Suvestinė redakcija nuo 2004-05-23 iki 2004-08-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 12-439, i. k. 1022330ISAK00000030

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKERDYKLŲ, VYKDANČIŲ GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 28 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056) nuo 2002 m. gegužės 1 d. skerdyklos turės pradėti klasifikuoti gyvulių skerdenas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Skerdyklų, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, sąrašą;

1.2. Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašą.

2. Rekomenduoju skerdykloms, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, klasifikuoti ir galvijų skerdenas nepriklausomai nuo paskerstų galvijų skaičiaus.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Grušauskui.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-541

redakcija)

 

SKERDYKLŲ, KURIOS TURĖS VYKDYTI KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. ŽŪB „Nematekas“;

2. UAB „Biovela“;

3. UAB „Agrovet“;

4. UAB „Cesta“;

5. Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė UAB „Sistem“;

6. UAB „Beržų kompleksas“;

7. R. Irtmono firma „Rovisa“;

8. AB „Krekenavos agrofirma“;

9. UAB „Samsonas“;

10. UAB „Stragutės mėsa“;

11. UAB „Vigesta“;

12. UAB „Vilkė“;

13. UAB „Mažeikių mėsinė“;

14. S. Budrio IĮ „Aisytė“;

15. Č. Zachaževskij individuali įmonė;

16. UAB „Grabupėliai“;

17. UAB „Sikasta“ mėsos perdirbimo įmonė „Skinija“;

18. UAB „Daivida“;

19. UAB „Kužių agroįmonė“;

20. UAB „Agaras“;

21. ŽŪB „Delikatesas“;

22. A. Abraičio įmonė „Srovė“;

26. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

 

27. UAB „Viragis.“.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

 

Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašas

 

1. UAB „Agrovet“;

2. UAB „Agaras“;

3. Neteko galios nuo 2004-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin. 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

4. UAB „Samsonas“;

5. UAB „Biovela“;

6. UAB „Lisela“;

7. A. Abraičio įm. „Srovė“;

8. UAB „Cesta“;

9. R. Irtmono firma „Rovisa“;

10. Neteko galios nuo 2004-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin. 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

11. UAB „Vilkė“.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 127, 2002-04-12, Žin., 2002, Nr. 40-1506 (2002-04-17), i. k. 1022330ISAK00000127

Dėl 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 ,,dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 420, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4723 (2002-11-06), i. k. 1022330ISAK00000420

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 492, 2002-12-17, Žin., 2002, Nr. 120-5446 (2002-12-20), i. k. 1022330ISAK00000492

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo