Suvestinė redakcija nuo 2006-12-01 iki 2007-06-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 12-439, i. k. 1022330ISAK00000030

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKERDYKLŲ, VYKDANČIŲ GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 28 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056) nuo 2002 m. gegužės 1 d. skerdyklos turės pradėti klasifikuoti gyvulių skerdenas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Skerdyklų, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, sąrašą;

1.2. Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašą.

2. Nurodau skerdykloms, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, klasifikuoti ir galvijų skerdenas, neatsižvelgiant į paskerstų galvijų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-116, 2005-03-02, Žin., 2005, Nr. 31-1007 (2005-03-05), i. k. 1052330ISAK003D-116

 

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Grušauskui.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-541

redakcija)

 

SKERDYKLŲ, KURIOS TURĖS VYKDYTI KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. Neteko galios nuo 2004-08-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin. 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

2. Neteko galios nuo 2004-12-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin. 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

 

3. UAB „Agrovet“;

4. UAB „Cesta“;

5. Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė UAB „Sistem“;

6. UAB „Beržų kompleksas“;

7. R. Irtmono firma „Rovisa“;

8. Neteko galios nuo 2004-08-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin. 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

9. UAB „Samsonas“;

10. UAB „Stragutės mėsa“;

11. UAB „Vigesta“;

12. UAB „Vilkė“;

13. UAB „Mažeikių mėsinė“;

14. Neteko galios nuo 2004-12-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin. 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

 

15. Č. Zachaževskij individuali įmonė;

16. UAB „Grabupėliai“;

17. UAB „Sikasta“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

 

18. UAB „Daivida“;

19. Neteko galios nuo 2004-12-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin. 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

 

20. UAB „Agaras“;

21. Neteko galios nuo 2004-08-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin. 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

22. A. Abraičio įmonė „Srovė“;

23. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Krekenavos mėsa“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

24. UAB „Kaišiadorių agrofirma“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

25. UAB „Avirginida“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

26. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

 

27. Neteko galios nuo 2005-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-252, 2005-05-03, Žin. 2005, Nr. 58-2052 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-252

Papildyta punktu:

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

 

28. UAB „Utenos mėsa“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-587, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 159-5823 (2004-11-02), i. k. 1042330ISAK003D-587

 

29. UAB „Rukesa ir Ko“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-365, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3482 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK003D-365

 

30. AB „Tauragės maistas “;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin., 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

 

31. UAB „Lekėčiai“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

32. UAB „Kazena“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

33. BĮ UAB „Olkusjana“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

34. UAB „Derijus“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

35. V. Kartenio firma „Elektrėnų mėsa“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

36. UAB „Sasnelė“.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30

 

Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašas

 

1. UAB „Agrovet“;

2. UAB „Agaras“;

3. Neteko galios nuo 2004-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin. 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

4. UAB „Samsonas“;

5. Neteko galios nuo 2004-08-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin. 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

 

6. Neteko galios nuo 2006-01-29

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin. 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

 

7. A. Abraičio įm. „Srovė“;

8. UAB „Cesta“;

9. R. Irtmono firma „Rovisa“;

10. Neteko galios nuo 2004-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin. 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

 

11. UAB „Vilkė“;

12. UAB „Utenos mėsa“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-587, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 159-5823 (2004-11-02), i. k. 1042330ISAK003D-587

 

13. UAB „Sikasta“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

 

14. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Krekenavos mėsa“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-116, 2005-03-02, Žin., 2005, Nr. 31-1007 (2005-03-05), i. k. 1052330ISAK003D-116

 

15. UAB „Grimeda“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin., 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

 

16. UAB „Artginta“;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

17. S. Purvinio įmonė .

Papildyta punktu:

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

 

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 127, 2002-04-12, Žin., 2002, Nr. 40-1506 (2002-04-17), i. k. 1022330ISAK00000127

Dėl 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 ,,dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 420, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4723 (2002-11-06), i. k. 1022330ISAK00000420

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 492, 2002-12-17, Žin., 2002, Nr. 120-5446 (2002-12-20), i. k. 1022330ISAK00000492

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-541, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 121-5496 (2003-12-23), i. k. 1032330ISAK003D-541

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-309, 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 83-3022 (2004-05-22), i. k. 1042330ISAK003D-309

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl Skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-159, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 54-1870 (2004-04-15), i. k. 1042330ISAK003D-159

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-587, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 159-5823 (2004-11-02), i. k. 1042330ISAK003D-587

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-681, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 186-6946 (2004-12-29), i. k. 1042330ISAK003D-681

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-116, 2005-03-02, Žin., 2005, Nr. 31-1007 (2005-03-05), i. k. 1052330ISAK003D-116

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-252, 2005-05-03, Žin., 2005, Nr. 58-2052 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-252

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-365, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3482 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK003D-365

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-26, 2006-01-24, Žin., 2006, Nr. 11-415 (2006-01-28), i. k. 1062330ISAK0003D-26

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-462, 2006-11-23, Žin., 2006, Nr. 130-4925 (2006-11-30), i. k. 1062330ISAK003D-462

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo