Suvestinė redakcija nuo 2021-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 12-439, i. k. 1022330ISAK00000030

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-03:

Nr. 3D-781, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDYKLŲ, KLASIFIKUOJANČIŲ GYVULIŲ SKERDENAS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 28 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ 1.1 papunkčiu,

tvirtinu pridedamus:

1. Galvijų skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą.

2. Kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m.  gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-781

redakcija)

 

 

GALVIJŲ SKERDENAS KLASIFIKUOJANČIŲ SKERDYKLŲ SĄRAŠAS

 

 

1. UAB „Krekenavos agrofirma“, Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, Kėdainių r.;

2. UAB „Biovela–Utenos mėsa“, Pramonės g. 4, Utena;

3. UAB „Agaras“, Agaro g. 5, Balandiškių k., Biržų r.

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m.  gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-781

redakcija)

 

KIAULIŲ SKERDENAS KLASIFIKUOJANČIŲ SKERDYKLŲ SĄRAŠAS

 

 

1. UAB „Krekenavos agrofirma“, Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, Kėdainių r.;

2. UAB „Biovela–Utenos mėsa“, Pramonės g. 4, Utena;

3. UAB „Rivona“, Sodininkų g. 3, Struikų k., Šilalės r.;

4. UAB „Samsonas“, Striūpų k., Šakių r.;

5. Č. Zachaževskij individuali įmonė, Kranto g. 7, Paluknio k., Trakų r.;

6. UAB „Agaras“, Agaro g. 5, Balandiškių k., Biržų r.;

7. V. Baliūno įmonė, Durpyno g. 6, Paežerio I k., Panevėžio r.;

8. UAB „Avirginida“, L. Ivinskio g. 55, Vingininkų k., Šilalės r.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 127, 2002-04-12, Žin., 2002, Nr. 40-1506 (2002-04-17), i. k. 1022330ISAK00000127

Dėl 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 ,,Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 420, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4723 (2002-11-06), i. k. 1022330ISAK00000420

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 492, 2002-12-17, Žin., 2002, Nr. 120-5446 (2002-12-20), i. k. 1022330ISAK00000492

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-587, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 159-5823 (2004-11-02), i. k. 1042330ISAK003D-587

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-116, 2005-03-02, Žin., 2005, Nr. 31-1007 (2005-03-05), i. k. 1052330ISAK003D-116

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-252, 2005-05-03, Žin., 2005, Nr. 58-2052 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-252

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-365, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3482 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK003D-365

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin., 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-306, 2007-06-18, Žin., 2007, Nr. 69-2751 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-306

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-173, 2008-03-28, Žin., 2008, Nr. 38-1391 (2008-04-03), i. k. 1082330ISAK003D-173

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-395, 2008-07-18, Žin., 2008, Nr. 85-3399 (2008-07-26), i. k. 1082330ISAK003D-395

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-506, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3706 (2009-07-23), i. k. 1092330ISAK003D-506

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-602, 2010-06-29, Žin., 2010, Nr. 79-4092 (2010-07-03), i. k. 1102330ISAK003D-602

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-190, 2011-03-10, Žin., 2011, Nr. 32-1508 (2011-03-17), i. k. 1112330ISAK003D-190

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-394, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3505 (2012-06-19), i. k. 1122330ISAK003D-394

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-453, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 72-3601 (2013-07-05), i. k. 1132330ISAK003D-453

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-464, 2014-08-05, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10898

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-209, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09301

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-600, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25343

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-94, 2018-02-13, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02280

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-368, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09486

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-693, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20065

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl Skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-781, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25014

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo