Suvestinė redakcija nuo 2008-04-04 iki 2008-07-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 12-439, i. k. 1022330ISAK00000030

 

Nauja redakcija nuo 2007-06-24:

Nr. 3D-306, 2007-06-18, Žin. 2007, Nr. 69-2751 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-306

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDYKLŲ, KLASIFIKUOJANČIŲ GYVULIŲ SKERDENAS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 28 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2007, Nr. 52-2028) 1.1 punktu,

Tvirtinu pridedamus:

1. Galvijų skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą.

2. Kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 3D-306

 

GALVIJŲ SKERDENAS KLASIFIKUOJANČIŲ SKERDYKLŲ SĄRAŠAS

 

1. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Krekenavos mėsa“;

2. UAB „Utenos mėsa“;

3. R. Irtmono firma „Rovisa“;

4. UAB „Samsonas“; 5. UAB „Agrovet“;

6. UAB „Agaras“.

7. Neteko galios nuo 2008-04-04

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-173, 2008-03-28, Žin. 2008, Nr. 38-1391 (2008-04-03), i. k. 1082330ISAK003D-173

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

Nr. 3D-306, 2007-06-18, Žin., 2007, Nr. 69-2751 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-306

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 3D-306

 

KIAULIŲ SKERDENAS KLASIFIKUOJANČIŲ SKERDYKLŲ SĄRAŠAS

 

1. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Krekenavos mėsa“;

2. UAB „Utenos mėsa“;

3. Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė UAB „Sistem“;

4. R. Irtmono firma „Rovisa“;

5. UAB „Samsonas“;

6. UAB „Beržų kompleksas“;

7. UAB „Agrovet“;

8. Č. Zachaževskij individuali įmonė;

9. UAB „Kaišiadorių agrofirma“;

10. UAB „Agaras“;

11. UAB „Avirginida“;

12. UAB Mažeikių mėsinė;

13. Neteko galios nuo 2008-04-04

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-173, 2008-03-28, Žin. 2008, Nr. 38-1391 (2008-04-03), i. k. 1082330ISAK003D-173

 

14. AB „Grabupėliai“;

15. UAB „Vigesta“;

16. UAB „Leketai“

17. UAB „Daivida“;

18. AB „Tauragės maistas“;

19. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis;

20. UAB „Derijus“.

21. Neteko galios nuo 2008-04-04

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-173, 2008-03-28, Žin. 2008, Nr. 38-1391 (2008-04-03), i. k. 1082330ISAK003D-173

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-306, 2007-06-18, Žin., 2007, Nr. 69-2751 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-306

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 127, 2002-04-12, Žin., 2002, Nr. 40-1506 (2002-04-17), i. k. 1022330ISAK00000127

Dėl 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 ,,dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 420, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4723 (2002-11-06), i. k. 1022330ISAK00000420

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 492, 2002-12-17, Žin., 2002, Nr. 120-5446 (2002-12-20), i. k. 1022330ISAK00000492

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-587, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 159-5823 (2004-11-02), i. k. 1042330ISAK003D-587

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-116, 2005-03-02, Žin., 2005, Nr. 31-1007 (2005-03-05), i. k. 1052330ISAK003D-116

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-252, 2005-05-03, Žin., 2005, Nr. 58-2052 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-252

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-365, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3482 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK003D-365

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin., 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-306, 2007-06-18, Žin., 2007, Nr. 69-2751 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-306

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-173, 2008-03-28, Žin., 2008, Nr. 38-1391 (2008-04-03), i. k. 1082330ISAK003D-173

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo