Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 62-2527, i. k. 1022250ISAK00000278

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ LIGONIAI, ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ, AR ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAI TURI BŪTI HOSPITALIZUOJAMI IR (AR)IZOLIUOJAMI, TIRIAMI IR (AR) GYDOMI PRIVALOMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 13 d. Nr. 278

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

1. Tvirtinu Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose tik jų sutikimu ir tik kai dėl sveikatos būklės jų negalima palikti namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje, arba izoliavimo gyvenamosiose patalpose sąlygos neatitinka higienos reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 475 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 75-2165).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

5. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                           KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu

Nr. 278

 

PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ LIGONIAI, ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ, AR ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAI TURI BŪTI HOSPITALIZUOJAMI IR (AR) IZOLIUOJAMI, TIRIAMI IR (AR) GYDOMI PRIVALOMAI, SĄRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

 

PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

 

1. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga ar sukėlėjo nešiojimas

2. Ūminis poliomielitas

3. Tymai

4. Raudonukė

5. Gripas

6. Citomegaloviruso sukeltos ligos

7. Creutzfeldt – Jakobo liga

8. Kitos lėtinės virusinės centrinės nervų sistemos infekcijos

9. Infekcinė mononukleozė

10. Virusiniai hepatitai ar virusinių B ir C hepatitų sukėlėjų nešiojimas

11. Virusinės žarnyno infekcijos

12. Pasiutligė

13. Erkinis virusinis encefalitas (Rusijos pavasario–vasaros encefalitas)

14. Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu

15. Difterija ar sukėlėjo nešiojimas

16. Kokliušas

17. Meningokokinė infekcija ar sukėlėjo nešiojimas

18. Bakterinis meningitas

19. Tuberkuliozė

20. Raupsai

21. Šigeliozė ar sukėlėjo nešiojimas

22. Vidurių šiltinė ar sukėlėjo nešiojimas

23. Paratifai ar sukėlėjo nešiojimas

24. Kitos salmoneliozės ar sukėlėjo nešiojimas

25. Kitos bakterinės žarnyno infekcijos

26. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos

27. Ekstraintestinė jersiniozė

28. Bruceliozė

29. Listeriozė

30. Leptospirozė

31. Kojų ir burnos liga (snukio-nagų liga)

32. Juodligė

33. Tuliaremija

34. Stabligė

35. Streptokokinė ir kitos septicemijos

36. Dujinė gangrena

37. Laimo liga

38. Legioneliozė

39. Sifilis

40. Gonokokinė infekcija

41. Ornitozė

42. Psitakozė

43. Kitos chlamidijų sukeltos ligos

44. Kitos mikoplazmų sukeltos ligos

45. Epideminė šiltinė ir Brill’o liga

46. Ku-karštligė

47. Maliarija

48. Amebiazė

49. Balantidiazė

50. Toksoplazmozė

51. Leišmaniozė

52. Trichineliozė

53. Echinokokozė

54. Teniazė

55. Cistiterkozė

56. Toksokariazė

57. Krymo-Kongo hemoraginė karštligė

58. Denge hemoraginė karštligė

59. Rift-Valley karštligė

60. Bolivijos hemoraginė karštligė

61. Argentinos hemoraginė karštligė

62. Venesuelos arklių karštligė

63. Vakarų arklių encefalitas

64. Rytų arklių encefalitas

65. Japoniškas encefalitas

66. Kalifornijos encefalitas

67. Šv. Luiso encefalitas

68. Vakarų Nilo karštligė

69. Dermatofitijos (susna, mikrosporija, trichofitija)

70. Giliosios mikozės

71. Niežai

72. Sunkus ūmus respiracinis sindromas (SŪRS), nepatikslintas

Papildyta punktu:

Nr. V-207, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-25, i. k. 2020-03991

 

73. Artimųjų Rytų respiracinio sindromo (ARRS) koronaviruso infekcija

Papildyta punktu:

Nr. V-207, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-25, i. k. 2020-03991

 

74. Neteko galios nuo 2020-03-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-389, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05670

Papildyta punktu:

Nr. V-207, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-25, i. k. 2020-03991

 

75. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

Papildyta punktu:

Nr. V-822, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08404

 

YPAČ PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

 

1. Maras

2. Cholera ar sukėlėjo nešiojimas

3. Beždžionių raupai

4. Geltonoji karštligė

5. Virusinės hemoraginės karštligės:

5.1. Marburgo virusinė liga

5.2. Ebola virusinė liga

5.3. Lassa karštligė

6. Raupai.

Papildyta punktu:

Nr. V-605, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 79-3134 (2006-07-20), i. k. 1062250ISAK000V-605

 

7. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-822, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08404

Papildyta punktu:

Nr. V-389, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05670

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 364, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 75-3245 (2002-07-26), i. k. 1022250ISAK00000364

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 "Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-605, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 79-3134 (2006-07-20), i. k. 1062250ISAK000V-605

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 "Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-207, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-25, i. k. 2020-03991

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-389, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05670

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-822, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08404

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo