyba

21.02

rankinių įrankių, pavyzdžiui, replių, atsuktuvų ir kt. gamyba

21.03

pjūklų ir pjūklų geležčių, įskaitant diskinių ir grandininių pjūklų geležtes, gamyba

21.04

rankinių įtaisų su varikliu ar be variklio bei staklių keičiamųjų įrankių: gręžtuvų, skylmušių, štampų, frezų gamyba

21.05

kalvystės įrankių: žaizdrų, priekalų ir kt., gamyba

21.06

spaustuvų, veržtuvų gamyba

21.07

pakabinamų ar įleidžiamųjų spynų, raktų, vyrių ir panašių metalo dirbinių pastatams, baldams, transporto priemonėms ir kt. gamyba

21.08

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 33.12)

22

 

 

paslaugos

mėnesiais

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x) (ST)

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

23

galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas

23.01

paslaugos

mėnesiais

avalynės taisymas

23.02

drabužių taisymas ir persiuvimas

23.03

kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

23.04

Elektrinių buities reikmenų taisymas (x) (EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

24

 

 

paslaugos

mėnesiais

Dirbinių iš gintaro ir j o pakaitalų gamyba * (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 32.13)

25

 

 

gamyba

mėnesiais

Žvejybos reikmenų gamyba (ST), trūklių lervų gaudymas * (x)

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

26

 

 

gamyba

mėnesiais

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba * (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.99)

27

 

 

gamyba

mėnesiais

Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 41.20)

28

 

 

paslaugos

mėnesiais

Fotografavimo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

29

fotografijų gamyba:

29.01

paslaugos

mėnesiais

portretinių pasams, mokyklinių, vestuvinių ir kt.

29.01.01

komerciniams, leidybiniams (knygų, žurnalų), madų, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams

29.01.02

fotojuostų apdorojimas

29.02

užsakovo negatyvų ar kino juostų ryškinimas, fotonuotraukų darymas ir didinimas

29.02.01

skaidrių rėminimas

29.02.02

nuotraukų perfotografavimas, atnaujinimas, retušavimas

29.02.03

Knygų įrišimas, apdaila (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 18.14)

30

knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų ir kt. spaudos lankų sutvarkymas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, brošiūravimas, klijavimas, lankų tikrinimas, apklijavimas lipnia juostele, dailinimas, paauksavimų Įspaudimas)

30.01

paslaugos

mėnesiais

spausdinto popieriaus ar viršelių, t. y. formų blankų, žymenų (etikečių), produkcijos pavyzdžių kortelių, kalendorių, reklaminės, siunčiamos, paštu literatūros, prospektų apdaila (sulankstymas, Įspaudimas, skylučių gręžimas, skylučių pramušimas, perforavimas, reljefų Įspaudimas, štampavimas, suklijavimas, dengimas)

30.02

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x) (ST)

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

31

vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, sušukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panaši veikla, barzdos skutimas ir pakirpimas

31.01

paslaugos

mėnesiais

manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt.

31.02

soliariumų veikla

31.03

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) (xx)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

32

 

 

paslaugos

mėnesiais

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kt. veikla (x)

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

33

 

 

paslaugos

mėnesiais

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas ir kt.) (x)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88;91; 96.01)

34

 

 

paslaugos

mėnesiais

Įrankių galandimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 25.62)

35

 

 

paslaugos

mėnesiais

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 33.14)

36

 

 

paslaugos

mėnesiais

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 96.03)

37

 

 

paslaugos

mėnesiais

Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.22)

38

 

 

paslaugos

mėnesiais

Meno kūrinių restauravimas (x)

(įeina į EVRK klasę 90.03)

39

 

 

paslaugos

mėnesiais

Stiklo išpjovimas (x)

(įeina į EVRK klasę 23.12)

40

 

 

paslaugos

mėnesiais

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x) (ST)

(EVRK klasė 95.25)

41

 

 

paslaugos

mėnesiais

Dviračių remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 95.29)

42

 

 

paslaugos

mėnesiais

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas (ST)

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

43

Paslaugą miestuose teikia individualių gyvenamųjų patalpų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo

 

paslaugos

mėnesiais

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 10.71 ir EVRK klasė 10.72)

44

 

 

gamyba

mėnesiais

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x) (ST) (EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

45

kailių ir odų išdirbimas bei dažymas (skutimas (valymas), šikšninimas, riebalų šalinimas, rauginimas, balinimas, kirpimas ir vilnų išpešiojimas bei dažymas)

45.01

gamyba

mėnesiais

kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

45.02

kailinių drabužių ir drabužių priedų

45.02.01

kailinių sudurstytų gaminių ir dirbinių

45.02.02

įvairių kailinių gaminių ir dirbinių (kilimėlių, neprikimštų pampsukų (pufų), gabaliukų pramoniniam blizginimui (poliravimui))

45.02.03

dirbtinio kailio ir jo dirbinių gamyba

45.03

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

46

megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba ir jų apdaila

46.01

gamyba

mėnesiais

veliūrinių ir pliušinių bei kilpelinių medžiagų

46.01.01

megztų „Raše“ ar panašios markės mašinomis tinklo ir apdailos medžiagų langams

46.01.02

kitų megztų (trikotažinių) ar nertų medžiagų

46.01.03

trikotažo, įskaitant puskojines, triko ir pėdkelnes, gamyba

46.02

puloverių, susagstomų megztinių, megztinių, liemenių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba

46.03

Avalynės gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

47

įvairios paskirties, įvairių medžiagų, įvairios gamybos technologijos, įskaitant liejimą, avalynės gamyba

47.01

gamyba

mėnesiais

antkurpių, antblauzdžių ir panašių dirbinių gamyba

47.02

avalynės dalių gamyba (batviršių ir batvirių dalių, padų ir vidpadžių, kulnų ir kt.)

47.03

Baldų gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasės 31.01-31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

48

kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

48.01

gamyba

mėnesiais

įstaigų, darbo kambarių ir buitinių patalpų kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.01

teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.02

transporto priemonių kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.03

kėdžių ir sėdynių apdaila (apmušimas, aptraukimas)

48.01.04

kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

48.02

parduotuvės baldų gamyba ir remontas

48.02.01

įstaigos baldų gamyba ir remontas

48.02.01

viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas

48.02.03

virtuvės baldų gamyba ir remontas

48.03

kitų baldų gamyba

48.04

valgomojo baldų gamyba ir remontas

48.04.01

miegamojo baldų gamyba ir remontas

48.04.02

prieškambario baldų gamyba ir remontas

48.04.03

vaikiškų baldų gamyba ir remontas

48.04.04

baldų apdaila, tokia kaip dažymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas

48.04.05

čiužinių gamyba

48.05

Esamų statinių atstatymas ir remontas (x)

(EVRK klasės 43.31-43.34; 43.91)

49

surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

49.01

paslaugos

mėnesiais

laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

49.02

stogo montavimas

49.02.01

stogo dengimas

49.02.02

hidroizoliavimas

49.02.03

pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

49.03

staliaus dirbinių įrengimas

49.04

medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų įstatymas, virtuvinės įrangos montavimas

49.04.01

vidaus užbaigimas, pavyzdžiui, lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas

49.04.02

grindų ir sienų dengimas

49.05

sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis,

49.05.01

parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas

49.05.02

grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas

49.05.03

grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

49.05.04

sienų tapetavimas

49.05.05

dažymas ir stiklinimas

49.06

pastatų vidaus ir išorės dažymas

49.06.01

stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

49.06.02

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas(x) (ST)

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

50

techninė priežiūra ir remontas

50.01

paslaugos

mėnesiais

mechaninis remontas

50.01.01

elektrinės įrangos remontas

50.01.02

einamoji techninė priežiūra

50.01.03

kėbulo remontas

50.01.04

variklinių transporto priemonių atsarginių dalių remontas

50.01.05

plovimas, poliravimas ir kt.

50.01.06

purškimas ir dažymas

50.01.07

priekinių stiklų ir langų remontas

50.01.08

padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas

50.02

antikorozinis apdorojimas

50.03

atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų instaliavimas

50.04

pagalba kelyje

50.05

Patalpų nuoma*** (xx) (ST) (įeina į EVRK klasę 68.20)

51

 

 

paslaugos

mėnesiais

Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas (x) (ST)

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

52

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x) (ST)

(EVRK klasė 10.32)

53

 

 

paslaugos

mėnesiais

Grūdų malimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 10.61)

54

 

 

paslaugos

mėnesiais

Buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 33.12)

55

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) (x)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

56

 

 

paslaugos

mėnesiais

Nauja statinių statyba (xx)

(įeina į EVRK klases 41.20; 42.21; 42.22; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99)

58

pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai

58.01

paslaugos

mėnesiais

pastatų ir kitų statinių nugriovimas ir išardymas

58.01.01

statybvietės valymas

58.01.02

žemės darbai (grunto kasimas, šalinimas, statybvietės gulstumo suformavimas, tranšėjų, griovių kasimas, akmenų šalinimas)

58.01.03

bendroji pastatų statyba

58.02

visų tipų pastatų statyba

58.02.01

surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

58.02.02

kiti statybos darbai

58.03

pamatų klojimas

58.03.01

vandens šulinių gręžimas ir įrengimas

58.03.02

ne savos gamybos plieno elementų montavimas

58.03.03

plieno lenkimas

58.03.04

plytų ir akmenų mūrijimas

57.03.05

pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas

58.03.06

dūmtraukių įrengimas

58.03.07

elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas

58.04

elektros instaliacijos ir įtaisų

58.04.01

elektrinių šildymo sistemų

58.04.02

kambarinių ir lauko antenų

58.04.03

gaisro pavojaus signalizacijos

58.04.04

apsaugos signalizacijos

58.04.05

žaibolaidžių ir kt.

58.04.06

vamzdynų tiesimas

58.05

vandentiekio ir sanitarinių įrenginių

58.05.01

dujų įrenginių

58.05.02

šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrenginių ir kanalų

58.05.03

priešgaisrinių sistemų

58.05.04

pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

58.06

staliaus dirbinių įrengimas

58.07

medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų, virtuvinės įrangos, laiptinių įrangos

58.07.01

vidaus užbaigimas (lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas)

58.07.02

grindų ir sienų dengimas

58.08

sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis

58.08.01

parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas

58.08.02

grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas

58.08.03

grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

58.08.04

sienų tapetavimas

58.08.05

dažymas ir stiklinimas

58.09

pastatų vidaus ir išorės dažymas

58.09.01

stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

58.09.02

inžinerinių statinių dažymas

58.09.03

pastatų išorės valymas garais, svidinimas smėlio sraute ir panaši veikla

58.10

kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

58.11

privačių plaukimo baseinų įrengimas

58.12

laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

58.13

stogo montavimas

58.13.01

stogo dengimas

58.13.02

hidroizoliavimas

58.13.03

Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo veikla (x) (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

59

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vaikų ir jaunimo papildomo mokymo veikla (x)

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

60

 

 

paslaugos

mėnesiais

Santechnikos darbai (x)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

61

 

 

paslaugos

mėnesiais

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas* (x) (ST) (įeina į EVRK

klases 32.12; 95.25)

62

gamyba

62.01

gamyba

mėnesiais

taisymas

62.02

Dirbtinės bižuterijos gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.13)

63

 

 

gamyba

mėnesiais

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

64

 

 

paslaugos

mėnesiais

Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx)

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

65

elektros instaliacijos ir įtaisų įrengimas ir remontas

65.01

paslaugos

mėnesiais

elektrinių šildymo sistemų įrengimas ir remontas

65.02

kambarinių ir lauko antenų įrengimas ir remontas

65.03

gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas ir remontas

65.04

apsaugos signalizacijos įrengimas ir remontas

65.05

žaibolaidžių ir kt. įrengimas ir remontas

65.06

Išorinių informacijos priemonių kūrimas, išdėstymas ir radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 73.11)

66

skelbimų lentų, skydų, informacijos švieslenčių, karkasų ir pan. kūrimas ir jų išdėstymas

66.01

paslaugos

mėnesiais

reklaminis langų apipavidalinimas, reklamos lipinimas ant automobilių ir autobusų ir kt.

66.02

radiofikuota reklama

66.03

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 90.03)

67

 

 

gamyba

mėnesiais

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) (ST)

(įeina į EVRK klases 47.89; 77.22)

68

prekyba audiovizualiniais kūriniais ir (arba) fonogramomis

68.01

prekyba

dienomis

audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų nuoma

68.02

paslauga

mėnesiais

Dovanų pakavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 82.92)

69

 

 

paslaugos

mėnesiais

Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 01.62)

70

 

 

paslaugos

mėnesiais

Muzikos instrumentų taisymas (x) (įeina į EVRK klasę 95.29)

71

 

 

paslaugos

mėnesiais

Projektiniai-konstruktoriniai darbai (xx)

(įeina į EVRK klasę 71.12.20)

72

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

73

 

 

paslaugos

mėnesiais

Siuvinėtą dirbinių gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 13.99)

74

 

 

gamyba

mėnesiais

Sunų kirpimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 96.09)

75

 

 

paslaugos

mėnesiais

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba* (ST)

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

76

karučių, bagažo vežimėlių, rankinių vežimėlių, rogučių ir kt. gamyba

76.01

gamyba

mėnesiais

gyvūnų traukiamų transporto priemonių gamyba

76.02

valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba

76.03

Trenerių veikla (xx) (jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

77

 

 

paslaugos

mėnesiais

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas* (ST)

(įeina į EVRK klasę 01.49)

78

 

 

gamyba

mėnesiais

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

79

 

 

paslauga

mėnesiais

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x)

(įeina į EVRK klasę 95.29)

80

 

 

paslauga

mėnesiais

Diskotekos vedėjo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

81

 

 

paslauga

mėnesiais

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

82

 

 

paslauga

mėnesiais

Specialaus apgyvendinimo plaukioti nenaudojamuose laivuose ir keltuose paslaugų teikimas (ST)

(įeina į EVRK klasę 55.30)

83

 

 

paslauga

mėnesiais

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

84

 

 

paslauga

mėnesiais

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

85

 

 

gamyba

mėnesiais

Miško daiginimo veikla* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

86

 

 

gamyba

mėnesiais

Pynimui skirtų augalų auginimas* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 01.29)

87

 

 

gamyba

mėnesiais

Medalių, medalionų gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.12)

88

 

 

gamyba

mėnesiais

Medvilninių ir lininių audinių audimas* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 13.20)

89

 

 

gamyba

mėnesiais

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla (xx) (ST)

(įeina į EVRK klasę 82.19)

90

 

 

paslauga

mėnesiais

Astrologinė veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

91

 

 

paslauga

mėnesiais

Laiptinių valymas (xx)

(įeina į EVRK klasę 81.21)

92

 

 

paslauga

mėnesiais

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

93

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

94

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma (ST)

(įeina į EVRK klasę 77.29)

95

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Langų valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.21)

96

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Aplinkos tvarkymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.30)

97

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Gelbėtojų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 93.29)

98

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla (x)

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

99

 

 

paslauga

mėnesiais

 

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

100

 

 

paslauga

mėnesiais

 

 

* Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo.

*** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų arba nakvynės ir pusryčių paslaugų, EVRK klasė 55.20).

 

(x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo

liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.

(xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

2. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skilties skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė – gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skiltyje skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik klasifikatoriuje nurodytos rūšies veikla.

4. ST – stacionarioje vietoje vykdoma veiklos rūšis.

5. Verslo liudijimai gyventojams gali būti išduodami verstis veikla:

5.1. neribojant veiklos teritorijos;

5.2. visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

5.3. konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-23, 2004-02-25, Žin., 2004, Nr. 34-1123 (2004-03-04), i. k. 1042055ISAK000VA-23

Nr. VA-78, 2006-10-20, Žin., 2006, Nr. 116-4445 (2006-10-31), i. k. 1062055ISAK000VA-78

Nr. VA-30, 2008-05-13, Žin., 2008, Nr. 56-2141 (2008-05-17), i. k. 1082055ISAK000VA-30

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2004-02-25, Žin., 2004, Nr. 34-1123 (2004-03-04), i. k. 1042055ISAK000VA-23

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 patvirtinto Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-78, 2006-10-20, Žin., 2006, Nr. 116-4445 (2006-10-31), i. k. 1062055ISAK000VA-78

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-30, 2008-05-13, Žin., 2008, Nr. 56-2141 (2008-05-17), i. k. 1082055ISAK000VA-30

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46, 2009-06-22, Žin., 2009, Nr. 77-3220 (2009-06-30), i. k. 1092055ISAK000VA-46

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo