Suvestinė redakcija nuo 2013-05-08 iki 2015-03-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 52-2024, i. k. 1022210ISAK0003-228

 

Nauja redakcija nuo 2013-05-08:

Nr. 3-256, 2013-04-29, Žin. 2013, Nr. 46-2292 (2013-05-07), i. k. 1132210ISAK0003-256

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 20 d. Nr. 3-228

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1277) 3 punktu,

t v i r t i n u  šią nuolatinę Kelių priežiūros ir plėtros programos komisiją:

Vladislav Kondratovič – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Paulius Girčys – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus patarėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Donatas Čygas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas;

Henrikas Jackevičius – Lietuvos kelininkų veteranų klubo „Kelininkas“ pirmininkas;

Algimantas Juocevičius – vidaus reikalų viceministras;

Stanislavas Kablys – asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

Ričardas Malkus – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius;

Skirmantas Skrinskas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-643, 2003-11-28, Žin., 2003, Nr. 114-5187 (2003-12-05), i. k. 1032210ISAK0003-643

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl Nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-129, 2005-04-13, Žin., 2005, Nr. 50-1652 (2005-04-19), i. k. 1052210ISAK0003-129

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-507, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 137-4950 (2005-11-19), i. k. 1052210ISAK0003-507

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-449, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 127-4863 (2006-11-25), i. k. 1062210ISAK0003-449

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-396, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 131-5333 (2007-12-13), i. k. 1072210ISAK0003-396

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl Nuolatinės kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-38, 2008-02-07, Žin., 2008, Nr. 18-650 (2008-02-12), i. k. 1082210ISAK00003-38

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-384, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4679 (2008-10-25), i. k. 1082210ISAK0003-384

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-502, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 122-5261 (2009-10-13), i. k. 1092210ISAK0003-502

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-234, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 48-2331 (2011-04-23), i. k. 1112210ISAK0003-234

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-256, 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2292 (2013-05-07), i. k. 1132210ISAK0003-256

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3-228 "Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo