Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 iki 2018-10-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 85-2609, i. k. 1002250ISAK00000529

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-28:

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin. 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 6 d. Nr. 529

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) 5–17 ir 20–21 punktuose nurodytas medicinos pagalbos priemones, gydytojui paskyrus, turi teisę išrašyti pagal kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar slaugytojas diabetologas

Papildyta punktu:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Punkto pakeitimai:

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

 

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                VALENTINAS MILAKNIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. 529

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. V-953 redakcija)

 

KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

(C SĄRAŠAS)

 

Medicinos pagalbos priemonės, kompensuojamos 100 proc.

Medicinos pagalbos priemonė

Paskyrimo sąlygos

1. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje yra sumažintas baltymų ir fenilalanino kiekis (ne daugiau kaip 100 mg/100 g mišinio)

1.1. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

1.1.1. 0–11 mėnesių vaikams – iš viso 10 kg per metus;

1.1.2. 1–2 metų vaikams– 30 kg per metus;

1.1.3. 3–6 metų vaikams– 46 kg per metus;

1.1.4. 7–9 metų vaikams– 50 kg per metus;

1.1.5. 10–17 metų vaikams– 56 kg per metus;

1.1.6. asmenims nuo 18 metų – 56 kg per metus.

2. Specialiosios paskirties maisto produktai – negliuteniniai miltai

2.1. Sergantiems celiakija išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui:

2.1.1. vaikams iki 1 metų amžiaus iš viso 10 kg per metus;

2.1.2. vaikams 1–2 metų – 24 kg per metus;

2.1.3. vaikams 3–10 metų – 36 kg per metus;

2.1.4. vaikams 10–18 metų – 42 kg per metus .

3. Specialiosios paskirties maisto produktai – visavertis maisto mišinys pagamintas, aminorūgščių pagrindu

 

3.1. Vaikams iki 1 metų, sergantiems cistine fibroze (TLK-10-AM kodas E84), išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso per metus – 9,6 kg;

3.2. vaikams iki 2 metų, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greituoju gastrointestinaliniu hiperjautrumu (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligomis, priklausančiomis IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinėmis virškinamojo trakto ligomis (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginio refliukso liga (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromu (TLK-10-AM kodas K90.9):

3.2.1. nuo 0 iki 2 mėnesių vaikams – iš viso 8,1 kg;

3.2.2. 3 mėnesių vaikams – 3,6 kg;

3.2.3. 4–6 mėnesių vaikams – 13,5 kg;

3.2.4. 7–9 mėnesių vaikams – 9,5 kg;

3.2 5. 10–11 mėnesių  vaikams – 6,3 kg;

3.2.6. vaikams nuo 1 metų iki 1,5 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu,  motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 3,2 kg;

3.2.7. vaikams nuo 1,5 metų iki 2 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu, motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 2,4 kg.

3.3. skiria ir išrašo vaikų gastroenterologas, vaikų alergologas, alergologas ir klinikinis imunologas, vėliau gali išrašyti šeimos, vidaus ligų ar vaikų gydytojas.

4. Tarpinės inhaliuoti antihistaminius vaistus

4.1. Vaikams iki 7 metų, sergantiems bronchų astma ir gydomiems inhaliuojamais vaistais, išrašoma 1 metalinė tarpinė arba 2 plastikinės (po 1 plastikinę tarpinę kas 3 metai). Išrašo vaikų pulmonologas.

5. Tvarsčiai

5.1. Iki 5 mm gylio, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų negyjančioms: trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir praguloms (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) (toliau – žaizda) gydyti per mėnesį išrašoma 10 vienetų hidrokoloidinių, silikono ar kitos sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato, politetrafluoretileno (PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų kombinacijų) tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvienai žaizdai.

5.2. Vaikų nudegimams gydyti (TLK-10-AM kodai – T20–T25, T29–T30) nuo diagnozės nustatymo dienos per gydymo kursą išrašant iki 10 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

5.3. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

5.4. Išrašant gydomuosius tvarsčius, medicinos dokumentuose turi būti pažymimas atviros žaizdos dydis milimetrais (ilgis, plotis, gylis) ir bendras pažeistų audinių dydis (ilgis, plotis), žaizdos gijimo būklė (išsiskiria audinių skystis (eksudacija), granuliacija, epitelizacija) ir komplikacijos. Išrašomų gydomųjų tvarsčių dydis turi būti proporcingas žaizdos dydžiui ir kraštuose užimti ne daugiau kaip 30 mm nepažeistų audinių.

5.5. Vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti išrašoma ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.

5.6. Gydomieji tvarsčiai skiriami pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą žaizdų diagnostikos, gydymo ir priežiūros protokolą, parengtą remiantis produkto gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo aprašymu.

TAR pastaba: 5.6 papunktis įsigalioja nuo 2017-11-01.

6. Hidrogelis

6.1. Gilesnėms nei 5 mm, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų negyjančioms žaizdoms (TLK-10 kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) gydyti per mėnesį išrašomi 2 vienetai po 15 gramų hidrogelio ir po 8 vienetus gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

6.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

6.3. Išrašant hidrogelį ir tvarsčius, turi būti vadovaujamasi 5.4–5.6 papunkčių nuostatomis.

7. Išmatų rinktuvai

7.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai, per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 30 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.

8. Diržas išmatų ir šlapimo rinktuvui prilaikyti

8.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei, ursotomai ir stomai išrašomas vienas diržas trims mėnesiams.

9. Šlapimo pūslės kateteriai, vyriški arba moteriški

9.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), išrašoma iki 150 vienetų paprastų arba iki 30 vienetų silikoninių arba lateksinių dengtų silikonu šlapimo kateterių per mėnesį.

10. Šlapimo rinktuvai (daugkartiniai)

10.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 3 vienetai per mėnesį.

11. Uridomai vyrams

11.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 5 vienetai per mėnesį.

12.Urostominiai maišeliai ir plokštelės

12.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 30 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.

13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos šios ligos ir būklės pagal TLK-10-AM kodus R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių);

13.1.2. suaugusiesiems, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 45 vienetai sauskelnių (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių);

13.1.3. suaugusiesiems, esant vidutiniam šlapimo nelaikymo laipsniui – 60 vienetų įklotų dėl šlapimo nelaikymo;

13.2. nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) per mėnesį išrašoma – 45 vienetai sauskelnių arba 60 vienetų įklotų (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių).

14. Antelė arba basonas

14.1. Nustačius šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymo diagnozę išrašomas 1 vienetas

15. Vienkartiniai insulino švirkštai su adatomis

15.1. Sergantiesiems cukriniu diabetu

16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas

16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu:

16.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų,

16.1.2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas – iki 1 metų,

16.1.3. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.

16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 87 eurai per mėnesį.

17. Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:

17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.4. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);

17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);

17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);

17.1.7. nėščiosioms, sergančiosioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.9. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.10. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus).

17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

17.3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.

17.4. Vėliau vienu metu, išskyrus 17.1.6 papunktyje nurodytu atveju, galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.

17.5. Diagnostinės juostelės aparatams, turintiems balso pranešimo funkciją, skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų arba vienos akies aklumą.

18. Akinių lęšiai

18.1. Vaikams, kurių geriau reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 1 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 1 bazinės socialinės išmokos dydis ).

18.2. Suaugusiems, kurių geriau reginčiosios akies regėjimo aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,1 regėjimo aštrumo – pagal gydytojo receptus ne dažniau kaip kartą per 2 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 2 bazinės socialinės išmokos dydžiai).

19. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra fenilalanino

19. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

19.1. 0–5 mėnesių vaikams – iš viso 6 kg baltymų per metus;

19.2. 6–11 mėnesių vaikams – 8 kg baltymų per metus,

19.3. 1–3 metų vaikams– 13 kg baltymų per metus;

19.4. 4–6 metų vaikams – 16 kg baltymų per metus;

19.5. 7–10 metų vaikams – 19 kg baltymų per metus;

19.6. 11–14 metų vaikams:

19.6.1. berniukams – 22 kg baltymų per metus;

19.6.2. mergaitėms – 20 kg baltymų per metus;

19.7. 15–18 metų vaikams:

19.7.1. berniukams – 28 kg baltymų per metus;

19.7.2. mergaitėms – 24 kg baltymų per metus;

19.8. suaugusiesiems:

19.8.1. vyrams – 24 kg baltymų per metus;

19.8.2. moterims – 20 kg baltymų per metus;

19.8.3. nėščioms ir maitinančioms moterims – 25 kg baltymų per metus.

20. Diagnostinės juostelės kraujo krešėjimo sistemos būklei įvertinti

Išrašoma vaikams, kuriems gydyti naudojami antikoaguliantai, taip pat po endoprotezavimų, stentavimų ir transplantacijų (TLK-10-AM kodai I27.0, I27.8, I34–I36, I39, I42, I42.8, I48, I63, I67, I74, I82, I85, Q20.1, Q20.4–Q20.6, Q20.8, Q21.2 (disbalansinis tipas ar kombinuota yda su Q21.3), Q22.0, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q23.01, Q23.22, Q23.02, Q23.3, Q23.4, Q23,9, Q24.9, Q25.2, Q25.4, Q25.5, Q25, Z94.8, Z95), kiekybiniam protrombino laikui kraujyje nustatyti.  Per metus išrašoma ne daugiau kaip 36 juostelės.

21. Vienkartiniai išsiurbimo kateteriai

Skiriama pacientams, kurie turi suformuotą tracheostomą (TLK-10-AM kodai Z43.0 ir Z93.0) arba gastrostomą (TLK-10-AM kodai Z43.1 ir Z93.1) ir kuriems teikiama ambulatorinė slaugos namuose gleivių išsiurbimo paslauga, iki 300 kateterių per mėnesį (iki 3600 kateterių per metus).

22. Stomos odos priežiūros priemonė hidrokoloidinė pasta

Pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 60 g) pastos per mėnesį.

23. Stomos odos priežiūros priemonė hidrokoloidinės masės žiedas

Pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 10 žiedų per mėnesį.

24. Lašinimo sistema parenterinės mitybos mišiniams lašinti

Taikant parenterinės mitybos terapiją dėl virškinimo sistemos sutrikimų:  malabsorbcijos, išsivysčiusios po procedūrų (TLK-10-AM kodas K91.2), arba virškinimo sistemos sutrikimų po enterostomijos ir kolostomijos (TLK-10-AM kodas K91.4). Išrašoma ne daugiau kaip 30 vnt. per mėnesį.

25. Vienkartinis priemonių rinkinys vaistų lašinimo infuzinei pompai

Skiriamas chemoterapinių vaistų lašinimui teikiant dienos sveikatos priežiūros paslaugas pacientams sergantiems piktybiniais navikais (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48). Viename recepte išrašomas ne daugiau kaip 1 rinkinys vienai ilgalaikei nepertraukiamai infuzijai, kurios trukmė iki 7 dienų. Atsižvelgiant į chemoterapinių vaistų gydymo schemą per mėnesį gali būti išrašoma tiek receptų kiek ilgalaikių nepertraukiamų infuzijų skiriama paciento gydymui.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

Nr. V-4, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00112

Nr. V-700, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10096

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-873, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 123-4692 (2008-10-25), i. k. 1082250ISAK000V-873

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sarašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minstro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-4, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00112

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-700, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10096

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo