Suvestinė redakcija nuo 2024-02-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 85-2609, i. k. 1002250ISAK00000529

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-28:

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin. 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 6 d. Nr. 529

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo)   5–17, 20–22 ir 35 punktuose nurodytas medicinos pagalbos priemones, gydytojui paskyrus pirmą kartą, turi teisę išrašyti receptą ir tęsti jų skyrimą pagal kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar slaugytojas diabetologas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Punkto pakeitimai:

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Nr. V-1576, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15097

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

 

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                VALENTINAS MILAKNIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. 529

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. V-953 redakcija)

 

KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

(C SĄRAŠAS)

 

Medicinos pagalbos priemonės, kompensuojamos 100 proc.

Medicinos pagalbos priemonė

Paskyrimo sąlygos

1. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje yra sumažintas baltymų ir fenilalanino kiekis (ne daugiau kaip 100 mg/100 g mišinio)

1.1. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

1.1.1. 0–11 mėnesių vaikams – iš viso 10 kg per metus;

1.1.2. 1–2 metų vaikams– 30 kg per metus;

1.1.3. 3–6 metų vaikams– 46 kg per metus;

1.1.4. 7–9 metų vaikams– 50 kg per metus;

1.1.5. 10–17 metų vaikams– 56 kg per metus;

1.1.6. asmenims nuo 18 metų – 56 kg per metus.

2. Specialiosios paskirties maisto produktai – negliuteniniai miltai

2.1. Sergantiesiems celiakija išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui:

2.1.1. vaikams iki 1 metų amžiaus – 10 kg per metus;

2.1.2. 1–2 metų vaikams – 24 kg per metus;

2.1.3. 3–10 metų vaikams – 36 kg per metus;

2.1.4. 11–18 metų vaikams – 42 kg per metus.

2.2. Neskiriama naujiems pacientams.“

3. Specialiosios paskirties maisto produktai – visavertis maisto mišinys pagamintas, aminorūgščių pagrindu

 

3.1. Vaikams iki 1 metų, sergantiems cistine fibroze (TLK-10-AM kodas E84), išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso per metus – 9,6 kg;

3.2. vaikams iki 2 metų, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greituoju gastrointestinaliniu hiperjautrumu (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligomis, priklausančiomis IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinėmis virškinamojo trakto ligomis (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginio refliukso liga (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromu (TLK-10-AM kodas K90.9):

3.2.1. nuo 0 iki 2 mėnesių vaikams – iš viso 8,1 kg;

3.2.2. 3 mėnesių vaikams – 3,6 kg;

3.2.3. 4–6 mėnesių vaikams – 13,5 kg;

3.2.4. 7–9 mėnesių vaikams – 9,5 kg;

3.2 5. 10–11 mėnesių  vaikams – 6,3 kg;

3.2.6. vaikams nuo 1 metų iki 1,5 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu,  motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 3,2 kg;

3.2.7. vaikams nuo 1,5 metų iki 2 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu, motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 2,4 kg.

3.3. skiria ir išrašo vaikų gastroenterologas, vaikų alergologas, alergologas ir klinikinis imunologas, vėliau gali išrašyti šeimos, vidaus ligų ar vaikų gydytojas.

4. Tarpinės inhaliuoti antihistamininius vaistus

4.1. Vaikams iki 7 metų, sergantiems bronchų astma ir gydomiems inhaliuojamais vaistais, išrašoma 1 metalinė tarpinė arba 2 plastikinės (po 1 plastikinę tarpinę kas 3 metai). Išrašo gydytojas vaikų pulmonologas arba gydytojas vaikų alergologas.

5. Tvarsčiai

5.1. Iki 5 mm gylio trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir praguloms (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) (toliau – žaizda) gydyti per mėnesį išrašoma 15 vienetų dengiamųjų arba sugeriamųjų tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvienai žaizdai.

5.2. Vaikų nudegimams gydyti (TLK-10-AM kodai – T20–T25, T29–T30) nuo diagnozės nustatymo dienos per gydymo kursą išrašant iki 15 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

5.3. Pūslinės epidermolizės žaizdoms gydyti (TLK-10-AM kodai Q81.0–Q81.9) nuo diagnozės nustatymo dienos, per mėnesį išrašant iki 15 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

5.4. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

5.5. Išrašant gydomuosius tvarsčius, medicinos dokumentuose turi būti pažymimas atviros žaizdos dydis milimetrais (ilgis, plotis, gylis) ir bendras pažeistų audinių dydis (ilgis, plotis), žaizdos gijimo būklė (išsiskiria audinių skystis (eksudacija), granuliacija, epitelizacija) ir komplikacijos. Išrašomų gydomųjų tvarsčių dydis turi būti proporcingas žaizdos dydžiui ir kraštuose užimti ne daugiau kaip 30 mm nepažeistų audinių.

5.6. Vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti išrašoma ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.

5.7. Gydomieji tvarsčiai skiriami pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą žaizdų diagnostikos, gydymo ir priežiūros protokolą, parengtą remiantis produkto gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo aprašymu.

6. Hidrogelis

6.1. Gilesnėms nei 5 mm žaizdoms (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) gydyti per mėnesį išrašomi 2 vienetai po 15 gramų hidrogelio ir po 15 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

6.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

6.3. Išrašant hidrogelį ir tvarsčius, turi būti vadovaujamasi 5.4–5.6 papunkčių nuostatomis.

7. Išmatų rinktuvai

7.1. esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai, per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 15 plokštelių ir iki 50 maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių;

7.2. esant suformuotai urostomai, kuriai gali būti pritaikoma atskira dviejų dalių išmatų rinktuvams skirta plokštelė, paciento medicinos dokumentuose nurodomas klinikinės būklės pagrindimas, kodėl skiriama atskirai pritaikoma išmatų rinktuvo plokštelė, esant diagnozei (R32, R33).

8. Diržas išmatų ir šlapimo rinktuvui prilaikyti

8.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei, ursotomai ir stomai išrašomas vienas diržas trims mėnesiams.

9. Šlapimo pūslės kateteriai

9.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), išrašoma iki 150 vienetų paprastų arba iki 30 vienetų silikoninių arba lateksinių dengtų silikonu šlapimo kateterių per mėnesį.

10. Šlapimo rinktuvai (daugkartiniai)

10.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašoma 15 vienetų per mėnesį.

11. Uridomai

vyrams

11.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašoma 30 vienetų per mėnesį.

12. Urostominiai maišeliai ir plokštelės

12.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapimo organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 15 plokštelių ir iki 50 maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių.

13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, ir asmenims, kuriems nustatytas didelis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4.1 papunktyje nustatyta tvarka;

13.1.2. asmenims, kuriems nustatytas vidutinis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml.

13.2. Vaikams, nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) ir suaugusiems asmenims, nelaikantiems tik išmatų, per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais nelaikantiems išmatų arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4.2 papunktyje nustatyta tvarka.

13.3. Suaugusiems asmenims, nelaikantiems ir išmatų, ir esant dideliam šlapimo nelaikymo laipsniui, per mėnesį išrašoma 90 vienetų sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, įklotais nelaikantiems išmatų arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4 papunktyje nustatyta tvarka.

13.4. Jei skiriamos sauskelnės ir įklotai arba sauskelnės ir vienkartinės paklodės, jų kiekis gali būti keičiamas:

13.4.1. kai skiriami įklotai nelaikantiems šlapimo, vadovaujamasi santykiu: 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 įklotus nelaikantiems šlapimo arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes;

13.4.2. kai skiriami įklotai nelaikantiems išmatų, vadovaujamasi santykiu: 3 vienetai sauskelnių atitinka 4 įklotus nelaikantiems išmatų arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes.

14. Antelė arba basonas

14.1. Nustačius šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymo diagnozę išrašomas 1 vienetas

15. Neteko galios nuo 2022-07-05

16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas

16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas asmenims, sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu.

16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 87 eurai per mėnesį.

17.Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį, išrašoma:

17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, – iki 100 juostelių per mėnesį (iki 1200 juostelių per metus);

17.1.3. asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja kompensuojamąjį į insulino pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutiklį, du kartus per dieną kalibruojamą diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti, – nuo 50 iki 75 juostelių per mėnesį (iki 750 juostelių per metus);

17.1.4. asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja kompensuojamąjį į insulino pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutiklį, vieną kartą per dieną kalibruojamą diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti, – iki 100 juostelių per 3 mėnesius (iki 400 juostelių per metus);

17.1.5. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.6. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, išskyrus insulino preparatus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);

17.1.7. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 50 juostelių per mėnesį (iki 600 juostelių per metus);

17.1.8. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, išskyrus insulino preparatus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);

17.1.9. nėščiosioms, sergančioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.10. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu (TLK-10-AM kodas O24.4), – iki 150 juostelių per pirmus 3 mėnesius po gestacinio cukrinio diabeto diagnozės nustatymo, vėliau iki 50 juostelių per 3 mėnesius;

17.1.11. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.12. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);

17.1.13. asmenims, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E11), kitu patikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E13) ar nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14), kurie yra gydomi gyvensenos keitimu ir nevartoja gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, kurių kontrolė yra gera, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus).

17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

17.3. Pirmą kartą galima išrašyti tik mažiausią originalią juostelių pakuotę.

17.4. Diagnostinės juostelės aparatams su balso pranešimo funkcija skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą.

 

18. neteko galios nuo 2022-01-01.

19. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra fenilalanino

19. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

19.1. 0–5 mėnesių vaikams – iš viso 6 kg baltymų per metus;

19.2. 6–11 mėnesių vaikams – 8 kg baltymų per metus,

19.3. 1–3 metų vaikams– 13 kg baltymų per metus;

19.4. 4–6 metų vaikams – 16 kg baltymų per metus;

19.5. 7–10 metų vaikams – 19 kg baltymų per metus;

19.6. 11–14 metų vaikams:

19.6.1. berniukams – 22 kg baltymų per metus;

19.6.2. mergaitėms – 20 kg baltymų per metus;

19.7. 15–18 metų vaikams:

19.7.1. berniukams – 28 kg baltymų per metus;

19.7.2. mergaitėms – 24 kg baltymų per metus;

19.8. suaugusiesiems:

19.8.1. vyrams – 24 kg baltymų per metus;

19.8.2. moterims – 20 kg baltymų per metus;

19.8.3. nėščioms ir maitinančioms moterims – 25 kg baltymų per metus.

20. Diagnostinės juostelės kraujo krešėjimo sistemos būklei įvertinti

Išrašoma vaikams, kuriems gydyti naudojami antikoaguliantai, taip pat po endoprotezavimų, stentavimų ir transplantacijų (TLK-10-AM kodai I27.0, I27.8, I34–I36, I39, I42, I42.8, I48, I63, I67, I74, I82, I85, Q20.1, Q20.4–Q20.6, Q20.8, Q21.2 (disbalansinis tipas ar kombinuota yda su Q21.3), Q22.0, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q23.01, Q23.22, Q23.02, Q23.3, Q23.4, Q23,9, Q24.9, Q25.2, Q25.4, Q25.5, Q25, Z94.8, Z95), kiekybiniam protrombino laikui kraujyje nustatyti.  Per metus išrašoma ne daugiau kaip 36 juostelės.

21. Vienkartiniai išsiurbimo kateteriai

Skiriama pacientams, kurie turi suformuotą tracheostomą (TLK-10-AM kodai Z43.0 ir Z93.0) arba gastrostomą (TLK-10-AM kodai Z43.1 ir Z93.1) arba rijimo sutrikimų (TLK-10-AM kodas R13) ir kuriems teikiama ambulatorinė slaugos namuose gleivių išsiurbimo paslauga, iki 300 kateterių per mėnesį (iki 3 600 kateterių per metus).

22. Stomos ir stomos odos priežiūros priemonės

22.1. Hidrokoloidinė pasta skiriama pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 60 g) pastos per mėnesį.

22.2. Hidrokoloidinės masės žiedas skiriamas pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 10 žiedų per mėnesį.

22.3. Valomosios putos skiriamos pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 250 ml) per 2 mėnesius.

22.4. Medicininių klijų valiklis skiriamas pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 50 ml) per mėnesį.

22.5. Valomosios servetėlės skiriamos pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 100 vienetų) per 3 mėnesius.

22.6. Kvapus neutralizuojantys lašai skiriami pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 30 ml) per 1 mėnesį.

22.7. Kvapus neutralizuojantis purškalas skiriamas pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė po 200 ml arba iki 4 pakuočių po 50 ml per 3 mėnesius (bendras kiekis ne didesnis kaip 200 ml per 3 mėnesius).

22.8. Apsauginės servetėlės skiriamos pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 100 vienetų) per 3 mėnesius.

22.9. Apsauginiai milteliai skiriami pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 25 g) per 2 mėnesius.

22.10. Apsauginis odos purškalas skiriamas pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, urostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 50 ml) per 1 mėnesį.

22.11. Stomos turinio rišamoji priemonė (granulės) skiriama pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai ar žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 100 vienetų) per 3 mėnesius.

23. neteko galios nuo 2019-04-25.

24. Lašinimo sistema parenterinės mitybos mišiniams lašinti

Taikant parenterinės mitybos terapiją dėl virškinimo sistemos sutrikimų:  malabsorbcijos, išsivysčiusios po procedūrų (TLK-10-AM kodas K91.2), arba virškinimo sistemos sutrikimų po enterostomijos ir kolostomijos (TLK-10-AM kodas K91.4). Išrašoma ne daugiau kaip 30 vnt. per mėnesį.

25. Vienkartinis priemonių rinkinys vaistų lašinimo infuzinei pompai

Skiriamas chemoterapinių vaistų lašinimui teikiant dienos sveikatos priežiūros paslaugas pacientams sergantiems piktybiniais navikais (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48). Viename recepte išrašomas ne daugiau kaip 1 rinkinys vienai ilgalaikei nepertraukiamai infuzijai, kurios trukmė iki 7 dienų. Atsižvelgiant į chemoterapinių vaistų gydymo schemą per mėnesį gali būti išrašoma tiek receptų kiek ilgalaikių nepertraukiamų infuzijų skiriama paciento gydymui.

26. neteko galios nuo 2019-04-25.

27. neteko galios nuo 2019-04-25.

28. neteko galios nuo 2019-04-25.

29. neteko galios nuo 2019-04-25..

30. neteko galios nuo 2019-04-25.

31. neteko galios nuo 2019-04-25.

32. neteko galios nuo 2019-04-25.

33. neteko galios nuo 2019-04-25.

34. neteko galios nuo 2019-04-25.

35. Adatos insulino švirkštikliams

35.1. vaikams, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insulinui suleisti, išrašoma iki 2 insulino adatų per parą;

35.2. suaugusiems pacientams, sergantiems 1-ojo arba 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insulinui suleisti, išrašoma 1 insulino adata per parą;

35.3. gestaciniu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas O24.4) sergančioms nėščiosioms, naudojančioms specialų švirkštiklį insulinui suleisti, išrašoma 1 insulino adata per parą

36. Tracheoezofaginių kalbamųjų protezų priedai

36.1. Per mėnesį išrašoma iki 30 vnt. oro filtrų su centre pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu ir iki 30 vnt. lipnių plokštelių, skirtų oro filtrui prilaikyti, asmenims, kuriems įdėtas tracheoezofaginis kalbamasis protezas (kai nustatytos ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra C01, C12, C13, C32, C73).

37. Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema, sudaryta iš keičiamųjų jutiklių ir siųstuvų

37.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį, per metus asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, išrašomas vienas iš šių rinkinių:

37.1.1. iki 36 vienetų jutiklių, keičiamų kas 10 dienų, ir 4 vienetai siųstuvų, keičiamų kas 3 mėnesius;

37.1.2. iki 26 vienetų jutiklių, keičiamų kas 14 dienų, ir vienas siųstuvas, keičiamas kas 12 mėnesių;

37.2. Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema neišrašoma asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kuriems kompensuojamos insulino pompos su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos.

37.3. Jei asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kompensuojamos nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, tai tam pačiam gydymo laikotarpiui diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti ar kito gamintojo nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos nekompensuojamos, išskyrus atvejus, kai pacientas išrašytos nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos negali naudoti dėl išsivysčiusios alergijos, kognityvinių sutrikimų arba insulto sukeltų priežasčių. Alergijos atveju galima išrašyti diagnostines juosteles gliukozei nustatyti, o kito gamintojo nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą galima išrašyti tik po gydytojo alergologo konsultacijos, patvirtinančios alergiją naudojamai sistemai. Esant kognityviniams sutrikimams arba insulto sukeltoms priežastims galima išrašyti diagnostines juosteles gliukozei nustatyti.

37.4. Išrašoma ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui. Išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

Nr. V-4, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00112

Nr. V-700, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10096

Nr. V-1119, 2018-10-08, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15990

Nr. V-1188, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17907

Nr. V-1508, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21523

Nr. V-88, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01034

Nr. V-194, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02474

Nr. V-484, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06698

Nr. V-518, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07066

Nr. V-67, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00886

Nr. V-242, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04493

Nr. V-384, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05557

Nr. V-1962, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18521

Nr. V-2434, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22773

Nr. V-692, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06934

Nr. V-1161, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11301

Nr. V-1816, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17189

Nr. V-2739, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25099

Nr. V-215, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01907

Nr. V-616, 2022-03-22, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05090

Nr. V-1037, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-12090

Nr. V-1197, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14592

Nr. V-1483, 2022-09-26, paskelbta TAR 2022-09-28, i. k. 2022-19582

Nr. V-424, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06908

Nr. V-1348, 2023-12-21, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24858

Nr. V-130, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01742

Nr. V-198, 2024-02-14, paskelbta TAR 2024-02-14, i. k. 2024-02712

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-873, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 123-4692 (2008-10-25), i. k. 1082250ISAK000V-873

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sarašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minstro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-4, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00112

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-700, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10096

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1119, 2018-10-08, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1188, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17907

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (c sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1508, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21523

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-88, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01034

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-194, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02474

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-484, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06698

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-518, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07066

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-67, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00886

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-242, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04493

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-384, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1962, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18521

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2434, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22773

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-692, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06934

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1161, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11301

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-692 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1576, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15097

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1816, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17189

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2739, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25099

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-215, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01907

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-616, 2022-03-22, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05090

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1037, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-12090

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1197, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1483, 2022-09-26, paskelbta TAR 2022-09-28, i. k. 2022-19582

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-424, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06908

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1348, 2023-12-21, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24858

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-130, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-198, 2024-02-14, paskelbta TAR 2024-02-14, i. k. 2024-02712

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo