Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

 

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ir MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52–1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

1.                Už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą:

1.1.             neiškilmingą santuokos įregistravimą                                                   20 litų

1.2.             iškilmingą santuokos įregistravimą                                                       80 litų

1.3.             bažnyčioje ir užsienio valstybėje įregistruotos santuokos
įtraukimą į apskaitą                                                                              15 litų

1.4.             (neteko galios)

1.5.             civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą ir pakeitimą,
išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                    12 litų

1.6.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo,
pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą                                 30 litų

1.7.             pakartotinį civilinės būklės  akto įrašo liudijimo išdavimą                   6 litai

1.8.             civilinės būklės akto įrašo kopijos ar nuorašo išdavimą                       2 litai

1.9.             užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą                15 litų

1.10.           civilinės santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą                            15 litų

1.11            pažymų apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio       15 litų

                   valstybėje, išdavimą

1.12.                      užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo

                   įskaitymą į apskaitą                                                                              15 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

 

2.                Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos
Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo
dokumentų išdavimą, taip pat dokumentą, patvirtinantį
asmens gyvenamąją vietą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą                                                                                               25 litai

2.1.2.          pratęsimą                                                                                              2 litai

2.1.3.          išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo
priėmimo                                                                                              77 litai

2.2.      kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 7 darbo dienas                                       8 litai

2.3. kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas                                         16 litų

2.4. leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje

ir leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybių piliečiams išdavimą, keitimą                    50 litų

2.5. pirmojo leidimo laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.5.1. šeimos susijungimo atveju                                                                 250 litų

2.5.2. kitais atvejais                                                                                     450 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių mažinama 100 procentų.

 2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, jeigu jie:

3.1. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti mokslo ir studijų ar švietimo įstaigose mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo arba yra priimti mokytis ar studijuoti švietimo ar mokslo ir studijų įstaigose arba kelti kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, taip pat Europos Sąjungos programas, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika;

3.2. yra studentai, atvykstantys stažuoti ar dirbti į Lietuvos Respubliką pagal visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų vykdomas tarptautines mainų stažuotėmis programas vieneriems metams.

4. Iš kartu su užsieniečiu atvykstančių šeimos narių (išskyrus vaikus iki 18 metų) už pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir iš užsieniečio.

2.6. naujo leidimo užsieniečiui laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje išdavimą                                                                  100 litų

Pastaba. Pateikusiam prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui 6 mėnesiams išduodamas leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, už kurio išdavimą valstybės rinkliava mažinama 100 procentų

2.7.             leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje
užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos
pilietybę, ir užsieniečiui iki 18 metų išdavimą                                      50 litų

2.8.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.8.1.          išduodant pirmąjį leidimą nuolat gyventi Lietuvos

                   Respublikoje užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai

                   apsigyventi Lietuvos Respublikoje                                                       250 litų

2.8.2.          kitais atvejais (keičiant, gaunant pirmąjį leidimą nuolat gyventi

                   užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę,

                   bei su juo atvykusiems šeimos nariams ir kt.)                                      50 litų

2.9.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą                         30 litų

2.10.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka asmeniui iki 16 metų ir šešiolikmečiui,
gaunančiam pasą pirmą kartą                                                               6 litai

Pastaba. Už paso išdavimą ir keitimą vaikams invalidams iki 16 metų valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

2.11.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą, keitimą
bendra tvarka senatvės pensininkui                                                      6 litai

2.12.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka kitiems asmenims                                                                      11 litų

2.13.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka vietoj prarastojo paso                                                                55 litai

2.14.           paso keitimą bendra tvarka pakeitus vardą, pavardę,
dėl netikslių įrašų pase, pasibaigus paso galiojimo laikui                     11 litų

2.15.           paso keitimą bendra tvarka pasui susidėvėjus ar tapus
netinkamam naudoti, sunaudojus vizoms skirtus lapus                        33 litai

2.16.           paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas
nuo prašymo priėmimo                                                                        144 litai

2.17.           paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas
nuo prašymo priėmimo                                                                        77 litai

2.18.           paso galiojimo laiko pratęsimą                                                             6 litai

2.19.           laikinojo piliečio pažymėjimo išdavimą, keitimą                                  1 litas

2.20.           duomenų apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą
įrašymą asmens, atvykusio į Lietuvos Respubliką ar
pakeitusio nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
pase, leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar
gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose                     1 litas

2.21.           informacijos apie gyventojo adresą teikimą                                         3 litai

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           paprastosios vizos išdavimą:

2.23.1.        vienkartinės                                                                                          40 litų

2.23.2.        daugkartinės                                                                                         80 litų

2.23.3.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               28 litai

2.23.4.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              68 litai

2.24.           tranzitinės vizos išdavimą:

2.24.1.        vienkartinės                                                                                          20 litai

2.24.2.        dvikartinės                                                                                           70 litų

2.24.3.        daugkartinės                                                                                         120 litų

2.24.4.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               20 litų

2.24.5.        dvikartinės grupinės (už vieną asmenį)                                                70 litų

2.24.6.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              120 litų

Pastaba. Jeigu viza išduodama ypatingos skubos tvarka (per 24 valandas nuo prašymo priėmimo), valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka (per 72 valandas nuo prašymo priėmimo) – 75 litais, išskyrus vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose.

2.25.           (neteko galios)

2.26.           vizų pratęsimą                                                                                      61 litas

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą                                                                                               25 litai

2.27.2.        pratęsimą                                                                                              2 litai

2.27.3.        išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo
prašymo priėmimo                                                                               77 litai

2.28.           užsieniečio paso išdavimą                                                                    100 litų

2.329.         užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą                                    2 litai

Pastaba. Už pirmojo užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą užsieniečiams, kuriems suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje, valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

2.30.           užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės,
neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
įdarbinimo dokumentų:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         110 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        110 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą 2 metams                                                         220 litų

2.31.           prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atsisakymo nagrinėjimą                                                                        70 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

 

3.                Už licencijos verstis licencijuojama veikla išdavimą
arba perregistravimą:

3.1.             licencijos pardavinėti pirotechnikos priemones
(pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)                            200 litų

3.2.             licencijos gaminti antspaudus, spaudus                                                200 litų

3.3.             licencijos importuoti pirotechnikos priemones
(pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)                            200 litų

3.4.             licencijos pardavinėti civilinius ginklus ir jų šaudmenis,
išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis                200 litų

3.5.             licencijos importuoti civilinius ginklus ir jų šaudmenis,
išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis                200 litų

3.6.             licencijos steigti bei eksploatuoti šaudymo tirus,
šaudyklas, medžioklinius šaudymo stendus                                         200 litų

3.7.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
mažmenine prekyba                                                                             300 litų

3.8.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
mažmenine prekyba ir vaistų gamyba                                                  300 litų

3.9.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
didmenine prekyba                                                                              1000 litų

3.10.           licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
tyrimu ir gamyba                                                                                  800 litų

3.11.           licencijos verstis informacijos apie vaistus
teikimu                                                                                                 300 litų

3.12.           licencijos, patvirtinančios asmens, norinčio verstis asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros praktika                                        66 litai

3.13.           licencijos, suteikiančios įmonei ar įstaigai teisę verstis
sveikatos priežiūros veikla                                                                   150 litų

3.14.           veiklos, susijusios su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, licencijos                                                                              50 litų

3.15.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas                                      66 litai

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                  50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                      500 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos                                                                  500 litų

3.19.           licencijos organizuoti skaitmeninę loteriją                                            10000 litų

3.20.           licencijos organizuoti momentinę loteriją                                             10000 litų

3.21.           licencijos organizuoti bingo loteriją                                                      50000 litų

3.22.                      licencijos spausdinti vertybinius popierius, dokumentų

                   blankus ir banderoles apdorotam tabakui, etilo alkoholiui

                   ir alkoholiniams gėrimams ženklinti                                                     1800 litų

3.23.           licencijos verstis profesiniu mokymu                                                   80 litų

3.24.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.25.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,
išdavimą                                                                                               20000 litų

3.26.           licencijos importuoti alų išdavimą                                                        2500 litų

3.27.           licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio, išdavimą    1000 litų

3.28.           licencijos importuoti maistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais, išdavimą                                                  500 litų

3.29.           licencijos importuoti nemaistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais, išdavimą                                                  500 litų

3.30.           licencijos importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį:

3.30.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.30.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.31.           licencijos importuoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                     700 litų

3.32.           licencijos importuoti techninį etilo alkoholį išdavimą                           700 litų

3.33.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką išdavimą               2000 litų

3.34.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius išdavimą                        4000 litų

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais išdavimą                                                            80000 litų

3.36.           licencijos verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą                      20000 litų

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba alumi išdavimą                           2500 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą                              700 litų

3.39.           licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą         4000 litų

3.40.           licencijos gaminti alų išdavimą                                                             2500 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, išdavimą                                                                          20000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, alkoholinius
gėrimus, denatūruotą ir nedenatūruotą etilo alkoholį
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.43.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.44.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, natūralaus bičių medaus fermentacijos procese
gautų produktų gėrimus išdavimą                                                         80000 litų

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                                        4000 litų

3.46.           (neteko galios)

3.47.           (neteko galios)

3.48.           (neteko galios)

3.49.           (neteko galios)

3.50.           (neteko galios)

3.51.           (neteko galios)

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą                                                                                               800 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą                                                                                               800 litų

3.54.                      licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 8,5 procento, išdavimą                                                           200 litų

3.55.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą                                            800 litų

3.56.           (neteko galios)

3.57.           (neteko galios)

3.58.           (neteko galios)

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose
renginiuose, parodose bei mugėse                                                        30 litų

3.60.                      vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose,

                   parodose bei mugėse išdavimą                                                             30 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose
stacionariniuose pastatuose                                                                  60 litų

3.62.           licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio

                   ir turizmo sezonų metu išdavimą:
3.62.1.        alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 22 procentų                                                                            200 litų

3.62.2.                alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento                                     100 litų

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą        100 litų

3.64.           (neteko galios)

3.65.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą                             50 litų

3.66.           licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu laivais
tarptautiniais maršrutais                                                                        400 litų

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje          200 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą                                                        5500 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius geležinkelio transportu vietiniais
maršrutais                                                                                             2200 litų

3.70.           licencijos vežti keleivius ir krovinius geležinkelio transportu
tarptautiniais maršrutais                                                                        5500 litų

3.71.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius tolimojo
susisiekimo maršrutais                                                                         150 litų

3.72.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
tarptautiniais maršrutais                                                                        200 litų

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            30 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
vietiniais maršrutais                                                                              30 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius
tarptautiniais maršrutais                                                                        250 litų

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių
transportu keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais                    150 litų

3.77.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių
transportu keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais                            25 litai

Pastaba. Nustatytas 3.76 ir 3.77 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui.

3.78.           licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo,
adreso, automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus
licenciją arba licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais                    25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius
vietiniais maršrutais                                                                              5 litai

3.80.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            5 litai

3.81.           sklandytojo licencijos                                                                           60 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos                                                                 80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        180 litų

3.85.           piloto mėgėjo licencijos (moksleiviams ir studentams)                         130 litų

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos                                                        240 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos                         10 litų

3.93.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
pirmojo tipo licencijos                                                                          8000 litų

3.94.           pirmojo tipo licenciją atstojančio Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos leidimo                                                20000 litų

3.95.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           licencijos steigti bendruosius plačiajuosčius bevielio
ryšio tinklus                                                                                         2950 litų

3.98.           licencijos eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio
ryšio tinklus                                                                                         2950 litų

3.99.           licencijos teikti bendrojo plačiajuosčio bevielio ryšio
paslaugas                                                                                              2950 litų

3.100.         licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius
bevielio ryšio tinklus ir teikti plačiajuosčio bevielio ryšio
paslaugas                                                                                              2950 litų

3.101.         licencijos steigti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus                    2950 litų

3.102.         licencijos eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus          2950 litų

3.103.         licencijos teikti judriojo radijo ryšio paslaugas                                     2950 litų

3.104.         licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius judriojo
radijo ryšio tinklus ir teikti judriojo radijo ryšio paslaugas                   2950 litų

3.105.         licencijos teikti radijo (išskyrus laidinį radiją), televizijos
programų siuntimo paslaugas                                                               2950 litų

Pastaba. Valstybės rinkliavos už kelių rūšių licencijų (leidimų) steigti ir eksploatuoti bendruosius telekomunikacijų tinklus ir (arba) teikti telekomunikacijų paslaugas išdavimą dydis nustatomas sudėjus nurodytus atitinkamos telekomunikacinės veiklos licencijų (leidimų) išdavimo valstybės rinkliavos dydžius.

3.106.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus
išdavimą                                                                                               2800 litų

3.107.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus
gazolius, skystąjį kurą (mazutą) išdavimą                                            100 litų

3.108.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus
gazolius, skystąjį kurą (mazutą) šilumos, elektros energijos ir
kitoms gamybos reikmėms išdavimą                                                    100 litų

3.109.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus
akcinės bendrovės"Mažeikių nafta" iš užsienio įmonių žaliavų
išdavimą                                                                                               100 litų

3.110.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą skystąjį kurą
(mazutą), dyzeliną (dyzelinius degalus) kitus gazolius, tiekiamus
kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti išdavimą                           100 litų

3.111.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną,
reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams,
ir jais prekiauti išdavimą                                                                      100 litų

3.112.         licencijos importuoti nefasuotus dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamus
kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti
išdavimą                                                                                               100 litų

3.113.         licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus
išdavimą                                                                                               2800 litų

3.114.         licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus
gazolius, skystąjį kurą (mazutą) išdavimą                                            100 litų

3.115.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.116.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių
kuru, kitais gazoliais, skystuoju kuru (mazutu) išdavimą                     100 litų

3.117.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos
produktų likučiais                                                                                450 litų

3.118.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuoto buitinio krosnių
kuro, kitų gazolių, skystojo kuro (mazuto) likučiais išdavimą              20 litų

3.119.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių
benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis,

                   skirtomis automobilių transportui išdavimą                                          500 litų

3.120.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių
benzino, dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų

                   automobilių transportui, likučiais                                                         80 litų

3.121.         licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

3.121.1.      išdavimą                                                                                               1000 litų

3.121.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo

                    pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos

                   dublikato išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                        100 litų

3.122.         licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

3.122.1.      išdavimą                                                                                                 1000 litų

3.122.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo

                   ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato

                   išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                                        100 litų

 

3.123.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo, tranzito, eksporto licencijos                                                   120 litų

3.124.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo sertifikato                                                                                100 litų

3.125.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) gamyba                       1500 litų

3.126.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) didmenine
prekyba                                                                                                1500 litų

3.127.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) sandėliavimu               1500 litų

3.128.         banko veiklos licencijos                                                                       175000 litų

3.129.         kredito unijos veiklos licencijos                                                           1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos veiklos licencijos                                            75 litai

3.131.         licencijos verstis jūreivių, Lietuvos Respublikos piliečių
ir nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje asmenų
įdarbinimo Lietuvos ir užsienio laivuose tarpininkavimo
veikla                                                                                                   100 litų

3.132.         licencijos įdarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečius
ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis                          100 litų

3.133.         licencijos taisyti ginklus                                                                       500 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus                                                                     500 litų

3.135.         licencijos gaminti ginklų dalis                                                              500 litų

3.136.         licencijos gaminti šaudmenis                                                                500 litų

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas                 500 litų

3.138.         licencijos gaminti pirotechnikos priemones                                          500 litų

3.139.         licencijos verstis gyvulių veislininkyste                                                100 litų

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus
bei vaistines medžiagas                                                                        300 litų

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas                                                                                            300 litų

3.142.         licencijos verstis didmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis,
jų eksportu, importu                                                                             300 litų

3.143.         licencijos verstis didmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų importu, eksportu                  300 litų

3.144.         licencijos verstis mažmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                          100 litų

3.145.         licencijos verstis mažmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                                                   100 litų

3.146.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu                         1000 litų

3.147.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų didmenine prekyba, įskaitant prekybos
tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu                          1000 litų

3.148.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu                                   600 litų

3.149.         licencijos verstis privačia veterinarine praktika veterinarijos
specialistams                                                                                        77 litai

3.150.         licencijos verstis veterinarijos farmacine veikla fiziniams
asmenims                                                                                             133 litai

3.151.         licencijos gaminti veterinarijos farmacijos produktus
ir veterinarijos farmacijos preparatus                                                   400 litų

3.152.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba įmonėms                               150 litų

3.153.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir gamyba įmonėms               150 litų

3.154.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
medžiagų didmenine prekyba įmonėms                                               500 litų

3.155.         licencijos atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius
darbus:

3.155.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

3.155.2.      perregistravimą                                                                                     50 litų

3.156.         licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               10000 litų

3.156.2.            perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.157.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.158.                  licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų

lošimus taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.158.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.158.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.159.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.160.2.      perregistravimą                                                                                       1000 litų

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas išdavimą                                         1200 litų

3.162.         licencijos paskirstyti gamtines dujas išdavimą                                      1200 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas išdavimą                                            1200 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas išdavimą                                              1200 litų

3.165.         licencijos perduoti elektros energiją išdavimą                                      1200 litų

3.166.         licencijos skirstyti elektros energiją išdavimą                                       1200 litų

3.167.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą                 1200 litų

3.168.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą               1200 litų

3.169.         rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                                                1200 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.             leidimo juridiniam ar fiziniam asmeniui įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš Lietuvos Respublikos daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama, išdavimą                                                                                                             50 litų

4.2.             leidimo importuoti (eksportuoti) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką išdavimą:

4.2.1.          daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos arba vežti per ją tranzitu be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama (išskyrus 4.2.2–4.2.4 punktus)                                          50 litų

4.2.2.          vieną šaunamąjį ginklą                                                                         50 litų

4.2.3.          vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį                                                                          50 litų

4.2.4.          šaunamųjų ginklų šaudmenis                                                               500 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimų Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš jos) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Gabenant 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus daiktus (prekes) tranzitu, išduodami du leidimai – įvežti (importuoti) ir išvežti (eksportuoti) ir imama 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.

3. Už leidimų eksportuoti vieną šaunamąjį ginklą, vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį ir šaunamųjų ginklų šaudmenis išdavimą valstybės rinkliavos dydis mažinamas 100 procentų.

4.3.             leidimo laikyti (funkcionuoti, eksponuoti) šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis juridinio asmens, jo filialo patalpose išdavimą                                                   200 litų

4.4.             leidimo laikyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką juridinio asmens, jo filialo patalpose išdavimą                                                                               500 litų

4.5.             leidimo vykdyti su antspaudų (spaudų) gamyba susijusią veiklą konkrečiose patalpose išdavimą                                                                                               500 litų

4.6.             leidimo šaudyti (funkcionuoti) šaudymo tire, šaudykloje, medžiokliniame šaudymo stende ir laikyti ginklus šiose patalpose išdavimą                                 200 litų

4.7.             leidimo laikyti ir nešioti šaunamuosius ginklus juridinio asmens darbuotojui išdavimą                                                                                                              10 litų

4.8.             leidimo pasigaminti vieną antspaudą arba spaudą (išskyrus antspaudą ar spaudą su Lietuvos valstybės ar savivaldybių herbais) išdavimą                          10 litų

4.9.             leidimo įsigyti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą fiziniam asmeniui      20 litų

4.10.           leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus ir (ar) šovinius ir (ar) specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui arba jo padaliniams                               10 litų

4.11.           leidimo (sutikimo) parduoti perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą    10 litų

4.12.           leidimo įsigyti pirotechnikos priemones išdavimą                                10 litų

4.13.           leidimo laikyti ir nešioti ginklą išdavimą, pratęsimą                             10 litų

4.14.           egzamino pagal asmens ir turto saugotojų pirminio parengimo programą laikymą                                                                                                             50 litų

4.15.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą                                                         6 litai

4.16.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo                               50 litų

4.17.           teorinį kelių eismo taisyklių egzamino laikymą                                    30 litų

4.18.           kelių transporto priemonės praktinio vairavimo egzamino laikymą      50 litų

                   Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.19.           pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą), išdavimą pagal asmens prašymą                                                                                                             8 litai

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.20.           vienkartinio leidimo parduoti vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą                                                                                                              50 litų

4.21.           vienkartinio leidimo parduoti etilo alkoholį ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonėse gaminamus vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą    20 litų

4.22.           leidimo asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą             20 litų

4.23.           pažymėjimo apie būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimą išdavimą        100 litų

4.24.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais išdavimą           100 litų

4.25.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais rekvizitų pakeitimą                                                                                                             20 litų

4.26.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti tam tikras medicinos praktikos paslaugas, išdavimą                                                                              66 litai

4.27.           leidimo-higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą                            20 litų

4.28.           vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą           35 litai

4.29.           leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą                           5 litai

4.30.           leidimo verstis farmacine veikla (praktika) išdavimą                           66 litai

4.31.           licencijos įmonei verstis farmacine veikla papildymą                          100 litų

4.32.           licencijos įmonei verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą             50 litų

                   Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinės įstaigų

4.33.           leidimo įsteigti muitinės sandėlį (išskyrus steigiamus muitinės įstaigų) išdavimą 11770 litų

4.34.           leidimo laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą                                  200 litų

4.35.           leidimo laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimą                                 200 litų

4.36.           leidimo išdavimą:

4.36.1.        laikinai įvežti prekes                                                                            40 litų

4.36.2.        laikinai išvežti prekes                                                                           40 litų

4.36.3.        steigti laisvąjį sandėlį                                                                            1030 litų

4.37.           paslaugas, susijusias su:

4.37.1.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas sulaikius prekes, įgyvendinimu                                                            100 litų

4.37.2.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas prieš sulaikant prekes, įgyvendinimu                                                            500 litų

4.37.3.        laisvojo sandėlio aptarnavimu                                                              109000 litų

4.38.           vienkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą                                                                                                              80 litų

4.39.           daugkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą                                                                                                              100 litų

4.40.           privalomosios tarifinės informacijos akto arba tyrimo protokolo išdavimą           60 litų

4.41.           privalomosios prekių kilmės informacijos akto išdavimą                     75 litai

4.42.           leidimo steigti eksporto ir importo terminalą išdavimą                         250 litų

4.43.           mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu      50 litų

4.44.           mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą                                    7 litai

4.45.           mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą    8 litai

4.46.           audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru                                                                                          7 litai

4.47.           tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)              10 litų

4.48.           frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija                                                                                                              15 litų

4.49.           distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką    20 litų

4.50.           alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę                                                                    30 litų

4.51.           cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą                                                                               25 litai

4.52.           spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę          50 litų

4.53.           analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromaspektrometru (GS-MS)                                                                                                             75 litai

4.54.           tekstilės pluoštų kiekybinę analizę                                                       40 litų

4.55.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.56.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą                                                     20 litų

                   Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

4.57.           vertybinių popierių emisijos (išskyrus investicinių bendrovių vertybinius popierius), kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą               1000 litų

4.58.           investicinių bendrovių (išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves) vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą         1000 litų

4.59.           investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    2000 litų

4.60.           vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    800 litų

4.61.           vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą               500 litų

4.62.           emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                       500 litų

4.63.           oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių registravimą   85 litai

4.64.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą  200 litų

4.65.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą                                                                                                              100 litų

4.66.           leidimo verstis investicijų ir konsultavimo įmonės veikla išdavimą      500 litų

4.67.           leidimo verstis pensijų fondo veikla išdavimą                                      500 litų

4.68.           pensijų programų registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą       250 litų

4.69.           pensijų programų pakeitimų registravimą                                             100 litų

4.70.           leidimo verstis investicinės bendrovės veikla išdavimą                        500 litų

4.71.           leidimo verstis investicinės bendrovės ir pensijų fondų valdymo įmonės veikla išdavimą                                                                                                              500 litų

                   Lietuvos banko

4.72.           leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą                                      500 litų

4.73.           leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą                        10000 litų

4.74.           leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą                               600 litų

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.75.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 1 ir 2 dalių parengimą ir išdavimą      50 litų

4.76.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 3 ir daugiau dalių parengimą ir išdavimą        80 litų

4.77.           leidimo įvežti naudotas padangas išdavimą                                          2 litai

4.78.           leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus išdavimą   80 litų

4.79.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     150 litų

4.80.           leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.80.1.        vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius ir žemės gelmių ertmes       2500 litų

4.80.2.        požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius                       500 litų

4.80.3.        kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        200 litų

4.81.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos pavojingas chemines medžiagas išdavimą                                                                                               44 litai

4.82.           leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas išdavimą                                                                                               77 litai

4.83.           atliekas tvarkančių įmonių registracijos pažymėjimo išdavimą             5 litai

4.84.           mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.84.1.        metams                                                                                                 11 litų

4.84.2.        mėnesiui                                                                                               3 litai

4.84.3.        parai                                                                                                     1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą vaikams iki 16 metų, invalidams, senatvės pensininkams, asmenims ir jų šeimų nariams, kurių žemė arba miškas, priklausantys nuosavybės teise, ribojasi su vandens telkiniu arba jo pakrantės apsaugos juosta, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, ir neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.85.           mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.85.1.        žvejoti nėges (parai)                                                                             10 litų

4.85.2.        žvejoti šlakius (mėnesiui)                                                                     50 litų

4.86.           leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais saugomų teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama žvejyba su leidimais, išdavimą:

4.86.1.        parai                                                                                                     5 litai

4.86.2.        mėnesiui                                                                                               45 litai

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.87.           leidimo žvejoti tinkliniu samčiu išdavimą:

4.87.1.        parai                                                                                                     10 litų

4.87.2.        savaitei                                                                                                 50 litų

4.87.3.        mėnesiui                                                                                               100 litų

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.88.           leidimo medžioti laukinius kanopinius žvėris ir švelniakailius žvėrelius išdavimą:

4.88.1.        briedžius:

                   patinus                                                                                                 150 litų

                   pateles ar jauniklius                                                                              120 litų

4.88.2.        elnius:

                   patinus                                                                                                 90 litų

                   pateles ar jauniklius                                                                              60 litų

4.88.3.        danielius                                                                                               30 litų

4.88.4.        stirnas                                                                                                   24 litai

4.88.5.        šernus                                                                                                   25 litai

4.89.           leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą                                           5 litai

4.90.           leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš gamtinės aplinkos, išdavimą                           5 litai

4.91.           leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų, lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas, kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą                                                                         5 litai

4.92.           leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą                                                                                 5 litai

                   Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos

4.93.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai                                                                                                              100 litų

4.94.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                                                           150 litų

4.95.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                                                      250 litų

4.96.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                                                      300 litų

4.97.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                                                    350 litų

4.98.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                                              400 litų

4.99.           laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.100.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.101.         orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimą                               100 litų

4.102.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.103.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.104.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 50 litų

4.105.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.106.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                               100 litų

4.107.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                      300 litų

4.108.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                    1000 litų

4.109.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                    2000 litų

4.110.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                  2500 litų

4.111.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                3000 litų

4.112.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                  50 litų

4.113.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg         150 litų

4.114.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg       500 litų

4.115.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg       1000 litų

4.116.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg     1250 litų

4.117.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                  1500 litų

4.118.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                          50 litų

4.119.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                            75 litai

4.120.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                          250 litų

4.121.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                          500 litų

4.122.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                        625 litai

4.123.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.124.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                    25 litai

4.125.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg           75 litai

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg         250 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg         500 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg       625 litai

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                     750 litų

4.130.         skrydžio leidimo išdavimą užsienio valstybės orlaiviui, kai šio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja                                                           1000 litų

4.131.         orlaivio kategorijos pakeitimą                                                              200 litų

4.132.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                             100 litų

4.133.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                               300 litų

4.134.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                             1000 litų

4.135.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                             2000 litų

4.136.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                           2500 litų

4.137.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                         3000 litų

4.138.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai                                                                            1000 litų

4.139.         orlaivio sertifikavimą                                                                           10000 litų

4.140.         orlaivio tipo sertifikato pripažinimą                                                     2000 litų

4.141.         triukšmo sertifikato pripažinimą                                                           100 litų

4.142.         projektavimo organizacijos sertifikavimą                                             5000 litų

4.143.         gamybos organizacijos sertifikavimą                                                    5000 litų

4.144.         orlaivio įkeitimą                                                                                   0,5 procento
                                                                                                             įkeitimo sumos

4.145.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo            500 litų

4.146.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų                                                                                                             1000 litų

4.147.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų                                                                                                              2000 litų

4.148.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų                                                                                                             4000 litų

4.149.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo101 iki 200 asmenų                                                                                                              8000 litų

4.150.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų                                                                                                 12000 litų

4.151.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba 1 asmuo                                                          250 litų

4.152.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų                                       500 litų

4.153.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų                                     1000 litų

4.154.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų                                   2000 litų

4.155.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų                                 4000 litų

4.156.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų                               6000 litų

4.157.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  5000 litų

4.158.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  8000 litų

4.159.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                       8000 litų

4.160.

oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

10000 litų ir 1000 litų už kiekvieną kitą orlaivį

4.161.

oro vežėjo pažymėjimo atnaujinimą

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą

4.163.         oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia sertifikuoti                                                                                                              1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai reikia sertifikuoti

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

4.165.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.166.         naujų reguliariųjų vietinių maršrutų tvirtinimą                                      500 litų

4.167.         naujų reguliariųjų tarptautinių maršrutų tvirtinimą                                15000 litų

4.168.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                              30000 litų

4.169.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                             18000 litų

4.170.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.171.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                               2700 litų

4.172.         tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                              30000 litų

4.173.         tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                              18000 litų

4.174.         netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už tinkamumo arba registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

4.176.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.177.         užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą                                                                          125 litai

4.178.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą                                                                                                             90 litų

4.179.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                                                                          580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

4.180.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                                                                             20 litų

4.181.         papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui    40 litų

4.182.         papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui                                                                                                60 litų

4.183.         už SPT ir instruktoriaus kvalifikacijos suteikimą                                  200 litų

4.184.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato išdavimą arba pavardės joje pakeitimą                                                                                                              50 litų

4.185.         teorijos egzamino perlaikymą:

4.185.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui                      10 litų

4.185.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui                                 20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3.91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą


4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.189.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą    300 litų

4.190.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą 150 litų

4.191.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus            50 litų

4.192.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą                          500 litų

4.193.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        150 litų

4.194.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą                                                  250 litų

4.195.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.196.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.197.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.198.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             10 litų

4.199.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.200.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams               5 litai

                   Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

4.201.         vidaus vandenų uostų įregistravimą                                                     250 litų

4.202.         vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą                                             150 litų

4.203.         kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo išdavimą    40 litų

4.204.         kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų specialistui, pramoginio laivo laivavedžiui                                                                                          30 litų

4.205.         pažymėjimo išdavimą vidaus vandenų specialistui                              20 litų

4.206.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           10 litų

4.207.         diplomo patvirtinimą                                                                            10 litų

4.208.         pažymos, pažymos dublikato išdavimą                                                10 litų

4.209.         laivo įkeitimo sutarties įregistravimą                                                    25 litai

4.210.         laivo žurnalo tvirtinimą, išdavimą, įregistravimą                                  20 litų

4.211.         laivo bilieto išdavimą                                                                           20 litų

4.212.         laivo nuosavybės liudijimo išdavimą                                                   20 litų

4.213.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava išdavimą       20 litų

4.214.         kitų dokumentų išdavimą                                                                     20 litų

4.215.         profesinių žinių tikrinimą                                                                     10 litų

4.216.         pareiškimų pildymą savininko prašymu                                               10 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.201–4.216 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

4.217.         jūrų laivo įregistravimą Laivų registre                                                  400 litų

4.218.         jūrų-upių laivo įregistravimą Laivų registre                                          200 litų

4.219.         upių laivo įregistravimą Laivų registre                                                  200 litų

4.220.         motorinio, motorinio pramoginio laivo įregistravimą Laivų registre     10 litų

4.221.         jachtos įregistravimą Laivų registre                                                      20 litų

4.222.         mažojo nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre                          6 litai

4.223.         jūrų laivo išregistravimą iš Laivų registro                                             300 litų

4.224.         jūrų-upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                     150 litų

4.225.         upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                            150 litų

4.226.         motorinio, motorinio pramoginio laivo išregistravimą iš Laivų registro     5 litai

4.227.         jachtos išregistravimą iš Laivų registro                                                 10 litų

4.228.         mažojo nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro                     3 litai

Pastabos: 1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą.

2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

 

[4.229-4251 punktai įsigalioja nuo 2003-01-01]

4.229.         laivų techninių ir darbo projektų ekspertizę, derinimą ir akto surašymą   550 litų

4.230.         laivų pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę, tvirtinimą ir akto surašymą                                                                                              50 litų

4.231.         laivų statybos techninę priežiūrą ir pirminių dokumentų išdavimą       3000 litų

4.232.         laivų stovumo informacijos suderinimą pagal krenavimo bandymo rezultatus ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.233.         laivų įrenginių, mechanizmų gamybos ir modernizavimo techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.234.         laivo korpuso ir jo antstato, laivo įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę apžiūrą ir akto surašymą:

4.234.1.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                        60 litų

4.234.2.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki
2000 m3                                                                                               75 litai

4.234.3.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3      105 litai

4.234.4.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3    150 litų

4.234.5.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3            180 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už laivo korpuso ir jo antstato apžiūrą, nustatyta 4.234.1–4.234.5 punktuose, didinama: 300 procentų – kai laivo apžiūra vykdoma pirmą kartą, 200 procentų – kai vykdoma dokinė laivo apžiūra, 100 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas iki 15 metų įskaitytinai, 150 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas nuo 15 iki 25 metų įskaitytinai, 200 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas daugiau kaip 25 metus.

4.234.6.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                        30 litų

4.234.7.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                        45 litai

4.234.8.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                      50 litų

4.234.9.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                    90 litų

4.234.10.    įrenginių, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                           120 litų

4.234.11.    sistemų, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                          30 litų

4.234.12.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                          45 litai

4.234.13.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                        50 litų

4.234.14.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                      90 litų

4.234.15.    sistemų, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                             120 litų

4.234.16.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                                                                                             40 litų

4.234.17.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                                                        60 litų

4.234.18.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                                               90 litų

4.234.19.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                                             120 litų

4.234.20.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                                                                                                        150 litų

4.235.         laivo mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG) ir akto surašymą:

4.235.1.      iki 100 AG                                                                                           45 litai

4.235.2.      nuo 101 iki 400 AG                                                                             75 litai

4.235.3.      nuo 401 iki 1500 AG                                                                           105 litai

4.235.4.      nuo 1501 iki 3000 AG                                                                         135 litai

4.235.5.      daugiau kaip 3000 AG                                                                         180 litų

4.236.         laivo elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW) ir akto surašymą:

4.236.1.      iki 25 kW                                                                                             60 litų

4.236.2.      nuo 26 iki 100 kW                                                                               75 litai

4.236.3.      nuo 101 iki 500 kW                                                                             105 litai

4.236.4.      nuo 501 iki 1000 kW                                                                           135 litai

4.236.5.      daugiau kaip 1000 kW                                                                         180 litų

4.237.         radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal laivo klasę ir akto surašymą:

4.237.1.      radijo įrenginių „L“ ir „U“                                                                    45 litai

4.237.2.      radijo įrenginių „E“ ir „J“                                                                     90 litų

4.237.3.      radijo įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                         150 litų

4.237.4.      radijo įrenginių „J-MP“                                                                        180 litų

4.237.5.      navigacinių įrenginių „E“ ir „J“                                                            45 litai

4.237.6.      navigacinių įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                75 litai

4.237.7.      navigacinių įrenginių „J-MP“                                                               120 litų

4.238.         laivų šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą ir akto surašymą:

4.238.1.      iki 500 m3                                                                                            30 litų

4.238.2.      nuo 501 iki 1000 m3                                                                            40 litų

4.238.3.      nuo 1001 iki 2000 m3                                                                          90 litų

4.238.4.      daugiau kaip 2000 m3                                                                          180 litų

4.239.         laivų kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą, bandymus pagal keliamąją galią ir akto surašymą:

4.239.1.      iki 5 tonų                                                                                              75 litai

4.239.2.      nuo 5 iki 20 tonų                                                                                  100 litų

4.239.3.      daugiau kaip 20 tonų                                                                            150 litų

4.240.         laivų garo katilų ir slėgiminių indų apžiūrą, bandymus ir akto surašymą:

4.240.1.      garo katilų vidinę apžiūrą                                                                     45 litai

4.240.2.      garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                        70 litų

4.240.3.      garo katilų hidraulinį bandymą                                                             70 litų

4.240.4.      slėgiminių indų vidinę apžiūrą                                                             30 litų

4.240.5.      slėgiminių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                45 litai

4.240.6.      slėgiminių indų hidraulinį bandymą                                                     45 litai

4.241.         laivo neeilinę apžiūrą nepriklausomai nuo laivo talpos, pastatymo metų ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

4.242.         medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą                                                                                     500 litų

4.243.         krantinės techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras) ir akto surašymą    0,5 lito

4.244.         visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              10 litų

4.245.         burinių jachtų, daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančių vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                                             50 litų

4.246.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas iki 30 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                        30 litų

4.247.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas nuo 31 iki 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       60 litų

4.248.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       90 litų

4.249.         mažųjų irklinių laivų statybos techninio projekto derinimą, statybos apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              30 litų

4.250.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto projekto derinimą ir akto surašymą                                                                                                             125 litai

4.251.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

 

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.252.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                                                                                              18 litų

4.253.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms                   100 litų

4.254.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą                                                      25 litai

4.255.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.256.         reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  40 litų

4.257.         reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  35 litai

4.258.         leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos Respublikos vežėjams įforminimą                                                                                                             17 litų

4.259.         daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                            50 litų

4.260.         leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams            50 litų

4.261.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą           500 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą          250 litų

4.263.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          3 litai

4.264.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą       10 litų

4.265.         darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto priemonių vairuotojams        8 litai

4.266.         asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

4.266.1.      pagrindinės dalies                                                                                 50 litų

4.266.2.      papildomos dalies                                                                                50 litų

4.267.         vairuotojų mokymo grupės sąrašo įregistravimą                                   5 litai už narį

4.268.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

4.268.1.      pagrindinio mokymo kurso                                                                  30 litų

4.268.2.      specializuoto mokymo kurso                                                               20 litų

4.269.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą  5 litai

4.270.         keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                                                                             17 litų

4.271.         krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                                                               17 litų

4.272.         pažymėjimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą rengti kelių transporto priemonių vairuotojus, išdavimą ir perregistravimą                                               60 litų

4.273.         leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutą išdavimą   10 litų

4.274.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)                                                                                                             10 litų

4.275.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)                                                                                  20 litų

4.276.         autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą                                              5 litai

4.277.         įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą                           850 litų

4.278.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis pratęsimą                                                                125 litai

4.279.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams                                                                                         220 litų

4.280.         vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę ir akto surašymą:

4.280.1.      mokymo patalpos                                                                                 200 litų

4.280.2.      vairavimo mokymo aikštelės                                                                100 litų

4.281.         sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą                                          80 litų

4.282.         pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzaminą pagal kiekvieną mokymo kursą                                                                     70 litų

                   Valstybinės geležinkelio inspekcijos

4.283.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.284.         objekto (riedmens, konteinerio) įregistravimą registre                          15 litų

4.285.         objekto (riedmens, konteinerio) duomenų pakeitimą registre               9 litai

                   Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos

4.286.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                                                                             10 litų

4.287.         leidimo įsigyti distiliuotą etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą    10 litų

4.288.         leidimo įsigyti etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą                     10 litų

4.289.         leidimo įvežti alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, taip pat alkoholinių gėrimų pavyzdžius išdavimą       300 litų

4.290.         leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam tikrą kiekį išdavimą                                         300 litų

4.291.         licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos pavadinimais, sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą)          100 litų

4.292.         licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais dublikato išdavimą   100 litų

                   Valstybinio turizmo departamento

4.293.         gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą                  5 litai

4.294.         turizmo informacijos centrų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą           100 litų

                   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

4.295.         veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą                                                                                                             32 litai

4.296.         transporto priemonių maisto produktams gabenti higienos paso išdavimą            10 litų

                   Krašto apsaugos ministerijos

4.297.         leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą                                                                                                             44 litai

4.298.         leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą                     44 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvežti pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

                   Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

4.299.         registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre      100 litų

4.300.         registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                      30 litų

4.301.         vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                                                             30 litų

4.302.         registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)                                                                                   5 litai

                   Kitų institucijų

4.303.         naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis:

4.303.1.      iki 3 registravimo duomenų                                                                  5 litai

4.303.2.

kiekvienu papildomu registravimo duomeniu

2 litai, bet ne daugiau kaip 25 litai

4.303.3.      visais registravimo duomenimis                                                           25 litai

4.304.         juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, labdaros bei paramos organizacijas, įregistravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą:

4.304.1.      individualios (personalinės) įmonės                                                     200 litų

4.304.2.      tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės        400 litų

4.304.3.      uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos ir akcinės bendrovės kredito įstaigos                                       500 litų

4.304.4.      įmonių susivienijimo (asociacijos) kooperatinių bendrovių sąjungos (asociacijos), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir jų asociacijos              800 litų

4.304.5.

visų rūšių įmonės (išskyrus kredito įstaigos) filialo, atstovybės

50 procentų valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą

4.304.6.      užsienio valstybės įmonės (išskyrus užsienio valstybės banko) filialo, atstovybės                                                                                                             300 litų

4.304.7.      kitos organizacijos                                                                                300 litų

4.304.8.      uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos, akcinės bendrovės kredito įstaigos filialo (skyriaus)                                                                                             300 litų

4.304.9.      uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos, akcinės bendrovės kredito įstaigos atstovybės                                                                                            200 litų

4.304.10.    užsienio valstybės banko filialo (skyriaus)                                           300 litų

4.304.11.    užsienio valstybės banko atstovybės                                                    200 litų

4.304.12.    kredito unijos                                                                                       400 litų

4.304.13.    centrinės kredito unijos                                                                        500 litų

4.304.14.    vienos kredito įstaigos steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijos išdavimą                                              20 litų

4.304.15.    vienos kredito įstaigos įstatų (nuostatų), statuto su pakeitimu kopijos išdavimą    30 litų

4.304.16.    įmonės įregistravimo pažymėjimo dublikato išdavimą                         5 litai

4.305.         įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dokumentų kopijos išdavimą                                                               15 litų      

4.306.         įmonės įstatų su pakeitimais kopijos išdavimą                                     25 litai

4.307.         Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir lietuvių kalbos egzamino laikymą                                                                                                             20 litų

4.308.         leidimo išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus 7 litai

4.309.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą                                                                                                             50 litų

4.310.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, performinimą                                                                                       25 litai

4.311.         leidimo steigti neapmuitinamą parduotuvę:

4.311.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

4.311.2.      perregistravimą                                                                                     50 litų

4.312.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninę apžiūrą     10 litų

4.313.         traktorių priekabų techninę apžiūrą                                                      5 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už neplaninę 1 arba 2 mašinų techninę apžiūrą šių mašinų buvimo vietoje imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.

4.314.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų valstybinio numerio ženklo išdavimą                                                                                               25 litai

4.315.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninio paso arba techninio talono išdavimą                                                                                               10 litų

4.316.         leidimo verstis nelicencijuojama telekomunikacijų veikla išdavimą arba perregistravimą                                                                                                             100 litų

4.317.         įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą          10000 litų

4.318.         fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą   2000 litų

4.319.         leidimo mokyti išdavimą                                                                      80 litų

4.320.         Gyventojų registro tarnybos duomenų teikimą                                     5 litai

4.321.         leidimo verstis draudimo brokerio veikla išdavimą                              200 litų

4.322.         nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato išdavimą   140 litų

4.323.         leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimą 100 litų

4.324.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą

                   Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

4.325.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          20000 litų

4.326.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                               20000 litų

4.327.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                               30000 litų

4.328.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                                                                                            5000 litų

                   Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos

4.329.         teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

4.329.1.      fiziniam asmeniui                                                                                 200 litų

4.329.2.      juridiniam asmeniui                                                                              300 litų

4.330.         dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą                                     50 litų

                   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

4.331.         licencijos perduoti gamtines dujas papildymą                                      260 litų

4.332.         licencijos paskirstyti gamtines dujas papildymą                                   260 litų

4.333.         licencijos laikyti gamtines dujas papildymą                                          260 litų

4.334.         licencijos tiekti gamtines dujas papildymą                                            260 litų

4.335.         licencijos perduoti elektros energiją pakeitimą                                     800 litų

4.336.         licencijos skirstyti elektros energiją pakeitimą                                      800 litų

4.337.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą                800 litų

4.338.         elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą                                      800 litų

                   Ūkio ministerijos

4.339.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                                              100 litų

4.340.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                   20 litų

4.341.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) šilumos, elektros energijos, kitoms gamybos reikmėms papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                        20 litų

4.342.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ iš užsienio įmonių žaliavų, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                                             20 litų

4.343.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą skystąjį kurą (mazutą), dyzeliną (dyzelinius degalus), kitus gazolius, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                   20 litų

4.344.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną, reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                        20 litų

4.345.         licencijos importuoti nefasuotą dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamą kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*    20 litų

4.346.         licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                                              100 litų

4.347.         licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                     20 litų

4.348.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                         100 litų

4.349.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitais gazoliais, skystuoju kuru (mazutu) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*            20 litų

4.350.         rinkos operatoriaus licencijos pakeitimą                                               1000 litų

                   Savivaldybių

4.351.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais litų degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                         100 litų

4.352.         išduodamų licencijų papildymą arba dublikato išdavimą                     100 litų

4.353.         statybos leidimo išdavimą                                                                    100 litų

4.354.         leidimo griauti pastatus išdavimą                                                          75 litai

4.355.         savivaldybės mero sutikimo steigti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo vietą išdavimą                                                                                               200 litų

4.356.         savivaldybės seniūnijos seniūno Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų sandorių įregistravimą          5 litai

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.

                   Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

4.357.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis didmenine prekyba išdavimą                                              400 litų

4.358.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis mažmenine prekyba išdavimą:

4.358.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.358.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.359.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                     400 litų

4.360.         leidimo verstis premiksų didmenine prekyba išdavimą                        600 litų

4.361.         leidimo verstis premiksų mažmenine prekyba išdavimą:

4.361.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.361.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.362.         leidimo verstis premiksų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą               500 litų

4.363.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų didmenine prekyba išdavimą                                                               500 litų

4.364.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų mažmenine prekyba išdavimą:

4.364.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.364.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.365.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                                                       400 litų

4.366.         leidimo verstis pašarų priedų didmenine prekyba išdavimą                 500 litų

4.367.         leidimo verstis pašarų priedų mažmenine prekyba išdavimą:

4.367.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.367.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.368.         leidimo verstis pašarų priedų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą        500 litų

4.369.         leidimo verstis pašarų gamyba ir prekyba iš mobiliųjų pašarų automobilių išdavimą                                                                                                             200 litų

4.370.         leidimų išdavimą papildant veiklą nauja pašarų produkcijos rūšies grupe            100 litų

4.371.         leidimų dublikatų išdavimą                                                                  10 litų

                   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

4.372.         leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimą (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams) 1500 litų

4.373.         leidimo prekybos įmonei grąžinti užsienio keleiviams toje įmonėje įsigytų prekių pridėtinės vertės mokestį išdavimą                                                       180 litų

                   Kultūros vertybių apsaugos departamento

4.374.         leidimo vykdyti meninę vertę turinčių kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus išdavimą                                            10 litų

4.375.         leidimo atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimą        12 litų

4.376.         leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimą                                    5 litai

4.377.         styginio muzikos instrumento arba stryko paso išdavimą                     4 litai

                   Valstybinio augalų veislių tyrimo centro

4.378.         paraiškos atitinkamos rūšies augalų veislės teisinei apsaugai suteikti registravimą ir šios paraiškos ekspertizę                                                                             350 litų

4.379.         saugomos augalų veislės įrašymą ir laikymą Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąraše (metams)                                                                        600 litų

4.380.                 licencinės sutarties, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui

                   Lietuvoje dauginti ir platinti saugomos augalo veislės

                   dauginamąją medžiagą, įregistravimą                                                   20 litų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

 

––––––––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš institucijų teikiamas paslaugas.

2. Valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais  arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugas, buvimo vietą.

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį ir datą.

5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatytais terminais.

––––––––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS, BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

DĖL LIETUVOS RESPUPLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

ĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2002-09-26)

anrups@lrs.lt