Suvestinė redakcija nuo 2019-03-14 iki 2020-04-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 52-2024, i. k. 1022210ISAK0003-228

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-14:

Nr. 3-125, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04045

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 20 d. Nr. 3-228

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu,

t v i r t i n u nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos (toliau – komisija) personalinę sudėtį:

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Alminas Mačiulis – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Darius Aleknavičius – akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius;

Vitalijus Andrejevas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius;

Donatas Čygas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius;

Tomas Garuolis – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai;

Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras;

Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

Tautvydas Tamulevičius – vidaus reikalų viceministras.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-643, 2003-11-28, Žin., 2003, Nr. 114-5187 (2003-12-05), i. k. 1032210ISAK0003-643

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl Nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-129, 2005-04-13, Žin., 2005, Nr. 50-1652 (2005-04-19), i. k. 1052210ISAK0003-129

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-507, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 137-4950 (2005-11-19), i. k. 1052210ISAK0003-507

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-449, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 127-4863 (2006-11-25), i. k. 1062210ISAK0003-449

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-396, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 131-5333 (2007-12-13), i. k. 1072210ISAK0003-396

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl Nuolatinės kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-38, 2008-02-07, Žin., 2008, Nr. 18-650 (2008-02-12), i. k. 1082210ISAK00003-38

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-384, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4679 (2008-10-25), i. k. 1082210ISAK0003-384

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-502, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 122-5261 (2009-10-13), i. k. 1092210ISAK0003-502

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-234, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 48-2331 (2011-04-23), i. k. 1112210ISAK0003-234

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-256, 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2292 (2013-05-07), i. k. 1132210ISAK0003-256

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-110(1.5 E), 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-16, i. k. 2015-03833

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-329(1.5 E), 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24551

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-102, 2017-03-06, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03655

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-550, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17662

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-125, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04045

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo